Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2010: Yenilikler

Yeni Eklenen Elektronik Dergiler

Kütüphanemiz 2010 yılında mevcut elektronik kaynakların tümüne aboneliklerini yenilemiş ve ayrıca koleksiyonuna yeni elektronik kaynaklar eklemiştir.


Yeni Eklenen Elektronik Dergiler


Kapsamı
İnşaat Mühendisliği alanında ASCE’ye ait 32 dergiyi içermektedir.
ASME Digital Library, derneğin 24 Dergisini ve Uygulamalı Mekanik Revizyonlarını tek bir platformda barındıran ana bilgi deposudur. ASME Digital Library 30,000 den fazla dergi makalesini ve 1990-1999 yılları arasındaki dergilerin arşivlerinin tümüne erişim imkânı sağlamaktadır.
Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimlerini kapsayan 150'nin üzerinde dergiyi içermektedir.
Cambridge University Press'e ait çeşitli konularda 230 civarı dergiyi içermektedir.
111 hakemli dergiye 2000’den günümüze erişim olanağı sunan Info-Sci Journals satın alınmıştır. Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Sosyal Bilimler, Fen, Eğitim, Ekonomi, BioMedikal, Tıp, Sağlık Bilimleri ve ilgili konulardaki yayınları içermektedir.
Oxford University Press'e ait çeşitli konularda 223 adet dergiyi içermektedir.
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji ve Tıp gibi konularda SAGE’e ait 555 dergiyi içermektedir.
SPIE Digital Library; 1990 dan günümüze SPIE dergileri ve konferans bildirilerinden 260.000’in üzerinde optik ve fotonik teknik makalelere erişim sağlar.
Biyolojik araştırmaların video formatında erişime sunulduğu JOVE: Journal of Visualized Experiments; Biyoloji, Tıp, Nöroloji, Mikrobiyoloji ve İmmunoloji ile bazı temel protokolleri kapsamaktadır. İlk yayınlandığı tarih olan Aralık 2006'dan günümüze video formatında erişilebilmektedir.
The Society For Information Display'in en önemli dergilerinden birisi olan “The Journal of the Society for Information Display (JSID)”; kimya, fizik, fizyoloji, psikoloji, elektronik ölçme alanlarında araştırmaları kapsamaktadır. En çok başvurulan referans yayınları arasında yer alan "SID International Symposium Digest of Technical Papers" lara da ulaşılabilecektir.

 


Yeni Eklenen Elektronik Kitaplar


Kapsamı
EngineeringPro Hava ve Uzay Mühendisliği, Mimarlık, Kimya, Biyomedikal, Sivil Mühendislik, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Nükleer Mühendislik, Madde Mühendisliği ve BioMühendislik konularında 2300’den fazla kaynağa ait 1.145.594 sayfaya erişebilme imkânı sağlamaktadır.
ITPro Bilgi teknolojileri alanında kaliteli ve doyurucu içeriğe sahip olan, 8.300' den fazla kitap ve 2.000'den fazla referans noktasını içeriğinde barındıran alanında ödüllü bir veritabanıdır.
2000’den günümüze IGI Global tarafından yayınlanan 1054 bilimsel kitap ve referans çalışmalarından bölümlere erişim olanağı sunan Info-Scı Books satın alınmıştır.
Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Teknolojileri, Sosyal Bilimler, Fen, Eğitim, Ekonomi, BioMedikal, Tıp, Sağlık Bilimleri ve ilgili konulardaki yayınları içermektedir.
Hiperkitap; akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların, akademik bilgiye hızlı ve kolay erişimini gerçekleştirmek amacıyla, Hiperlink tarafından tasarlanmış Türkçe içerikli elektronik kitap veritabanıdır. Çeşitli alanlarda 475 civarı Türkçe kitaba elektronik erişim imkânı sunmaktadır.

 


Yeni Eklenen Index  Veritabanları                                                         
Kapsamı
DAAI: Design and Applied Arts Index          
1973'den günümüze Sanat ve Tasarım alanında çıkan süreli yayınlarda yayımlanmış makale, haber ve eleştirilerin 206.329'dan fazla özet ve bibliyografik kayıtlarını içermektedir.
DAR: Design Abstracts Retrospective DAAI (Design and Applied Art Index)  veritabanını destekleyen önemli bir tamamlayıcı kaynaktır. Design Abstract Retrospective  DAAI'in tarih kapsamı içerisinde yer almayan, mimarlık ve sanat alanında yayınlanmış önemli kaynakların, kitapların ve dergilerin bilgilerini içerir.
Design ProFILES   
Sanat, Tasarım ve Mimarlık alanında yayınlanan ve 20. yüzyılın en etkili mimar, tasarımcı ve özel kuruluşlardan oluşan, 16.000'inin üzerinde profile ulaşmayı sağlayan çok kapsamlı bir veritabanıdır. Yılda dört defa güncellenir ve her yıl 5.000'in üzerinde yeni profil eklenir.


Yazılım Programları                                             
Kapsamı

Mikrobeta Açık Erişim Sistemi; Dünya'da bir çok uygulaması bulunan "Open Access" çalışmalarına özellikle akademik kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde üretilen bilimsel çalışmaları internet ortamında yayınlayabilmeleri ve uluslararası standartlara uyumlu bir veri tabanı oluşturabilmelerine olanak tanıyan bir yazılımdır.

EndNote dünya çapında akademik enstitülerde ve araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacıların, kütüphanecilerin ve öğrencilerin kendi bilgi veritabanlarını oluşturmasına, düzenlemesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan bibliyografya yazılımıdır.  EndNote bibliyografik bilgileri (örneğin kitaplar, dergiler, kataloglar, görsel veriler vb.) saklamak, yönetmek ve verileri bulmak için kullanılan özel bir veritabanı uygulamasıdır.