Skip to Main Content

Veri Yönetimi: Türkiye Araştırma Verisi ve Açık Veri Görev Gücü Hakkında

Bu rehber, Veri Yönetimi ve Veri Yönetimi Planlamasına (DMP) girişte bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Görev Gücü Ekibi

undefined

Türkiye Araştırma Verisi ve Açık Veri Görev Gücü

Türkiye'de 6 Araştırma Üniversitesi ve seçilen 4 Vakıf Üniversitesi'nin kütüphanecilerinden oluşan Araştırma Verisi ve Açık Veri Görev Gücü kurum yöneticilerinin onayı ile kurulmuştur.

20 Kasım 2019 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü evsahipliğinde düzenlenen 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Çalıştayı'nda, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve YÖK Açık Bilim Komitesi Başkanı Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Türkiye Araştırma Verisi ve Açık Veri Görev Gücü" alt çalışma grubunun yaratıldığını resmen açıkladı.

Bu görev gücü öncelikli olarak OpenAIRE Advance Projesi kapsamında çalışan RDM Group tarafından oluşturulan belgelerin tercüme edilmesi ve bu belgelerin Türkiye'deki üniversitelere uyarlanması konusunda çalışmalar gerçekleştirecektir.

Bu grubun görevleri şunlardır:

 • Türk Üniversiteleri için araştırma veri yönetimi,
 • Bir veri yönetim planı hazırlamak,
 • Dünyadaki açık veri ve araştırma verileri ile ilgili gelişmeleri takip etmek,
 • Türkiye'deki ilgili kurumlarla işbirliği yaparak,
 • AVY konusunda eğitimler vermek,
 • Özellikle Avrupa ile birlikte çalışabilir sistemlerin oluşturulmasını desteklemek,
 • Raporlar hazırlamak,
 • Çeviriler yapmak…

Görev Gücü Üyeleri ve Yapısı:

Koordinatör: Gültekin GÜRDAL, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve OpenAIRE Ulusal Açık Erişim Masası

Sekreter: Gönül KAFALI CAN, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Danışmanlar:

 • Marta TEPEREK, Delft Technical University, Hollanda
 • Yasemin TÜRKYILMAZ-van der VELDEN, Delft Technical University, Hollanda
 • İlkay HOLT, Confederation of Open Access Repositories

Grup Üyeleri:

 1. Bahadır BARUT, Sabancı Üniversitesi
 2. Ayşen BİNEN, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 3. S. Cihan DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi
 4. Emine Hatun GÜR, Boğaziçi Üniversitesi
 5. Burak HEKİM, İstanbul Üniversitesi
 6. Sevgi OYMAK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 7. Ece ÖKSÜZ, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 8. Fadime TAŞÇI, Özyeğin Üniversitesi
 9. Çiğdem YILDIRIM, Koç Üniversitesi

Teknik Ekip Üyesi:

 1. Zeki ÇELİKBAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu