Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2016: Yeni Abone Olunan Veritabanları

Nature Publishing Group Abonelik

Nature dergisine aboneliğimiz olan Nature Publishing Group'un aşağıdaki isimleri yer alan tüm dergilerine 2016 yılı için abone olunmuştur.

Nature Dergileri 
Nature (Nature News dahil olmak üzere) Bone Marrow Transplantation
Scientific American BoneKEy Reports
Scientific American British Dental Journal
Nature research journals British Journal of Cancer
Nature Biotechnology Cancer Gene Therapy
Nature Cell Biology Cell Death and Differentiation
Nature Chemical Biology Cell Research
Nature Chemistry Cellular & Molecular Immunology
Nature Climate Change European Journal of Clinical Nutrition
Nature Communications European Journal of Human Genetics
Nature Genetics Evidence Based Dentistry
Nature Geoscience Eye
Nature Immunology Gene Therapy
Nature Materials Genes and Immunity
Nature Medicine Genetics in Medicine
Nature Methods Heredity
Nature Nanotechnology Hypertension Research
Nature Neuroscience Immunology and Cell Biology
Nature Photonics International Journal of Impotence Research
Nature Physics International Journal of Obesity
Nature Plants  Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism
Nature Protocols Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology
Nature Structural & Molecular Biology Journal of Human Genetics
Nature Reviews Journal of Human Hypertension
Nature Reviews Cancer Journal of Investigative Dermatology
Nature Reviews Cardiology Journal of Perinatology
Nature Reviews Clinical Oncology Kidney International
Nature Reviews Disease Primers  Lab Animal
Nature Reviews Drug Discovery Laboratory Investigation
Nature Reviews Endocrinology Leukemia
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology Modern Pathology
Nature Reviews Genetics Molecular Psychiatry
Nature Reviews Immunology Molecular Therapy
Nature Reviews Microbiology Mucosal Immunology
Nature Reviews Molecular Cell Biology Neuropsychopharmacology
Nature Reviews Nephrology Oncogene
Nature Reviews Neurology Pediatric Research
Nature Reviews Neuroscience Polymer Journal
Nature Reviews Rheumatology Prostate Cancer and Prostatic Diseases
Nature Reviews Urology Spinal Cord
NPG academic & society journals The ISME Journal
Acta Pharmacologica Sinica The Journal of Antibiotics
American Journal of Gastroenterology The Pharmacogenomics Journal

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

ASME E-Kitaplar Abonelik

Aboneliğimiz kapsamında The American Society of Mechanical Engineers (ASME)'nin 2.000'den günümüze 29 dergisine erişebildiğimiz ASME Digital Collection platformundan, ASME yayınevine ait 1993'ten günümüze 160'ın üzerinde e-kitaba da abonelik gerçekleştirilmiş ve kitaplar erişimimize açılmıştır.

1880 yılında kurulan The American Society of Mechanical Engineers (ASME), 140.000'den fazla makine mühendisini ve dünya çapında üyeleri birleştiren profesyonel bir organizasyondur. 

ASME E-Kitaplar Konu Alanları:

 • Tasarım & Üretim
 • Gelişen Teknolojiler
 • Mühendislik Yönetimi
 • Enerji ve Güç
 • Isı Transferi ve Elektronik Paketleme
 • Boru Hattı Mühendisliği
 • Basınç Kapları ve Borular
 • Risk ve İyileştirme
 • Sürtünme

ASME Digital Collection'a Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

ProQuest Engineering Collection Erişimi

Mühendislik ile ilgili tam metin makaleleri ve bibliyografik kayıtları içeren ProQuest Engineering Collection, 2016 yılında erişimimize açılmıştır.

Kapsadığı Veritabanları:

Abstracts in New Technology & Engineering: Teknoloji ve mühendislik konusundaki buluşlarla ilgili dünya literatürünü içeren kapsamlı bir dizin ve 1971'e kadar Amerikan patentlerini içerir.

Biotechnology and BioEngineering Abstracts: Tıp, ilaç, tarım, çevre ve deniz biyolojisi dahil olmak üzere biyoteknoloji ve biyomühendisliğin tüm alanlarında çığır açan araştırma, uygulama, yasal düzenleme ve yeni patenlerle bibliyografik içerik sağlar.

Biotechnology Research Abstracts: Biyoteknoloji (tıbbi, zirai ve çevresel) ve biyomühendislik üzerine araştırma makaleleri sunmaktadır.

Civil Engineering Abstracts: Mimari, inşaat, yapısal tasarım, deprem/sismik, ulaşım sistemleri, araştırma - dergi makaleleri, konferans bildirileri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlar.

Bu veritabanı, ASCE ve ICE'dan bilgileri de içeren 4.000'den fazla güncel dizi ve dizi olmayan yayını dizinler ve özetler. Veritabanı şu anda 1960'ların başından itibaren dizinlenmiş düzenli yayınlar, konferans bildirileri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlardan 1 milyondan fazla kayıt içerir. Mimari, yapısal tasarım ve yapı mühendisliğinden çevre mühendisliği, deprem mühendisliği ve adli tıbba kadar tüm sivil yönleri kapsar.

Earthquake Engineering Abstracts: Sismik fenomen, jeoloji, sivil altyapı - dergi makaleleri, konferanslar ve kitaplar.

Bu veritabanı, depremin binalar ve diğer yapılar üzerinde etkileri, jeolojik şekillenmeler ve sismik ve tsunamik fenomenlerle ilgili makaleler sağlamak için akademik ve ticari dergiler, konferanslar ve kitaplardan oluşur

Environmental Engineering Abstracts: Hava ve su kalitesi, çevre güvenliği ve enerji üretiminin teknolojik ve mühendislikler ilgili yönleri - dergi makaleleri Bu veritabanı hava, su ve toprak kalitesinin, çevre güvenliğinin, sürdürülebilirliğin ve enerji üretimini her türlük teknolojik ve mühendislik yönünden ele alan dünya literatürünün kapsamlı bir dizinidir.

Mechanical & Transportation Engineering Abstracts: Otomotiv mühendisliği, donanma ve deniz mühendisliği, havacılık mühendisliği, endüstri ve üretim mühendisliği - dergi makaleleri, konferans bildirileri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlar Bu veritabanı mevcut 4.000'in üzerinde dizi ve dizi olmayan yayından dizinleme ve özet sunar. Veri tabanı şu anda 1960'ların başından itibaren dizinlenmiş düzenli yayınlar, konferans belgeleri, ticari dergiler, magazinler, kitaplar, patentler ve teknik raporlardan 6,2 milyondan fazla kayıt içerir. Havacılık ve otomotiv sektörlerinin makine mühendisliği ve ulaşım mühendisliği ile ilgili tüm yönlerini kapsar.

ProQuest Deep Indexing Engineering: Bilimsel dergilerden dizinlenmiş şekiller, tablolar, grafikler, haritalar, tablolar ve diğer çizimlerin aranmasını sağlar.

ProQuest Engineering Journals: Bu koleksiyon, çoğu tam metin olan binlerce yayına yayılan eşleşmeyen disipline özel bir içerik sağlar.

Konu Kapsamı:

 • Uçak tasarımı ve mühendisliği
 • Arktik ve tropik mühendisliği
 • Otomotiv tasarımı ve mühendisliği
 • Köprüler ve tüneller
 • Binalar, kuleler ve depolar
 • Hava ve uzay taşımacılığı için inşaat mühendisliği
 • Kıyı ve açık deniz yapıları
 • İnşaat malzemeleri
 • Alt yapıların tasarımı ve özellikleri
 • Hafriyat ve inşaat makineleri
 • Elektrikli ve hibrit araçlar
 • Elektrik üretimi mühendisliği
 • Endüstriyel ve üretim prosesleri mühendisliği
 • Sel analizi
 • Yakıtlar ve iti maddeler
 • Jeoteknik mühendisliği
 • Tehlikeli maddeler
 • Hızlı trenler, hızlı ulaşım demiryolları ve monoraylar
 • Otoyollar ve yollar
 • Endüstriyel robotlar ve otomasyon
 • Endüstriyel atık ve kanalizasyon
 • İçten yanmalı motorlar
 • Arazi ıslahı, sulama ve drenaj
 • Manyetik demiryolları
 • Askeri teknoloji
 • Nükleer elektrik tesisleri
 • Kirlilik, atık ve su mühendisliği
 • Demiryolu rayları ve yapıları
 • Yol, demiryolu ve deniz taşımacılığı
 • Sismik mühendisliği
 • Sismik fenomenler
 • Gemi inşaatı
 • Yer ıslahı ve geri kazanımı
 • Spor ve eğlence araçları
 • Fırtına suları yönetimi
 • Tanklar ve zırhlı araçlar
 • Teorik mekanik ve dinamik
 • Termoelektrik enerji
 • Dalga ve rüzgar gücü
 • Atık yönetimi

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

Safari Technical Books Online Abonelik

Teknoloji, mühendislik, dijital medya, bilgi teknolojileri, yazılım geliştirme, matematik, bilim, kişisel ve profesyonel gelişim alanlarına yönelik 30.000'in üzerinde kitabı içeren Safari Technical Books'a abone olunulmuştur.

Safari Books Online dünyanın en önemli iki teknoloji yayıncısı O’Reilly Media, Inc. ve Pearson Education firmalarının birleşimi ile ortaya çıkmıştır. 

Kategoriler:

 • Masaüstü ve Web Uygulamaları
 • Dijital medya
 • Mühendislik
 • Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Geliştirme
 • Matematik ve Bilim
 • Kişisel ve Profesyonel Gelişim
 • Ürün
 • Sağlayıcı

Arama motoru özellikleri: 

•Anahtar kelime, cümle, yazar, ISBN, yayıncı ya da kategori ile arama yapabilme, 
•En popüler kitaplar listesinde kitap kapak resimlerinin ön izleme görünümüne olanak verir, 
•Sonuçlar ilgililik kriterine göre sıralanabilir, 
•Kopyala-Yapıştır işlemine olanak tanır böylece zamandan tasarruf ettirir. 

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

JoVE Bioengineering Abonelik


 

http://library.iyte.edu.tr/files/biology-jove.jpg kolleksiyonu aboneliklerimiz arasında bulunan, video tabanlı ilk hakemli bilim dergisi olan JoVE (The Journal of Visualized Experiments)'nin "JOVE Bioengineering" koleksiyonuna abonelik gerçekleştirilmiştir.

JoVE Bioengineering; biyolojik süreçleri anlamak ve öngörmek  için  fiziksel ve yaşam bilimlerini birleştirir. Yaşam bilimi sorularına fiziksel bilim araçlarını uygulayarak, klinik hastalıkların ölçülmesi, teşhis ve  tedavisinde daha iyi teknolojilerin keşfini sağlar.

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

Total Materia Abonelik

Yaklaşık bir yıldır deneme erişimimize açık olan;  280.000’in üzerinde metal ve metal dışı malzemelerin, 8 milyondan fazla özellik kaydını 24 farklı dil seçeneği ile sunan "Total Materia" veritabanına abonelik gerçekleştirilmiştir.

İçindekiler:
 • 280,000'den fazla Ürün İçin Özellikler
 • Gelişmiş Veri için 1,800 üstü Kaynak
 • Metaller, Polimerler, Seramikler, Kompozitler
 • 45.000 üstü Gerilme-Şekil Değiştirme Eğrileri
 • 67 Standart Geliştirme Organizasyonları
 • Periyodik Özelliklere sahip 8.000 üstü Materyal
 • Uluslararası Çapraz-Referans Tabloları
 • Özellik Öngörümü ve Interpolasyonu
 • Kimyasal Bileşim
 • CAE yazılımına Veri Taşınımı
 • Mekanik ve Fiziksel Özellikler
 • Bilinmeyen Materyallerin Tanımlanması
 • Çoklu Materyal Karşılaştırma Opsiyonları
 • Standard ve Materyal Güncellemeleri Takibi

Nasıl Arama Yapacaksınız?

http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=Login&LN=TR 

linki aracılığı ile bir kez giriş yaptıktan sonra;

 • Metallerde arama yaparken, malzeme kodu biliniyor ise aşağıdaki hızla aramadan arama yapılabilir: Örneğin Ck45;

http://search.totalmateria.com/Search/QuickSearch

 • Kodu bilinmiyor ise, diğer malzeme özellikleri yazılarak ya da malzeme grubu seçimi yapılarak ileri aramadan arama yapılabilir: Örneğin demir dışı alaşımlar:

http://search.totalmateria.com/AdvancedSearch/AdvancedSearch

 • Metal dışı malzemelerde arama yaparken, malzeme kodu biliniyor ise aşağıdaki hızla aramadan arama yapılabilir: Örneğin Ultradur;

http://search.totalmateria.com/PLUS/PLUS?clear=1

 • Kod bilinmiyor ise, diğer malzeme özellikleri yazılarak ya da malzeme grubu seçimi yapılarak ileri aramadan arama yapılabilir: Örneğin polimerler:

http://search.totalmateria.com/PlusAdvancedSearch/AdvancedSearch

 • Daha detaylı arama bilgileri için:

http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=GuidedTours&LN=TR

Aboneliğimiz 3 kullanıcı ile sınırlı olduğundan, kullanımınız bittikten sonra sağ üst köşedeki "Çıkış" linkine tıklayarak sayfadan ayrılmanız önemlidir, aksi taktirde sayfadan ayrılmış olsanız bile 30 dakika boyunca sistemde görünmeye devam edeceksiniz.

Bileşenleri: 
  
Total Metals Total Metals - 220,000'den fazla bileşik hakkında, kompozisyon, mekanik ve fiziksel özellikler, ısı tedavi diyagramları, çapraz - referans tabloları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, standart malzeme özellikleri hakkında verilerde birinci derece olan veritabanı.
PolyPLUS PolyPLUS - Binlerce plastik, seramik ve kompozitler hakkında, mekanik, fiziksel, termal ve elektriksel özellikler dahil olmak üzere materyal özelliklerini sunan yeni bir metal-dışı materyal veritabanı.
Extended Range Extended Range - Gelişmiş yapısal ve thermal hesaplamalar ve analizler için eşi olmayan materyaller özellikleri kaynağı sağlar ve stres zorlanma eğrileri, döngüsel özellikler, cisim eğrileri ve daha birçok konu hakkında binlercesini içerir.
Suppliers Suppliers - Materyaller, özellikleri ve potansiyel yerel veya global sağlayıcılar arasında isabetli bağlantı sağlayan Total Metals veritabanı ile birlikte tüm dünya çapında kısa sürede materyal sağlayıcıları araştırmak, incelemek ve bulmak.
SmartComp SmartComp -Spektrometre ile oluşturulmuş kimyasal kompozisyonlar yardımıyla bilinmeyen materyalleri tanımlayın. 220.000 üstünde metalden bir tanesi ile eşleşme bulun ve materyalin verisini ve çapraz-referansını tek bir tuş ile öğrenin.
eXporter eXporter - ANSYS, HyperWorks, Abaqus, Siemens NX ve daha birçok formatı içeren 3 basit adımda materyal özellikleri verilerini CAE çözücü formatla taşıyın.
Tracker Tracker - Kullanılan verinin güncel olduğuna ve böylece mümkün olan en güvenilir bilgi olduğuna emin olun. Özellik verileri değişiklikleri olarak Standart versiyon gelişmeleri hakkında Veritabanında neyin ne zaman değiştiğini tam olarak görün.
Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz.

Hot English Magazine Abonelik

Basılı dergi aboneliklerimiz arasında bulunan Hot English Magazine dergisine aynı zamanda online abonelik gerçekleştirilmiştir.

Hot English Magazine günümüzün gerçek insanlarını ve güncel konularını ironik bir dille anlatarak İngilizce öğrenmeye motive eden eğlenceli ve kendine has yaklaşımı olan bir dergidir. İçeriğinde çok sayıda görsel unsur kullanarak öğrenmeyi daha kolay hale getirmek amaçlanmıştır. İngilizce seviyeniz ne olursa olsun Hot English Magazin’de kendinizi geliştirebilecek birşeyler mutlaka bulacaksınız. Hot English Magazine dergisiyle, içeriğindeki güncel konularla (Filmler, Müzik, İş dünyası, Seyehat, Kültür, En sıcak haberler, hot topics) öğrenme motivasyonunuzu, algı ve ilginizi her zaman yüksek seviyede tutarak daha kolay öğrenebilirsiniz. Grammar (dil bilgisi), vocabulary (kelime), listening (dinleme) ve reading (okuma) egzersizleri mevcut. Dört temel İngilizce seviyesine (pre-intermediate, intermediate, upper intermediate and advanced) göre konuları içermektedir. 

İngilizce gramer ve İngilizce kelime ezberlerme Hot English Magazine ile artık çok kolay ve eğlenceli. 

 • 8000 yeni kelime, deyim, ifade şekli öğreneceksiniz
 • Formal İngilizceyle birlikte bir ölçüde İnformal & Günlük yaşam İngilizcesini bileceksiniz.
 • İngilizce anadil olan kişilerce hazırlandığı için, akıcı İngilizce yazışmaları anlayacaksınız. 
 • Güncel iş dünyası, müzik, film, seyehat, haber ve kültür konularıyla dünyayı takip edeceksiniz.
 • Keyifli ve eğlenceli okuma ve yüksek motivasyonla İngilizce’nizi etkin ve çok hızlı geliştireceksiniz.
 • Eğlenceli, kolay, farklı, çeşitli ve renkli konuları içeren öğretim metodu sayesinde sıkmadan, bunaltmadan, yormadan ve bıktırmadan, âdetâ hayatı yaşıyor rahatlığı içinde ileri ingilizce seviyesine ulaşabileceksiniz. 

Veritabanları sayfasından erişebilirsiniz. 

Erişim İçin: Gelen sayfada sağ üst köşede bulunan "Hesabım" yazısına tıkladıktan sonra "e-Dergilerim" başlığına tıklayarak abonelik kapsamımızdaki dergilerin sayılarına ulaşabilirsiniz.