Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2014: Kütüphanemizden Haberler

EndNote'un X7 Windows Versiyonu Kullanımda

Kaynak ve makale arama, düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakçanızı oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getiren EndNote'un X7 Windows sürümü kullanıma sunuldu.

EndNote X7 ile gelen yenilikler:

Otomatik PDF Import: Genellikle PDF'lerinizi indirdiğiniz bir klasörü seçin, bu klasör içerisine eklenen PDF'leriniz EndNote kütüphanenize otomatik olarak import edilsin.

Geliştirilmiş PDF Adlandırma: EndNote, araştırmacıların PDF dosyalarına EndNote içerisinden olduğu gibi EndNote harici kullanımlarda da kolay erişebilmeleri için bulunabilir bir şekilde adlandırma imkanı sunuyor.

PDF Klasörleri Import için Otomatik Gruplar: Alt klasörleri bulunan PDF klasörlerinizdeki PDF dosyalarınızı import ederken, alt klasör adları baz alınarak otmatik gruplar oluşturulur ve kayıtlar bu grupların altına eklenir.

Powerpoint'de Atıf Yapma: PowerPoint'de atıflar ekleme, düzenleme ve bibliyografya oluşturma desteği eklendi.

Online eğitim videoları

EndNote versiyonlarını (X7, X6, X5 ve X4) karşılaştırın

EndNote X7 versiyonuna Veritabanları sayfasından erişilmektedir.

Tüm Kütüphane Kaynaklarımıza Tek Bir Arama Kutusundan Erişim

Kütüphane katalogumuzda yapılan aramalarda, Kütüphanemizde bulunan basılı ve elektronik kitaplar, videolar, tezlerle ilgili sonuçların gelmesinin yanı sıra abone olduğumuz veritabanlarından da sonuçlar gelmektedir. Taramanızı yaptıktan sonra "Search Results " ya da "IYTExplore"un seçili olmasına göre Kütüphane Katalogumuzun yanısıra IYTExplore arama sonuçlarını da görebilirsiniz.

Katalog'tan yaptığınız aramalarda  "Search Results" seçili olarak Kütüphanemizde bulunan basılı ve elektronik kitaplar, videolar, tezlerle ilgili sonuçlar gelmektedir.

Katalog'tan yaptığınız aramalarda  "IYTExplore"u seçerseniz, abone olduğumuz veritabanlarından gelen sonuçları görebilirsiniz.

Aynı şekilde IYTExplore ile yapılan aramalarda da tüm kütüphane kaynaklarımıza ilişkin sonuçlara erişmek mümkün.

İYTE’de Bir İlk Gerçekleşti: “1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı”

2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açık erişim konusunda farkındalığı arttırmak için dünyada Açık Erişim Haftası olarak kutlanan 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen çalıştayda; kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesinin gerekliliğini tartışıldı. Çalıştaya araştırmacılar, akademisyenler, yayıncılar, kütüphaneciler, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcileri katıldı.

İki yıldır düzenlenen çalıştayda katılımcılar, bilimsel yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gereken politika, strateji, mevzuat ve açık erişim alt yapısını değerlendirdi. Birincisi 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesinde düzenlenen ve sonuç bildirgesinin kamuoyuyla paylaşıldığı çalıştayda bu sene de ülkedeki öncü yayınevleri görüş belirtti.

Akademisyen gözüyle açık erişim olgusu incelendi ve mevcut açık erişim kaynaklarının neler olduğu, bunlardan nasıl yararlanılabileceğine ilişkin sunumlar yapıldı. Aynı zamanda; açık erişim konusunda çeşitli uygulamaların anlatıldığı çalıştayda, “araştırma verisi ve açık veri” konuları üzerinde durularak, ülkemizdeki en önemli fon sağlayıcı TÜBİTAK’ın açık erişim konusuna bakışı ve bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yer aldı.

Web sitesi: http://www.acikerisim.org

Çalıştay Sonuç Bildirgesi: http://www.acikerisim.org/calistay-2013/sonuc-bildirgesi/

Çalıştay Sunumları : http://www.acikerisim.org/calistay-2013/calistay-sunumlari/

Çalıştay Video Kayıtları : http://www.acikerisim.org/calistay-2013/video-kayitlari/

SCOPUS ve ScienceDirect Veritabanları Kullanıcı Eğitimi Toplantısı

ULAKBİM  tarafından erişime sunulan, Elsevier Yayınevine ait SCOPUS ve ScienceDirect veritabanları kullanıcı eğitimi toplantısı 18 Aralık 2013 tarihinde Kütüphane Gösteri Merkezi'nde yapıldı.

Eğitim Programı:
Scopus Sunumu
Sciencedirect Sunumu
Mendeley Sunumu
Örnek Taramalar (Online Demo)
Soru ve cevaplar

ScienceDirect bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 15.000'den fazla elektronik kitap ve 3500'den fazla elektronik dergi başlığı içeren Elsevier'in hakemli tam metinli veritabanıdır.

Scopus bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı, izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veritabanıdır.

Scopus sayesinde araştırmacılar, öğrenciler ve bilgi uzmanları;

  • İlgili bilimsel bilgi hakkında araştırma yapabilirler,
  • Eğer kütüphaneleri aracılığıyla tam metinli kaynaklara erişimleri varsa Scopus içerisinden buldukları kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilirler,
  • Araştırmacıların değerlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların sorguları için atıf analizi gerçekleştirebilirler,
  • Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilirler,
  • Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilirler,
  • Dergi Analizi Aracı sayesinde hangi bilimsel dergide yayın yapacaklarını SNIP ve SJR metriklerini kullanarak belirleyebilirler,
  • Kendi alanlarındaki en çok atıf alan makaleyi görüntüleyebilirler,
  • Hakemli dergilerde yayınlamiş oldukları makalelerin performans analizlerini ve yazar analizlerini yapabilirler,
  • Kendi alanlarındaki bütün araştırmacıları görüntüleyebilir ve kimlerle ortak çalışmalar yapabileceklerini araştırabilirler.

LCD Ekranlarımız Kullanımda

Kütüphanemize alınan 2 adet LCD ekrandan biri Ödünç Verme Birimimizde diğeri ise, kırtasiyenin karşısında bulunan grup çalışma odasında kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.