Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2013: Katılınan Toplantılar

OpenAIREPlus Hakkında

OpenAIREplus (Avrupa’daki Araştırmalar için 2. Nesil Açık Erişim Altyapısı)  Aralık ayı başında Pisa’da yürürlüğe girdi. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından fonlarla desteklenecek ve 30 ay sürecek Proje, Avrupa Araştırma Alanı’nda bilimsel Açık Erişimli yayınların üretilmesine ve bunlara erişilmesine yönelik faaliyetleri genişletmeyi amaçlayarak, yayınlar ile veri ve fon şemaları arasında bağlantılar kurmayı sağlayan OpenAIRE Projesi ile birlikte çalışacaktır. Bu geniş ölçekli proje Avrupa’dan, içlerinde üç disiplinler arası araştırma topluluğunun da bulunduğu 41 proje ortağını bir araya getirmiştir. Türkiye’den, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı koordinasyonunda bu projenin katılımcı üyelerinden bir tanesi olmuştur.

OpenAIREplus’ın asıl amacı hakemli bilimsel yayınları ve ilgili veri setlerini karşılıklı bağlantılı hale getirerek güçlü ve katılımcı bir hizmet üretmektir. Proje,  Açık Erişim bilimsel veri setlerindeki üst verileri toplayacak, zenginleştirerek saklayacak bir e-altyapı kuracaktır. Yenilikçi temel teknik yapılar bilimsel verilerle ilişkili olarak yönetim ve bağlantı kurmak üzerine uygulanacaktır.


Kütüphane Personelinin Katıldığı Toplantılar (Temmuz - Aralık 2012)

Etkinliğin Adı: 3. Uluslararası Değişen Dünya Bilgi Yönetimi Sempozyumu (BY2012)

Tarih / Yer Bilgisi: 19-21 Eylül 2012, Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu'nda Gültekin GÜRDAL, "Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri" isimli çalıştayın grup üyesi olarak sempozyuma katkı sağladı.

ÜNAK 2012 Konferansı

Etkinliğin Adı: ÜNAK 2012 Konferansı

Tarih / Yer Bilgisi : 04-06 Ekim 2012, Batman Üniversitesi - Batman

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorlar desteğinde gerçekleştirilen ÜNAK Genel Toplantılarının bu etkinliğinde, Gültekin GÜRDAL; tarafından yürütülen AB projesi OpenAIREPlus projesini tanıtmak amacıyla, "Bilimsel Bilgiye Erişim İçin Açık Erişimli ve Katılımcı Bir Altyapı: OpenAIREplus" isimli bir bildiri sundu.

Ulusal Açık Erişim Haftası Etkinlikleri

Ulusal Açık Erişim Haftası Etkinlikleri, Koç Üniversitesi

Etkinliğin Adı: Ulusal Açık Erişim Haftası Etkinlikleri

Tarih / Yer Bilgisi : 18 Ekim 2012, Koç Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ulusal Açık Erişim Haftası Etkinlikleri kapsamında Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Açık Erişim" isimli seminere, Gültekin Gürdal konuşmacı olarak katıldı.

ANKOS KDDB Toplantısı

Etkinliğin Adı: ANKOS KDDB Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi : 16-17 Ekim 2012, Bilkent Üniversitesi - Ankara

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği (ANKOS) tarafından düzenlenen tüm üniversite kütüphanelerinin Daire Başkanları ve Kütüphane / Bilgi Merkezi müdürlerinin katılımına açık olarak her yıl düzenli olarak yapılan toplantıya katılındı.

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Etkinliğin Adı: Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 2012

Tarih / Yer Bilgisi: 8-9 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Seda BALTA - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün ortağı olduğu OpenAIREplus ile Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün ortağı olduğu MedOANet projeleri kapsamında Türkiye'de açık erişimle ilgili farkındalığı artırmak, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen araştırma sonuçlarını kurumsal arşivler aracılığıyla ücretsiz erişime açmak, kurumsal arşiv kurmak, gerekli teknik bilgileri vermek, gerekli politika, strateji ve mevzuatı geliştirmek amacıyla 08-09 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da "Ulusal Açık Erişim Çalıştayı" gerçekleştirildi.  COAR, LIBER, Creative Commons, TÜBİTAK gibi kuruluşlardan konuşmacıların yer aldığı çalıştayda projeler hakkında bilgiler verildi ve açık erişim konusunda ulusal bir yol haritası belirlenmesi konusu üzerinde duruldu. Gültekin GÜRDAL,  "Açık Erişim, Kurumsal Arşivler ve OpenAIREplus" isimli sunumu gerçekleştirdi.

RDA Çalışma Grubu Toplantısı - 1

Etkinliğin Adı: RDA Çalışma Grubu Toplantısı - 1

Tarih / Yer Bilgisi: 15.11.2012, Milli Kütüphane Başkanlığı - Ankara

Katılan Kişi: Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ülkemizde RDA (Resource Description and Access) “Kaynak tanımlama ve erişim” ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Milli Kütüphane'nin başkanlığında bir RDA Çalışma Grubu kuruldu. Kütüphanemiz uzmanlarından Aysel GÜMÜŞ RDA çalışma grubunda yer almaktadır.

OpenAIREPlus Toplantısı

Etkinliğin Adı: OpenAIRE Konferans 2012

Tarih / Yer Bilgisi: 20-22 Kasım 2012, Göttingen Üniversitesi - Almanya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: OpenAIRE projesi kapsamında Göttingen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katılındı.

RDA Çalışma Grubu Toplantısı - 2

Etkinliğin Adı: RDA Çalışma Grubu Toplantısı - 2

Tarih / Yer Bilgisi: 21.12.2012, Milli Kütüphane Başkanlığı - Ankara

Katılan Kişi : Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: RDA Çalışma Grubunda bulunan Kütüphanemiz uzmanlarından Aysel GÜMÜŞ toplantıya katıldı.

Creative Commons (CC10)

Etkinliğin Adı: Creative Commons (CC10)

Tarih / Yer Bilgisi: 14 Aralık 2012, Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Dünyada ve Türkiye'de Creative Commons lisansları, fikri mülkiyet hakları bağlamında değerlendirilmesi ve ilgili projelerin konuşulduğu CC10 Türkiye toplantısına katılındı.

RDA Türkiye Çalışma Grubu Hakkında

Türkiye’de kütüphanelerde farkındalık yaratmak ve kuralların uygulanmasında ortak hareket etmek amacı ile 2012 yılı Haziran ayında bir çalıştay düzenleyerek RDA (Resource Description and Access) “Kaynak tanımlama ve erişim” Türkiye Çalışma Grubu’nun kurulmasına karar verilmiştir. Bu çalıştay sonucunda bir bildirge yayınlanmıştır. Milli Kütüphane himayesinde oluşturulmasına karar verilen grubun çekirdek kadrosu ilk toplantısını Eylül 2012’de Ankara’da yapmıştır. İlk toplantıda alınan karar uyarınca da dört alt grubun oluşturulması planlanmıştır. Bu gruplar Konu Başlıkları Listesi Geliştirme Grubu, Yazar Listesi Geliştirme Grubu ve Teknoloji Grubu ve Terminoloji Geliştirme şeklinde belirlenmiştir. RDA Türkiye Çalışma Grubu, meslektaşların da katkısı ile Türkiye’de ulusal bir yapının oluşturularak uygulanması yolunda yol gösterici olmaya çalışmaktadır.

Kütüphanemiz uzmanlarından Aysel Gümüş, Türkiye Çalışma Grubunda yer almaktadır.