Skip to Main Content

Veri Yönetimi: Verileri Niçin Yönetmelisiniz?

Bu rehber, Veri Yönetimi ve Veri Yönetimi Planlamasına (DMP) girişte bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Verileri Niçin Yönetmelisiniz?

Araştırmanızı yeniden üretilebilecek şekilde düzenlemelisiniz. Verilerinizi yönetmek, projenin yaşam döngüsü boyunca verileriniz ve veri toplamanızla ilgili ayrıntıları ve prosedürleri anlamayı kolaylaştırır.

Tanınmak için verilerinizi korumalı ve paylaşmalısınız. Topladığınız veriler araştırmanızın temelini oluşturur. Bunlar sizin araştırmaya olan benzersiz katkılarınızdır ve onları korumak çalışmanızın başkaları tarafından tanınması anlamına gelir. Ayrıca bunlar çalışmanızın gelecekteki araştırmaları desteklemesini ve yeni keşifleri kolaylaştırmasını sağlar.

Fon gereksinimlerini ve araştırma politikalarını karşılamalısınız. Verilerin korunmasını ve paylaşılmasını gerektiren yetkilendirme organlarının sayısı artmaktadır. İyi bir veri yönetimi planı, finansmanınızın gereksinimlerini karşılamanıza ve koruma, dokümantasyon ve doğrulama sorunlarını ele almanıza yardımcı olacak, çalışmanızı inceleyenlerin verilerinizin özelliklerini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Kaynak: Harvard University Library

Veri Yönetimi Niçin Önemlidir?