Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2010: Yardım Masası

Yardım Masası

Web of Science (SCI, SSCI, A&HCI)        

- Web of Science, ISI Web of Knowledge platformunda ISI Citation Indexes internet aracılığıyla erişim hizmeti sunmaktadır. Söz konusu Indexleri (ISI Citation Indexes) fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimleri yayınlarından oluşan çoklu disiplinde, 45’in üzerinde farklı dilde, dünyanın önde gelen 9.760 civarında dergiyi tarama imkânı sunarak yüksek kalitede araştırma bilgisi sağlamaktadır. Atıf referansları kullanılarak ilgili kayıtlar bağlanmıs ve makaleler arasında alanlarında uzman araştırmacılar tarafından onaylanmış konu bağlantıları oluşturulmuştur.

ISI, fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimlerinin tüm alanlarında en iyi yayınları seçer ve indeks altına alır. Bu yayınların içinde bulunan çok değişik türdeki dokümanlar veritabanına eklenir. Bu, bir yayında çıkmış olan belirli bir mektubu, düzeltmeyi, eki, alıntıyı, yazı kurulu metnini ya da tanıtım yazısını tarayabilirsiniz anlamına gelir. Kayıtlar; atıfta bulunulan referanslar, başlıklar, yazarlar, anahtar kelimeler, özet ve diğer belge ayrıntıları hakkında bilgileri içerir. Web of Science bibliyografik bir veritabanı olmasına rağmen binlerce yayının tam metnine erişimi bir köprü ile sağlar. Tam metine erişim kurumumuzun elektronik yayınlara abone olmasına bağlıdır.

Web of Science birbirinden bağımsız olarak ya da birlikte tarama yapılabilen üç ayrı veritabanını kapsamaktadır:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED): 1945'ten bugüne güncel ve geriye dönüşlü bilim ve teknik alanındaki konuları kapsar.  
İçerdiği dergi sayısı 6650 olan SCI Expanded kapsamındaki bazı konular: Astronomi, bilgisayar, bitki bilim, biyoloji, biyokimya, biyoteknoloji, eczacılık, fizik, hayvan bilimleri, kimya, matematik, nöroloji, pediatri, psikiyatri, onkoloji, tarım, tıp, veterinerlik v.b.

Social Sciences Citation Index (SSCI): 1956'dan günümüze Sosyal bilimler alanındaki konuları kapsar.
İçerdiği dergi sayısı 1950 olan SSCI kapsamındaki bazı konular: Antropoloji, dil bilimleri, endüstri ilişkileri, felsefe, halk sağlığı, hukuk, kadın çalışmaları, kütüphane ve enformasyon bilimleri, psikiyatri, psikoloji, siyasal bilimler, sosyal çalışmalar, sosyal sorunlar, sosyoloji, şehir çalışmaları, tarih v.b.

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI): 1975'ten günümüze sanat ve insan bilimleri alanlarındaki konuları kapsar.
İçerdiği dergi sayısı 1160 olan A&HCI kapsamındaki bazı konular: Arkeoloji, dans, din, edebiyat, folklor, felsefe, mimarlık, radyo-televizyon-sinema, tarih, tiyatro vb.

Bu üç atıf indeksi, indekslenen makalelerin atıflarını (cited reference) içerir. Atıflar tarama terimi olarak kullanılabilir. Atıf taraması, daha önce yayınlanmış bir çalışmaya atıf yapan makaleleri bulur.

Atıf taraması yaparak;

• Araştırmanıza kimin atıf yaptığını ve güncel araştırmaları desteklemek için nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

• Meslektaş ve rakiplerinizin araştırma çalışmalarını takip edebilirsiniz.

• Bir fikrin geçmişini veya bir metodun geçmişten günümüze gelişimini izleyebilirsiniz.

• Birkaç anahtar kelimeyle ifade etmekte zorlanacağınız bir fikir veya konu ile ilgili makaleleri bulabilirsiniz.

Tarama Kuralları

• Taramalarda büyük ya da küçük harf kullanılması önemli değildir.
• Kelime veya deyimleri tırnak işareti kullanmadan girin.
• Bir kelimenin farklı telaffuzlarını veya çoğul halini görmek için “wild card” sembollerini kullanın:
*   = sıfırdan sonsuz karaktere
?   = Tek karakter
?? = İki karakter, vb.
$   = Sıfır ya da 1 karakter

Örnek:
bio kelimesi için bio* yazarsanız, bio kelimesi ve bu kelimeden türemiş kayıtlar da sonuçlarda yer alır. (örnek olarak; bio, bionic, biology, biotechnology)

• İki veya daha fazla terimi tarama operatörleriyle ayırın:
AND (çakışan)
OR (birleşik, her biri olabilir)
NOT (farklı)
SAME (yakın)
Aynı tarama sorgusu içerisinde birden fazla operatör kullanıldığında, şu sıralamaya göre işleme girerler: SAME, NOT, AND, OR. Sıralamayı değiştirmek için parantez kullanın.  Örn: (iron OR steel) AND rust.
Aramak istediğiniz ifadeyi aynı sıralamayla aramak istiyorsanız tırnak işareti içine alın.