Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2014: Katılınan Toplantılar

Katıldığımız Toplantılar (Ocak - Haziran 2014)

Etkinliğin Adı: Açık Erişim Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 13 Ocak 2014, YÖK, Ankara

Katılan Kişiler : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Üniversitelerin tez, makale, kitap, rapor, proje ve diğer bilimsel materyali uluslararası açık erişim standartlarına uygun olarak hizmete sunma işlemlerini yaparken, göz önünde bulunduracakları kurumsal arşiv ve açık erişim politikasının oluşuturulması ve bu konularda üniversite kütüphanelerine gerekli desteğin sağlanması amacıyla Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Gültekin Gürdal, çalışma grubu üyesi olarak 13 Ocak 2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yapılan toplantıya katılmıştır.

Akademik Bilişim 2014

Etkinliğin Adı: XVI. Akademik Bilişim - AB 2014

Tarih / Yer Bilgisi: 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2014 konferansı düzenlenmiştir. Gültekin Gürdal; kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'de Açık Erişim" konulu panele katılmıştır.

http://ab.org.tr/ab14/ozet/192.html

 

50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı

Etkinliğin Adı: 50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 19 Şubat 2014, Yaşar Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, İzmir Üniversiteleri Platfomu kapsamında, 50. Kütüphane Haftası proramı hazırlık toplantısına katılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Akademik Arşiv Projesi Semineri

Etkinliğin Adı: Yükseköğretim Kurulu Ulusal Akademik Arşiv Projesi Semineri

Tarih / Yer Bilgisi: 03 Mart 2014, YÖK, Ankara

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                                            

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelerde "kurumsal açık arşivlerin" kurulmasına yardımcı olmak ve bu konuda yapılacak çalışmaları etşvik etmek amacıyla düzenlediği seminer kapsamında; kurumsal açık arşivler, açık erişim, bu amaçla kullanılan yazılım ve donanımlar ile uluslararası standartlar hakkında bilgiler verilmiştir. Projenin içerisinde yer alan Gültekin Gürdal, "Neden Açık Erişim" başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir.

EBSCO Info Days

Etkinliğin Adı: EBSCO Info Days

Tarih / Yer Bilgisi: 05 Mart 2014, Yaşar Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                   Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                   Şeniz BALCI - Uzman - Sosyal Medya Yöneticisi
                   Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi

                   Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                   Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                   Ayşe AKBIYIK - Şef
                   Zafer ÖZEN - Şef
                   Sevilay AYKO - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: EBSCO firması tarafından ürün ve hizmetleri tanıtılarak, yenilikler hakkında bilgiler verilmiştir.

50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı

Etkinliğin Adı: 50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 12 Mart 2014, Özel Ege Koleji, İzmir

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                     Şeniz BALCI - Uzman - Sosyal Medya Yöneticisi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 50. Kütüphane Haftası proramı hazırlık toplantısına katılınmıştır.

50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı

Etkinliğin Adı: 50. Kütüphane Haftası Programı Hazırlık Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 25 Mart 2014, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi, İzmir

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, 50. Kütüphane Haftası proramı hazırlık toplantısına katılmıştır.

Kütüphane Haftası Etkinlikleri

Etkinliğin Adı: Kütüphane Haftası Etkinlikleri

Tarih / Yer Bilgisi: 01-06 Nisan 2014 - İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                        Şeniz BALCI - Uzman - Sosyal Medya Yöneticisi
                        Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                        Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                        Önder TATAR - Mühendis
                        Ayşe AKBIYIK - Şef
                        Zafer ÖZEN - Şef
                        Çiğdem ÖZTÜRK - Memur
                        Sevilay AYKO - Memur
                        Tülay GÖÇMEN - Özel Kalem

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 1964 yılından bu yana, her yıl Mart ayının son haftası kutlanan Kütüphane Haftası,  1 – 6 Nisan tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

ANKOSLink 2014

Etkinliğin Adı: ANKOSLink 2014

Tarih / Yer Bilgisi: 18-20 Nisan 2014, Maritim Convention Center - Antalya

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                     Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                     Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci - Ödünç Verme Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Derneği) tarafından düzenlenen ANKOSLink 2014 kütüphanecilik alanında son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı yıllık bir organizasyondur.

YÖK Çalışma Grubu Toplantısı

Etkinliğin Adı: YÖK Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 26 Nisan 2014, Koç Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        
Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: YÖK Başkanı Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya himayesinde yürütülen ve Gültekin Gürdal'ın da içerisinde yer aldığı Üniversite kütüphanelerinin standartlarının belirlenmesi ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Gültekin Gürdal, YÖK Çalışma Grubu toplantısına katılmıştır.

ANKOS AEKA Eğitim Programları I

Etkinliğin Adı: ANKOS AEKA Eğitim Programları I

Tarih / Yer Bilgisi: 29 Nisan 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                  Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                  Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci - Okuyucu Hizmetleri Birimi
                  Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                  Zafer ÖZEN - Şef
                  Sevilay AYKO - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  Akademisyenler, bilgi merkezi ve kütüphane yöneticileri, açık erişim konusunda çalışan bilgi uzmanlarına yönelik olan ANKOS AEKA eğitim programı ile akademisyenlerin açık erişim konusundaki farkındalıklarını artırmak, bilgi uzmanlarının bu konuda yapacakları çalışmalarda kullanabilecekleri verileri sunmak; ANKOS kapsamında değerlendirilecek açık erişim kaynaklar için fiyat politikaları belirlemek üzere akademisyenlerden ve bilgi uzmanlarından geribildirim almak amacıyla ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Grubu tarafından düzenlenmiştir.

Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri

Etkinliğin Adı: Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri

Tarih / Yer Bilgisi: 14 Mayıs 2014, Ankara Üniversitesi - Ankara

Katılan Kişiler: Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                      Zafer ÖZEN - Şef

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: OCLC, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Türk  Kütüphaneciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri’nde Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kataloglama uygulamaları, üst veri kalitesi ile ilgili konular ele alınmıştır.

OpenAIRE-COAR 2014 Toplantısı

Etkinliğin Adı: OpenAIRE-COAR 2014 Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 21-23 Mayıs 2014, Atina Üniversitesi - Yunanistan

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Dünyada uygulanan Açık Erişim altyapılarının incelendiği toplantıda, kurumsal açık arşivlerin diğer kütüphane ve araştırma hizmetleri ile nasıl kesistiği konuları yer aldığı toplantıda; kurumsal anlamda bilimsel veri ve çıktıların etkisinin ölçülmesi, ağ altyapısı konusunda küresel birlikte çalışılabilirlik konuşulan diğer konular olmuştur. Ayrıca; toplantıda COAR genel kurulu da yapılmıştır.

Gültekin Gürdal, OpenAIRE projesinde ve COAR yönetim kurulunda olması dolayısıyla toplantıya katılmıştır.

Elsevier Eğitim Toplantısı

Etkinliğin Adı: Elsevier Eğitim Toplantısı 

Tarih / Yer Bilgisi: 23 Mayıs 2014, Yaşar Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişi : Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                     Ayşe AKBIYIK - Şef

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ScienceDirect ve SCOPUS Veri Tabanları Sunumu ile Çevrimiçi Tanıtım yapılmış, ELSEVIER E-Kitaplar ve SciVal (Akademik Performans Ölçüm Aracı) hakkında bilgi verilmiştir.

QQML 2014 - 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries

Etkinliğin Adı: QQML 2014 - 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries

Tarih / Yer Bilgisi: 29 Mayıs 2014, Kadir Has Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal; QQML 2014 - 6th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries'e katılarak, bildiri sunmuştur.

Kurumsal Açık Erişim Sistemlerine Veri Giriş Eğitimi

Etkinliğin Adı: Kurumsal Açık Erişim Sistemlerine Veri Giriş Eğitimi

Tarih / Yer Bilgisi: 30 Mayıs 2014, YÖK, Ankara

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                   Zafer ÖZEN - Şef

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi kapsamında, Kurumsal Açık Erişim Arşiv Sistemlerine Veri Girişi Eğitimine; Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi Çalşma Grubu üyesi olan Gültekin Gürdal eğitici olarak katılmıştır. 

Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek

Etkinliğin Adı: Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek

Tarih / Yer Bilgisi: 09-10 Haziran 2014, YÖK, Ankara

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal'ın da dahil olduğu YÖK Çalışma Grubu tarafından; Ülkemizdeki üniversite kütüphaneleri ile ilgili bir çalışma yapılmış ve üniversite kütüphanelerinin en önemli unsurları olan bina, insan kaynağı, bütçe, koleksiyon, kullanıcı hizmetleri ve teknoloji altyapısı ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Raporda bu unsurların üniversite kütüphaneleri açısından önemine, sorunlarına ve çözüm önerilerine yer verilmiş; ayrıca son yıllarda giderek önem kazanan bilgi okuryazarlığı ile kurumsal arşivler ve açık erişim konularına da özel olarak değinilmiştir.

2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri başlıklı söz konusu taslak raporu tartışmak ve son şeklini vermek üzere kütüphane yöneticileri ve ilgili rektör yardımcılarının katılımı ile "Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek" başlıklı bir toplantı yapılmıştır. Toplantının birinci gününde, kütüphane yöneticileri ile yukarıda bahsedilen taslak raporun tartışıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiş; ikinci gününde ise üniversite rektör yardımcılarının da katılımı ile üniversite yönetimlerinin nihai katkıları alınarak rapora son şekli verilmiştir. 

ANKOS KDDB 2014 Toplantısı

Etkinliğin Adı: ANKOS KDDB 2014 Toplantısı 

Tarih / Yer Bilgisi: 14 Haziran 2014, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  "Üniversite kütüphaneleri için, elektronik yayıncılık alanında yaşanan gelişmeler ve yeni işbirlikleri: kaynak seçimi, yönetimi, paylaşımı ve yeni trendler" temasıyla gerçekleştirilern konferansa, üniversite kütüphanelerinin Daire Başkanları, Kütüphane/Bilgi Merkezi Müdürleri katılmıştır.