Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2010: Birim Tanıtımı

Çalışanlarımızdan - Bahattin TAYANÇ

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bahattin Tayanç, 1989 yılında Ege Üniversitesi Bilgisayar Merkezinde çalışmaya başlamış, 1993 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Merkezi’ne geçmiştir.

1995 yılından bu yana Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapmakta olan Otomasyon Sorumlusu Bahattin Tayanç, kütüphane bünyesinde bulunan; Bliss, Ezproxy, Aqua Browser, Turnike, Thin Client ve Web serverlar için gerekli teknik desteği vermekte, otomasyon biriminin sorumluluğunda olan çalışmaları yürütmektedir. Aynı zamanda kütüphane satın alma işlemlerinde ihale komisyonu üyelerindendir ve gerçekleştirme görevlisi olarak hizmet vermektedir.

Katıldığı Toplantılar:

Akademik Bilişim'02, 6-8 Şubat 2002, Selçuk Üniversitesi, Konya

Akademik Bilişim '03, 3-5 Şubat 2003, Çukurova Üniversitesi, Adana

UlakNet Sistem Yönetimi Konferansı, 3-4 Ekim 2003, Ankara

Akademik Bilişim '04, 11-13 Şubat 2004, KTÜ, Trabzon

Akademik Bilişim'05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Akademik Bilişim '08, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, OnsekizMart Üniversitesi, Çanakkale

ANKOS 8. Yıllık Toplantısı, 25-27 Nisan 2008, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir   

Kitap okumak, bilgisayar dergilerini takip etmek, sinema izlemek, kültür ve doğa gezileri hobileri arasındadır.

Otomasyon Birimi

Kütüphanede kullanılan programlar ile ilgili yükleme ve güncellemeler ile serverların yedekleme işlemlerinin yapıldığı; sunucuların bakım ve güvenliğinin,  yeni eklenen PC’lerin sistem içine alınmasının sağlandığı kısaca her türlü teknik desteği veren birimimizdir.

Yaptığı çalışmalar:

-Serverların bakım  işlemleri
-Arayüz tanımlama işlemleri
-Back up (yedekleme) işlemleri
-Kütüphane web sayfasının yedeklenmesi
-Kurumun ihtiyacı olan donanım, yazılım ve diğer yan ekipman ihtiyacının temini,
-Veri tabanları ve e-kaynaklarla ilgili çalışmaları yürütmek
-Multimedya kaynaklarının çoğaltılması
-Tez Veri tabanı oluşturulması

Kütüphane katalog programı olarak “BLISS (Bilkent Library Information Services System)” kullanılmaktadır. Tarama arayüzü dünyanın next generation olarak adlandırdığı “AquaBrowser” ile yenilenerek geliştirilmiştir. Kampus dışından veritabanlarına ulaşmak için “Ezproxy” kullanılmaktadır. Kullanıcılarımızın kendi bilgi veritabanlarını oluşturmasına, düzenlemesine, taramasına ve paylaşmasına olanak sağlayan bibliyografya yazılımı olan “EndNote”a abone olunmuş ve kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. ANKOS “Üniversitelerarası Ulusal Açık Erişim Projesi” kapsamında abone olunan “MİTOS (Açık Erişim Otomasyon Sistemi)” üzerinde çalışmalar yürütülmekte, tüm tezler scan edilerek programa aktarılmaktadır. MİTOS en kısa sürede kullanıma açılacaktır.

Elektronik kütüphanemizde ThinClient server üzerinden Alteris yardımı ile mevcut 40 adet ThinClient bilgisayar hizmeti verilmekte olup, Multimedya odalarında bulunan DVD ve televizyonların sağlıklı çalışması için kontroller yapılmaktadır.

Kütüphane giriş çıkış kontrolünü sağlayan turnike sisteminin, sürekli çalışması ve kayıtlarının yedeklenmesi işlerini yürütmekte; Kütüphane personelimizin kullandığı toplam 25 bilgisayarın kurulum ve teknik desteğinin yanı sıra tüm ofis programı uygulamalarının desteğini sağlamaktadır.


Çalışanlarımızdan - Gökhan DEMİR

2003 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük bünyesinde işe başlayan Gökhan Demir, 2006 yılından bu yana Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda çalışmaktadır.

Otomasyon Biriminde görevli olan Gökhan Demir; Konferans Salonu teknik hizmetlerini yürütmekte,  turnike sisteminin düzenli çalışıp çalışmadığı kontrollerini yapmakta, teknik destek sağlamaktadır.

Ödünç verme biriminde de görev yapan Gökhan Demir’in; sinema izlemek, kitap okumak, futbol oynamak hobileri arasındadır.