Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2019: Bize Danışın

Bize Danışın

BİZE DANIŞIN:                     

- Kütüphanemiz hakkında genel bilgi mi almak istiyorsunuz?

- Kütüphanemiz kaynakları (elektronik, basılı vs.) ve kullanımı hakkında yeterince bilgi sahibi değil misiniz?

- Kütüphane kaynaklarının kullanımı konusunda eğitim almak mı istiyorsunuz? (Bireysel ya da grup olarak)

- Kütüphanemizde bir sorun ile karşılaştınız. Kime başvuracaksınız?


Her türlü soru ve taleplerinizi; E-mail, telefon veya şahsen görüşme yoluyla iletebilirsiniz…

Gönül KAFALI CAN
Öğretim Görevlisi
Referans Birimi
Tel: 0 232 7506345
E-mail: gonulkafali@iyte.edu.tr

Ayşen BİNEN
Kütüphaneci
Referans Birimi
Tel: 0 232 7506343
E-mail: aysenbinen@iyte.edu.tr

Şükrü Merter İDİN
Kütüphaneci
ILL / Belge Sağlama
Tel: 0 232 7506334
E-mail: sukruidin@iyte.edu.tr

ÖDÜNÇ VERME BİRİMİ

Tel: 0 232 7506335