Skip to Main Content

Veri Yönetimi: Veri Yönetim Planı Nedir?

Bu rehber, Veri Yönetimi ve Veri Yönetimi Planlamasına (DMP) girişte bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Yönetim Planları

Kaynak: TU Delft

Veri Yönetim Planı Nedir?

Bir proje için planlama, veri kaynakları ve potansiyel ürünler hakkında kararlar almayı sağlar. Bir Veri Yönetim Planı (DMP), araştırma sırasında elde edilecek veya üretilecek verileri, verilerin nasıl yönetileceğini, tanımlanacağını, saklanacağını, tüm bu işlemler gerçekleştirilirken hangi standartların kullanılacağının yanısıra projenin tamamlanması sırasında ve sonrasında verilerin nasıl işleneceğini ve korunacağını tanımlar.

Kaynak: USGS Veri Yönetimi Planı

Veri Yönetim Planı Nedir?

Veri Yönetim Planı (DMP), bir araştırma projesi sırasında ve sonrasında araştırma verilerinin nasıl ele alınacağını belirten resmi bir belgedir. Araştırma verilerinin güvenli, sürdürülebilir ve - mümkünse - erişilebilir ve tekrar kullanılabilir olmasını sağlamak için anahtar eylemleri tanımlar. DMP 'yaşayan' bir belge olarak düşünülmelidir - ideal olarak bir araştırma projesinin öncesinde veya başında oluşturulur, ancak proje ilerledikçe gerektiğinde güncellenir. Veri yönetimi için planlama bir kerelik bir olay değil, bir süreçtir. Yardımcı olması için DMP şablonları kullanıma sunulmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan H2020 projeleri için DMP şablonları şunları içerir:
  • Verilerinizin bir özeti
  • Verilerinizin nasıl FAIR İlkelerine uygun hale getirildiği hakkında bilgi
  • Maliyetler ve kaynaklar hakkında bilgi
  • Veri güvenliği hakkında bilgi
  • Etik yönler
DMPonline, Horizon 2020 gibi farklı fon sağlayıcıların ve kurumların gereksinimlerini temsil eden bir dizi şablon sağlayan çevrimiçi bir araçtır. Ayrıca şablona özgü soruları anlamak ve cevaplamak için daha fazla rehberlik sağlar. DMPonline ile oluşturulan planlar ortak çalışanlarla kolayca paylaşılabilir ve çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir.
 
DMPonline kurulumlarına buradan göz atabilirsiniz.
Kaynak: OpenAIRE

Veri Yönetim Planı

undefined

Kaynak: OpenAIRE