Skip to Main Content

OpenAIRE: Proje Koordinatörleri Bilgilendirme

Proje Koordinatörleri Bilgilendirme 2020

Sayın ..........................,
 

Size “Proje bilgisi isimli projenin koordinatörü olmanız dolayısıyla, bilimsel yayınlar ve araştırma verilerine Açık Erişim ile ilgili Ufuk 2020 gerekliliklerini uygulama konusunda desteğimizi hatırlatmak için OpenAIRE (www.openaire.eu ) adına yazıyoruz. Bizler Türkiye Ulusal Açık Erişim Masası destek ekibindeyiz.  

Açık Erişim Zorunluluk: Tüm H2020 projeleri, proje faaliyetlerinden kaynaklanan tüm hakemli bilimsel yayınlara hemen veya yayıncının ambargo uyguladığı durumlarda Beşeri ve Sosyal Bilimler araştırmalarında en geç 6 ay, (Bilim-Teknoloji-Tıp için orijinal yayından sonra 12 ay) içerisinde halka açık bir arşiv aracılığı ile açık erişim (AE) sağlamalı.  Halka açık arşivler ile, kurumsal akademik arşivler veya disipliner arşivler (ör. ArXiv, bioRxiv, PubMed) gibi herhangi bir kullanıcı hesabı veya şifresi olmaksızın herkese erişim sağlayan, kamuya açık, uzun vadeli arşivleri kastediyoruz. Tek başına yayıncı aracılığıyla açık erişim yeterli değildir. Uyulmaması durumunda, hibe azaltılmasına ve olası yaptırımlara neden olabilir. 

Ufuk2020 yararlanıcıları için, Avrupa Komisyonu ayrıca yararlanıcılara hiçbir ücret ödemeden tam açık erişim hakemli yayınlar sağlayan Open Research Europe yayın platformunu kullanıma sunmaktadır (Ekteki görselde detaylı bilgiler yer almaktadır.)

Açık Araştırma Veri Pilot:  2017 Çalışma Programı itibariyle Açık Araştırma Veri pilotu, Horizon 2020'nin tüm tematik alanlarını varsayılan olarak kapsamaktadır. Projeniz iptal edilmedikçe, yapılması beklenenler:

Bu gereklilikleri yerine getirirken lütfen kurumunuzdaki, kütüphane gibi, destek hizmetlerine de başvurun.

Projenize ait kaç yayın, araştırma verisi ve diğer çıktılar var ve bunlar açıkça erişilebilir mi? Proje sayfanıza bakabilirsiniz:  MEISi (openaire.eu)
Raporlamada bu sayfadan faydalanabilirsiniz!

Daha fazla bilgi için: Rehberlerimizyayınlara veya araştırma verilerine açık erişim zorunlulukları konusunda genel bir bakış sunmaktadır.

Daha kapsamlı bilgiyi Horizon 2020 Açık Bilim politikaları web seminerimizde bulabilirsiniz.

Servisler ve Araçlar: Açık Erişim çalışmaları ile ilgili bilgi ve destek almak için: https://www.openaire.eu/support

Ufuk 2020 projelerinde yer alan herkese bilgi vermek, yardımcı ve destek olmak için buradayız. Bize openaire@iyte.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

OpenAIRE Türkiye Yardım Masası

OpenAIRE Türkçe Rehber: http://libguides.iyte.edu.tr/openaire

Letter for Project Coordinators - 2020 (in English)

Dear ...........,

We contact you in your capacity as project coordinator of [PROJECT ACRONYM], on behalf of OpenAIRE (www.openaire.eu), and would like to remind you on our support for implementing the Horizon 2020 requirements on Open Access to Scientific Publications and Research Data:

Open Access Mandate: All H2020 projects must provide open access (OA) to all peer-reviewed scientific publications that stem from project activities through a public repository, immediately or at the latest 6 resp. 12 months after the original publication for Science-Technology-Medicine resp. Humanties and Social Sciences research if publisher embargoes apply. By public repositories we mean publically maintained, long-term repositories that provide access to everybody without any user accounts or passwords such as institutional repositories or disciplinary repositories (e.g. arXiv, bioRxiv, PubMed).  Open access through the publisher alone is not sufficient. Non-compliance can lead to a grant reduction and potential sanctions.

Open Research Data Pilot: As of the Work Programme 2017 the Open Research Data pilot covers all thematic areas of Horizon 2020 per default.  Unless your project opted-out, projects are required to:

Please also turn to support services at your institution, e.g. through the library, when implementing these requirements.  

How many publications, research data and other outputs does your project already have and are openly available? Take a look at your [https://explore.openaire.eu/search/find/projects]. You can use this page to help you with reporting!

More information? Our guides  provide an overview of the mandates for open access to publications or to research data. More comprehensive information can be found in our webinar on the Horizon 2020 Open Sciences policies.

Services and Tools: For information and support on how open access works, visit: https://www.openaire.eu/support

We are here to help, inform and assist you and all those involved in Horizon 2020 projects, you can reach us at [openaire@iyte.edu.tr].

Yours sincerely,

Proje Koordinatörleri Bilgilendirme 2019

Size “…………………….” isimli projenin koordinatörü olmanız dolayısıyla, Avrupa Komisyonu’nun Açık Erişim politikalarını destekleyen OpenAIRE (www.openaire.eu ) adına yazıyoruz. Bizler Türkiye Ulusal Açık Erişim Masası destek ekibindeyiz. 

Ufuk2020 projeniz kapsamında aşağıda yer alan AK’nun Açık Erişim Zorunluluklarından muhtemelen haberdarsınız:

Açık Erişim Zorunluluk: Tüm H2020 projeleri, proje faaliyetlerinden kaynaklanan bütün hakemli bilimsel yayınlara hemen ancak yayıncının ambargo uyguladığı durumlarda 6/12 ay içinde açık erişim (AE) sağlamalı.[1] Uyulmaması durumunda, hibe azaltılmasına ve olası yaptırımlara neden olabilir. [2]

Açık Araştırma Veri Pilot:  H2020 kapsamında belirlenen alanlardaki projelere ait veriler pilot olarak diğer araştırmacılar, yenilikçi endüstriler ve vatandaşlar tarafından kullanılması amacıyla açık veri olacak.[3] 

Projenize ait kaç AE yayın var? Proje sayfanıza bakabilirsiniz: https://explore.openaire.eu/search/advanced/projects Raporlamada bu sayfadan faydalanabilirsiniz!

Daha fazla bilgi için: "U2020'de Açık Erişim ve Açık Araştırma Verileri" başlıklı web seminerlerimize göz atın: https://www.openaire.eu/category/project-coordinators

Servisler ve Araçlar: Açık Erişim çalışmaları ile ilgili bilgi ve destek almak için: https://www.openaire.eu/support

Ufuk 2020 projelerinde yer alan herkese bilgi vermek, yardımcı ve destek olmak için buradayız

Saygılarımızla,

OpenAIRE Türkiye Yardım Masası

Proje Koordinatörleri Bilgilendirme - 2019 (İngilizce)

We contact you in your capacity as project coordinator of [NAME OF PROJECT] / research officer at [NAME OF RESEARCH INSTITUTION], on behalf of OpenAIRE (www.openaire.eu) which supports the EC’s Open Access policies. We are the National Open Access Desk for OpenAIRE in Turkey.

You might be aware of the following EC’s Open Access obligations within your Horizon2020 project:

Open Access Mandate:  All H2020 projects must provide open access (OA) to all peer-reviewed scientific publications that stem from project activities, immediately or otherwise within 6/12 months of publication where publisher embargoes apply.[1] Non-compliance can lead to a grant reduction and potential sanctions.[2]

Open Research Data Pilot: Projects in designated areas of H2020 will participate in a pilot project to make the underlying data related to project outputs openly available and accessible for use by other researchers, innovative industries and citizens.[3]

How many OA publications does your project have? Take a look at your project page at [INSERT LINK TO OPENAIRE PROJECT PAGE]. You can use this page to help you with reporting!

More information? Look out for our webinars on ‘Open Access and Open Research Data in H2020’: https://www.openaire.eu/category/project-coordinators

Services and Tools: For information and support on how open access works visit: https://www.openaire.eu/support

We are here to help, inform and assist you and all those involved in Horizon 2020 projects [INSERT CONTACT DETAILS].

Yours sincerely,

OpenAIRE Turkey 

 

Proje Koordinatörleri Bilgilendirme - 2018

Avrupa Komisyonu’nun Açık Erişim politikalarını destekleyen OpenAIRE (www.openaire.eu ) Türkiye Ulusal Açık Erişim Masası destek ekibindeyiz. 

Ufuk2020 projeniz kapsamında aşağıda yer alan AK’nun Açık Erişim Zorunluluklarından muhtemelen haberdarsınız:

Açık Erişim Zorunluluk: Tüm H2020 projeleri, proje faaliyetlerinden kaynaklanan bütün hakemli bilimsel yayınlara hemen ancak yayıncının ambargo uyguladığı durumlarda 6/12 ay içinde açık erişim (AE) sağlamalı.https://www.openaire.eu/openaire-factsheet-for-research-administrators/download Uyulmaması durumunda, diğer önlemlerin yanı sıra hibe azalmasına neden olabilir.  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/170406_open-access_en.pdf

Açık Araştırma Veri Pilot:  H2020 kapsamında belirlenen alanlardaki projelere ait veriler pilot olarak diğer araştırmacılar, yenilikçi endüstriler ve vatandaşlar tarafından kullanılması amacıyla açık veri olacak. https://www.openaire.eu/openaire-open-research-data-pilot-factsheet/download

Projenize ait kaç AE yayın var? Proje sayfanıza bakabilirsiniz: https://www.openaire.eu/search/find?keyword=​  Raporlamada bu sayfadan faydalanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: "U2020'de Açık Erişim ve Açık Araştırma Verileri" başlıklı web seminerlerimize göz atın: https://www.openaire.eu/openaire-foster-open-access-week-2017-webinars

Hizmetler ve Araçlar: Açık Erişim çalışmaları ile ilgili bilgi ve destek almak için: https://www.openaire.eu/h2020openaccess/

Ufuk 2020 projelerinde yer alan herkese bilgi vermek, yardımcı ve destek olmak için buradayız

Saygılarımızla,

OpenAIRE Türkiye Yardım Masası