Skip to Main Content

Veri Yönetimi: DMPTools

Bu rehber, Veri Yönetimi ve Veri Yönetimi Planlamasına (DMP) girişte bilgi vermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Yönetim Planları ve Araçları

Veri Yönetimi Planları (DMP'ler), bir araştırmacının, araştırma sırasında ve araştırma sonrasında verilerle ne yapacağını açıklar.  DMP'ler genellikle aşağıdakilerin bir tanımını içerir:
  • Yaratılacak veri türleri
  • Verilerle birlikte kullanılacak standartlar ve üstveriler
  • Üretilecek verilere nasıl erişileceği ve bu verilerin nasıl paylaşılacağı
  • Verinin yeniden kullanımına ilişkin politikalar ve hükümler
  • Verilerin uzun vadeli arşivlenmesi için planlar
Araştırmacıların etkili Veri Yönetimi Planları (DMP'ler) oluşturmalarına yardımcı olmak için, bir grup kuruluş, araştırmacıların veri yönetimi planları oluşturmasına yardımcı olan çevrimiçi bir uygulama olan DMPTool'un geliştirilmesi konusunda işbirliği yaptı. DMPTool, ayrıntılı rehberlik eder, genel ve kurumsal kaynaklara bağlantılar sağlar. Ayrıca belirli DMP gereksinimlerine göre hazırlanmış kapsamlı bir plan oluşturma sürecinde bir araştırmacıyı yönlendirir.
Daha fazla bilgi için Veri Yönetimi Genel Kılavuzundan yararlanabilirsiniz.