Skip to Main Content

OpenAIRE: COAR

COAR Hakkında

OpenAIRE ortaklarından Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu COAR (Confederation of Open Access Repositories)  Eylül 2009’da kurulmuştur. COAR dünyanın her yerinden 157 üye kurum ve ortağı ile açık arşiv topluluklarında kapasite geliştirmek, ilgili politika, altyapı ve uygulamaların uyumunu sağlamak ve bu toplulukların global sesi olmak için açık, birlikte çalışabilir, topluluk temelli, sürdürülebilir ve akıllı olmak üzere beş açık altyapı ilkesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. COAR; katma değer yaratan hizmetler sunabilen, böylelikle geleneksel sistemi dönüştürerek daha araştırma merkezli hale getiren, inovasyonu destekleyen ve akademik topluluk tarafından kolektif olarak yönetilen özelliklere sahip yeni nesil açık arşivleri, bilimsel iletişimde dağınık ve küresel bir ağ alt yapısının temeli olarak konumlandırmaktadır. 

https://www.coar-repositories.org/

COAR Açık Arşivlerde İyi Uygulamalar için Topluluk Çerçevesi

"COAR Açık Arşivlerde İyi Uygulamalar için Topluluk Çerçevesi" COAR Danışmanı olarak görev yapmakta olan İlkay Holt tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Bu çerçevenin amacı, açık arşivlerin mevcut operasyonlarını bir dizi uygulanabilir ve başarılabilir iyi uygulamaya dayalı olarak değerlendirmesine ve iyileştirmesine yardımcı olmaktır.

Halen, açık arşivlerin operasyonlarını belirli açılardan (keşif, erişim, yeniden kullanım, bütünlük, kalite güvencesi, koruma, gizlilik ve sürdürülebilirlik gibi) değerlendirmesine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir dizi mevcut çerçeve ve değerlendirme kriteri mevcut, ancak bu kriterler belli kuruluşlar tarafından benimsenmiş ve sıklıkla yalnızca bir bölge veya bir arşiv türü ile ilgilidir.

Bu çalışmanın amacı, farklı türdeki (yayın, kurumsal, veri vb.) açık arşivler tarafından, farklı coğrafi ve tematik bağlamlarda benimsenebilecek ve kullanılabilecek en iyi uygulamaları değerlendirmek için ilgili kriterleri küresel, çok boyutlu bir çerçevede bir araya getirmektir. 

Türkçe Çevirisi Erişim Linki: https://zenodo.org/record/4428521

Metnin orijinali ve diğer dillerdeki çeviriler için erişim linki: https://www.coar-repositories.org/coar-community-framework-for-good-practices-in-repositories/

COAR Çağrısı

Dergi temsilcileri, dergi yayıncıları ve bilimsel iletişim kuruluşları FAIRsharing topluluğunda bir araya gelerek araştırma verilerinin konulacağı arşivlerin seçimi ve tanımlanması ile ilgili kriterleri belirlediler. (Bkz. "Data Repository Selection: Criteria That Matter"  - "Veri Arşivi Seçimi: Önemli Kriterler" )

Yayıncıların liderlik ettiği bu kriterlerle ilgili olarak 24 Kasım 2020 tarihinde COAR, açık arşiv topluluğunun endişelerini dile getiren bir çağrı yayınladı. Bu endişeler 3 başlıkta toplanabilir:

1-      Birçok arşiv şu anda bu kriterleri karşılamıyor.

2-      Kriterler çok dar bir çerçevede tasarlanmıştır.

3-      Yayıncılar yazarların verilerini nereye koyacaklarını belirlememelidir.

COAR çağrısında; ortak hedefin, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıları verilerini yönetme ve paylaşma konusunda destekleyebilecek, sürdürülebilir, dağıtılmış ve birlikte çalışabilir bir ağın geliştirilmesi yönünde olması ve bunu başarmak için var olan servislerin yok sayılması yerine mevcut servislerle birlikte çalışılması ve güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır. 

COAR Çağrısı bireysel ya da kurumsal olarak desteklenebilmektedir. Bunun için isminizi ve kurum bilgilerinizi office@coar-repositories.org e-posta adresine iletmeniz yeterlidir.

E-posta da yazılabilecek metin örnekleri:

1.      Bireysel destek için:

To whom it may concern,

I would like to add my signature to the COAR's response to Data Repository Selection: Criteria that Matter.

Sincerely,

Gultekin Gurdal

Izmir Institute of Technology

Turkey

2. Kurumsal destek için:

To whom it may concern,

We, Izmir Institute of Technology, would like to add our signature to the COAR's response to Data Repository Selection: Criteria that Matter.

Sincerely,

Izmir Institute of Technology

Turkey

COAR Çağrısı ile ilgili detayları ve çağrıyı imzalayanları görebileceğiniz link: https://www.coar-repositories.org/news-updates/input-to-data-repository-selection-criteria-that-matter/

İYTE olarak proje ortağı olduğumuz,  COAR'ın da proje ortakları arasında yer aldığı OpenAIRE COAR çağrısını destekleyenler arasında yer almaktadır. OpenAIRE'in çağrıya destek metni linki: https://www.openaire.eu/openaire-in-support-of-coars-input-to-data-repository-selection-criteria-that-matter