Skip to Main Content

Veri Yönetimi: Veri Yönetimi Nedir?

Bu rehber, Veri Yönetimi ve Veri Yönetimi Planlamasına (DMP) girişte bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Araştırma Verisi Yaşam Döngüsü

Veri Yönetimi Nedir?

Veri Yönetimi, verinin güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde toplanması, saklanması ve kullanılması uygulamasıdır. Veri yönetiminin amacı, insanların, kurumların ve bağlantılı araçların, verinin politika ve düzenleme sınırları kapsamında kullanımını optimize etmelerine yardımcı olmaktır. Böylece işletmeye en yüksek düzeyde fayda sağlayacak kararlar alabilir ve bunları hayata geçirebilirler. Kurumlar değer yaratmak için maddi olmayan varlıklara giderek daha fazla güvendikleri için güçlü bir veri yönetimi stratejisi her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Bir kurumdaki dijital veriyi yönetmek, çok çeşitli görevler, politikalar, prosedürler ve uygulamalar gerektirir. Veri yönetimi çalışmaları, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir kapsama sahiptir:

* Çeşitli veri katmanlarında veri oluşturma, erişme ve güncelleme

* Veriyi birden fazla bulutta ve tesis içinde depolama

* Yüksek erişilebilirlik ve olağanüstü durum kurtarma sağlama

* Veriyi giderek daha çeşitli hale gelen uygulama yazılımlarında, analitiklerde ve algoritmalarda kullanma

* Veri gizliliği ve güvenliği sağlama

* Veriyi saklama programları ve yasal uyumluluk gereklilikleri uyarınca arşivleme ve imha etme

Resmi bir veri yönetimi stratejisi, kullanıcıların ve yöneticilerin faaliyetlerini, veri yönetimi teknolojilerinin becerilerini, yasal gereklilikleri ve kurumun veriden değer elde etmek için ihtiyaçlarını kapsar.

Kaynak: ORACLE Türkiye

Akademiden Notlar: Açık Veri

Araştırma Verisi Yönetimi Nedir?

"Veri Yönetimi, belirli bir araştırmadan üretilen verilerin saklanması, erişilmesi ve korunması anlamına gelir. Veri Yönetimi uygulamaları, araştırmanın planlanmasından yürütülmesine ve verilerin oluşturulduğu ve kullanıldığı şekliyle yedeklenmesinden, araştırma sonuçlandıktan sonra veri çıktılarının uzun süre korunmasına kadar verilerin tüm yaşam döngüsünü kapsar..."

Kaynak: CASRAI. (n.d.). Research Data Management Glossary. 

Meşgul Kişiler İçin Araştırma Veri Yönetimi