Skip to Main Content

Veri Yönetimi: TÜBİTAK - Araştırma Verileri Yönetimi Eğitim Portalı

Bu rehber, Veri Yönetimi ve Veri Yönetimi Planlamasına (DMP) girişte bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırma Verileri Yönetimi Eğitim Portalı