Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2016: Katılınan Toplantılar

ANKOS Bölgesel Toplantısı

Etkinliğin Adı: ANKOS Bölgesel Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 14-15 Aralık 2015, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri (ANKOS) tarafından, akademik kütüphanelerde görev yapan yöneticilerin, elektronik kaynaklar konusundaki mesleki bilgi ve tecrübelerini attırmak, profesyonel iletişim ve işbirliğini geliştirmek, bilgi alış-verişinde bulunmalarını sağlamak, yeni işbirliği ve ortak çalışma alanları oluşturmak amacıyla 2015 yılı ANKOS Bölgesel toplantısı yapılmıştır.

İzmir Üniversiteleri Platformu Toplantısı

Etkinliğin Adı: İzmir Üniversiteleri Platformu Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 25 Kasım 2015, İzmir Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                             Gönül KAFALI - Uzman
​                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Dönem başkanlığının İzmir Üniversitesi'ne geçmesinden sonra, İzmir Üniversiteleri Platformu kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve İUP kapsamında yeni dönemde neler yapılabileceği konuları görüşülmüştür.

OpenAIRE2020 Çalıştay

Etkinliğin Adı: OpenAIRE2020 Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 17-20 Kasım 2015, Gent Üniversitesi, Belçika

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: OpenAIRE2020, AB projesinin ortaklarından olmamız dolayısıyla Gültekin Gürdal yıllık çalıştayına katılmıştır.Avrupa Komisyonu’nun OpenAIRE’in yönetimine vermiş olduğu FP7 post grant programı ile ilgili bilgiler, veri pilot programı ve buna yönelik kullanılan araçlar, proje raporlama ile ilgili bilgiler paylaşıldı. 

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Etkinliğin Adı: TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 12-13 Kasım 2015, TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK)  bağlı bir enstitü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, Açık Bilim/Açık Erişim çalışmalarının, ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amaçlanmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde, açık bilimin desteklenmesi, açık bilim ve açık erişim konusunda kurumsal ve ulusal politikaların oluşturulması, Avrupa Birliği müktesebatı ve çerçeve programlar kapsamında takibinin yapılması, hukuksal boyutunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek “TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi” oluşturulmuştur. Gültekin Gürdal komite üyesi olarak seçildiğinden bu toplantıya katılmıştır.

4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Etkinliğin Adı: 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 19-21 Ekim, TÜBİTAK, ANKARA

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                       Gönül KAFALI - Uzman                            

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  İYTE Kütüphanesi’nin de organizasyonunda yer aldığı “4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı” Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Çalıştayda; Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mustafa Güden “Açık Bilim, Açık İnovasyon ve Açık Erişim”: Nasıl Başaracağız?" konulu panele " panelist olarak katıldı. Gültekin Gürdal “OpenAIRE2020: Açık Bilim İçin Yeni Bir Ufuk” isimli sunumunda proje ortaklarından olduğumuz OpenAIRE2020 projesini anlattı.

Conference on Turkish Universities in the European Research Area (ERA)

Etkinliğin Adı: Conference on Turkish Universities in the European Research Area (ERA)

Tarih / Yer Bilgisi: 08-09 Ekim 2015, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle, Ankara’da “Conference on Turkish Universities in the European Research Area" başlıklı bir konferans düzenlemmiştir. Konferansa Avrupa Komisyonundan üst düzey yetkililer katılmış ve Türk araştırmacılarının Avrupa araştırma alanında nasıl daha etkin bir rol oynayabileceğine ilişkin görüşler paylaşılmıştır.

TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Etkinliğin Adı: TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 10-11 Eylül 2015, TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: “TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi" üyesi oolarak. Gültekin Gürdal bu toplantıya katılmıştır.

Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı (OpenCon2015)

Etkinliğin Adı: Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayı (OpenCon2015)

Tarih / Yer Bilgisi: 04-06 Eylül 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı           

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türk Tıp Öğrencileri Birliği Kurultayına, Gültekin Gürdal İYTE Kütüphanesinin ortağı olduğu OpenAIRE2020 projesi kapsamında "Açık Erişim, Açık Veri" konularında sunum yapmak üzere davetli konuşmacı olarak katılmıştır.

Üniversite Kütüphanelerinde Yönetim ve Organizasyon

Etkinliğin Adı: Üniversite Kütüphanelerinde Yönetim ve Organizasyon

Tarih / Yer Bilgisi: 04 Eylül 2015, İYTE Sürekli Eğitim Merkezi, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                             
Gönül KAFALI - Uzman   
   
                           Şeniz BALCI - Uzman 
                            
  Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                              Ayşe AKBIYIK - Şef
                              Sevilay AYKO - Memur
                        ​      Serkan TUFAN - Kütüphaneci   
                       Zafer ÖZEN - Şef   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gediz ve Yaşar Üniversitesi Kütüphanelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ANKOS Personel Değişim Programı kapsamında;ANKOS Başkanı Sami Çukadar ve ANKOS YK Üyesi Tuba Akbaytürk Çanak "Üniversitelerde Kütüphanelerinde Yönetim ve Organizasyon" başlıklı seminer vermişlerdir.

ANKOS 13. Yıllık Çalıştayı

Etkinliğin Adı: ANKOS 13. Yıllık Çalıştayı - Bigiye Ekonomik Erişim ve Güçlü İşbirlikleri Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 21-22 Ağustos, Çoruh Üniversitesi, Artvin

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                             
Gönül KAFALI - Uzman             
                             Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ANKOS Çalışanlarının katılımı ile yıllık olarak gerçekleştirilen ANKOS Çalıştayı "Bilgiye Ekonomik Erişim ve Güçlü İşbirlikleri" başlığı altında gerçekleştirilmiştir. "Pazarlık Süreçleri, Deneyimler & Stratejiler, Maliyet Paylaşımı, Fiyatlama Modelleri" oturumunda Uzman Gönül Kafalı sunum yapmıştır.