Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2014: Katılınan Toplantılar

Katıldığımız Toplantılar (Temmuz - Aralık 2013)

Etkinliğin Adı: ProQuest Eğitim Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 12 Eylül 2013, Yaşar Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişiler : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                             Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                             Sevilay AYKO - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye’de akademik kütüphaneler ve kurum kütüphanlerinin karşılaştığı fırsatlar, sorunlar ve kütüphanecilik gündemindeki önemli konuları kapsayan etkinlik süresince; dijital koleksiyonlar, e-kitaplar, keşif ve araştırma araçları ele alındı. Pratik sonuçlara ulaşmayı hedef alan ve workshoplarla desteklenen etkinlikte uluslararası ve yerel kütüphane ve kurumlardan konuşmacılar yer aldı.

ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı

Etkinliğin Adı: ANKOS III. Ulusal Akademik Kaynak Paylaşım Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 13-14 Eylül 2013, Hitit Üniversitesi - Çorum

Katılan Kişi : Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                        Ayşe AKBIYIK - Şef

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Üçüncüsünü gerçekleştirilen ANKOS Ulusal Kaynak Paylaşım Çalıştayı "Elektronik Kaynakların Paylaşımı: Haklar ve Kısıtlar" teması çerçevesinde gerçekleşti.

Çalıştay kapsamında yer alan konular:

- E-kitap ve e-dergi gibi elektronik kaynakların paylaşımı için kısıtlar ve çözümler: Lisans anlaşmaları ne diyor?
- E-Kaynak Paylaşımının Hukuki boyutu
- Yayıncı cephesinden E-Kaynak paylaşımı
- E-Kaynakların güvenli aktarım ortamı ile paylaşımı
- KİTS gelişim, yenilikler, istatistikler
- Yeni başlayanlar için KİTS atölye çalışması

SCOAP3 Toplantısı

Etkinliğin Adı: SCOAP3 Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 23 Eylül 2013, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)  - Cenevre - İsviçre

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye adına SCOAP3 projesine katkı sağlayan Gültekin Gürdal, SCOAP3 toplantısına katıldı. Toplantıda görüşülen konular:

- SCOAP3 uzlaşma
- SCOAP3 bütçe
- Yayıncılar ile sözleşmeler
- Mutabakat süreçleri
- SCOAP3 konsorsiyum yönetimi


ANKOS Çalıştayı

Etkinliğin Adı: ANKOS Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 5-6 Ekim, Kuşadası

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci - Okuyucu Hizmetleri Birimi                       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ANKOS'un 2013 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2014 yılı hedefleri belirlenmiştir.

2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Etkinliğin Adı: 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Önder TATAR - Mühendis
                        Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                        Şeniz BALCI - Uzman - Sosyal Medya Yöneticisi
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                        Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                        Ayşe AKBIYIK - Şef
                        Zafer ÖZEN - Şef
                        Çiğdem ÖZTÜRK - Memur
                        Sevilay AYKO - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenen 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

OpenAIRE Plus Çalıştayı

Etkinliğin Adı: "Legal and Sustainability Issues for Open Access Infrastructures"

Tarih / Yer Bilgisi: 05 Kasım 2013, Vilnius, Litvanya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, OpenAIRE Plus projesi kapsamında "Legal and Sustainability Issues for Open Access Infrastructures" konulu çalıştaya katıldı. Açık erişim alt yapısı oluşturmada önemli olan özellikle iki konu üzerinde duruldu: "Hukuk ve Lisanslama Sorunları" ile "Sürdürülebilirlik ve İş Modelleri". Çalıştay; açık erişim altyapılarının sürdürülebilirliğine ilişkin farklı yaklaşımların tartışıldığı panel ile sona erdi. Panelistler, ayrıca; ilgili paydaşlar,  ihtiyaç duyulan hizmet yelpazesi ve finansman sorunlarına ilişkin konuları ele aldı.

ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Kütüphane ve Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı

Etkinliğin Adı: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Kütüphane ve Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 15-16 Kasım 2013, Trakya Üniversitesi - Edirne

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ANKOS’un yaptığı çalışmalar konusunda bilgiler verilen ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) Kütüphane ve Bilgi Merkezi Yöneticileri Toplantısı, "Üniversite Kütüphaneleri için Akademik Elektronik Kaynak Paylaşımı ve Yeni Trendler" temasıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Akademik Yayıncılık Toplantısı

Etkinliğin Adı: "Ulusal Akademik Yayıncılık 2013"

Tarih / Yer Bilgisi: 23 Kasım 2013, TÜBİTAK - Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye'de yayıncılığın mevcut durumu, yaşanılan sorunlar ve ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

İzmir Üniversiteleri Platformu Toplantısı

Etkinliğin Adı: İzmir Üniversiteleri Platformu Kütüphane Yöneticileri Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 28 Kasım 2013, Gediz Üniversitesi - İzmir

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci - Okuyucu Hizmetleri Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: İzmir Üniversiteleri Platformu’nda dönem başkanlığı Gediz Üniversitesi’ne geçmesinin ardından Kütüphane çalışanlarının bir araya geldiği toplantı Gediz Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Görüşülen Konular:

- Elektronik kaynakların paylaşımı,
- Milli Kütüphane’nin kaynaklarının TO-KAT ve Platform sayfasından taranabilmesi,
- Nature dergilerinin aboneliği.
- İşbirliği kapsamında yaşanan sorunların görüşülmesi

SCOPUS ve ScienceDirect Veritabanları Kullanıcı Eğitimi Toplantısı

Etkinliğin Adı: SCOPUS ve ScienceDirect Veritabanları Kullanıcı Eğitimi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 18 Aralık 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                       Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                       Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci - Okuyucu Hizmetleri Birimi
                       Çiğdem ÖZTÜRK - Memur - Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ULAKBİM  tarafından erişime sunulan, Elsevier Yayınevine ait SCOPUS ve ScienceDirect veritabanları kullanıcı eğitimi toplantısı.