Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2019: Katılınan Etkinlikler

YÖK Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Etkinliğin Adı: YÖK Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 25 Aralık 2018, YÖK, Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı    

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:
YÖK tarafından Açık Bilim Komitesi oluşturulmuş ve Gültekin Gürdal komite üyesi olarak toplantıya katılmıştır.

 

Knovel Eğitimi Semineri

Etkinliğin Adı: Knovel Eğitim Semineri

Tarih / Yer Bilgisi: 20 Aralık 2018, İYTE, İzmir

Katılan Kişiler: Ayşen BİNEN - Kütüphaneci                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin, akademik güvenilirliği olan bilimsel bilgilere, analitik arama motorları sayesinde ulaşabildiği elektronik kitap platformu olan "Knovel" kullanıcı eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. Eğitim firma temsilcisi tarafından verilmiştir.

 

Literatür Tarama ve Pratik Araştırma İpuçları ile Rosetta Stone Dil Eğitim Aracı Eğitimi

Etkinliğin Adı: Literatür Tarama ve Pratik Araştırma İpuçları ile Rosetta Stone Dil Eğitim Aracı Eğitimi

Tarih / Yer Bilgisi: 19 Aralık 2018,  İYTE, İzmir

Katılan Kişiler: Ayşen BİNEN - Kütüphaneci
                          Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Literatür  Tarama Teknikleri ve Rosetta Stone Library Solution Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi EBCO  firma temsilcisi tarafından verilmiştir. Rosetta Stone Library Solution 30 dil içeren bir dil öğrenme veri tabanıdır.

Web of Science Eğitim Toplantısı

Etkinliğin Adı: Web of Science Eğitim Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 05 Aralık 2018, İYTE, İzmir

Katılan Kişiler: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi
                           Ayşen BİNEN - Kütüphaneci

                           Şükrü MERTER İDİN - Kütüphaneci
   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Web of Science veri tabanı için kullanıcı eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eğitim firma temsilcisi tarafından verilmiştir. Web of Science, Science Citation Index Expanded (1945’ten günümüze), Social Sciences Citation Index (1956’dan günümüze) ve Arts & Humanities Citation Index (1975’ten günümüze) atıf indekslerinin web ortamında taranmasına imkan veren disiplinlerarası bir veri tabanıdır.

YÖK - Açık Bilim Toplantısı

Etkinliğin Adı: YÖK Açık Bilim Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 3 Aralık 2018, YÖK, İstanbul

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı    

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:
Gültekin Gürdal'ın davet edildiği YÖK tarafından gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'de Açık Bilim ve Açık Erişim Politikaları konuları görüşülmüş ve neler yapılması gerektiği konuları üzerinde durulmuştur.

 

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM18)

Etkinliğin Adı: Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM18)

Tarih / Yer Bilgisi: 28 Kasım - 1 Aralık 2018, Maritim Pine Beach Resort Belek, Antalya

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: KAM’18 - Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Marmara Belediyeler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve tüm ilgili Kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör profesyonellerinin üst düzey katılımıyla gerçekleştirilmiştir.. Türkiye’deki en büyük katılımlı bilgi politikası toplantısı olan KAM’18 programında ülkenin ulusal bilgi politikasına dönük neler yapılması gerektiğine yönelik öneriler paylaşılmıştır.

Açık Bilim ve Kültürel Değişimin Yönetimi Konferansı

      

 

Etkinliğin Adı: Açık Bilim ve Kültürel Değişimin Yönetimi Konferansı

Tarih / Yer Bilgisi: 14-15 Kasım 2018, Budapeşte, Macaristan

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Macar Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilmiş olan Bölgesel Konsorsiyum Toplantısı ve Açık Bilim ve Kültürel Değişimin Yönetimi Konferansında açık bilim ile ilgili gelişmeler paylaşılmıştır.

Turnitin Eğitim Toplantısı

Etkinliğin Adı: Turnitin Eğitim Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi:  30 Ekim 2018, İYTE, İzmir

Katılan Kişiler: Gönül Kafalı Can - Öğretim Görevlisi
                          Ayşen BİNEN - Kütüphaneci
                          Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  Turnitin intihal yazılımının kullanımı ile ilgili gerçekleştirilen eğitim firma temsilcisi tarafından verilmiştir.

AE Haftası: Creative Commons Türkiye & OpenAIRE Ortak Webinarı

Etkinliğin Adı: AE Haftası: Creative Commons Türkiye & OpenAIRE Ortak Webinarı

Tarih / Yer Bilgisi: 25 Ekim 2018

Katılan Kişiler: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi 
                          Ayşen BİNEN - Kütüphaneci
                          Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci     

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  Açık Erişim Haftası 22-28 Ekim tarihleri arasında tüm dünyada “açık bilgi için adil yapıların tasarlanması” (=designing equitable foundations for open knowledge) teması ile kutlanmıştır.. Creative Commons (CC) Türkiye haftayı kutlamak ve konu hakkında farkındalık yaratmak için OpenAIRE Advance ile ortak bir webinar etkinliği gerçekleştirilmiştir.

Konuşmacılar: 
Gültekin Gürdal, Açık Erişimin Ötesinde: Açık Bilim ve OpenAIRE | İYTE KDDB, OpenAIRE Advance Türkiye Proje Yürütücüsü
İlkay Holt, Creative Commons ve Açık Bilim için Önemi | Creative Commons Türkiye Şube Temsilcisi
Orçun Madran, Öğr. Gör. Creative Commons Açık Lisansları Nasıl Kullanılır | Hacettepe Üniversitesi, Creative Commons Türkiye Şube Lideri

TÜBİTAK - ULAKBİM Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Etkinliğin Adı: TÜBİTAK - ULAKBİM Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 22-23 Ekim 2018, TÜBİTAK, Ankara 

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı  
            

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK)  bağlı bir enstitü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, Açık Bilim/Açık Erişim çalışmalarının, ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amaçlanmıştır. “TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi; TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde, açık bilimin desteklenmesi, açık bilim ve açık erişim konusunda kurumsal ve ulusal politikaların oluşturulması, Avrupa Birliği müktesebatı ve çerçeve programlar kapsamında takibinin yapılması, hukuksal boyutunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal Ulusal Açık Bilim Komitesi üyesi olarak toplantıya katılmıştır.

YÖK - Yükseköğretimde Açık Bilim Açık Erişim Politikaları

Etkinliğin Adı: YÖK - Yükseköğretimde Açık Bilim Açık Erişim Politikaları

Tarih / Yer Bilgisi: 19 Ekim 2018, YÖK, İstanbul

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı       
                         

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 
Gültekin Gürdal'ın davet edildiği YÖK tarafından gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'de Açık Bilim ve Açık Erişim Politikaları konuları görüşülmüş ve neler yapılması gerektiği konuları üzerinde durulmuştur.

Springer Nature Kütüphane Yöneticileri Danışma Grubu Toplantısı

Etkinliğin Adı: Springer Nature Kütüphane Yöneticileri Danışma Grubu Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 28 Eylül 2018,  Radisson Blu Resort & Spa, Çeşme

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:
 Springer Nature firması tarafından gerçekleştirilen toplantıda güncel bilgilendirmeler yapılmış, e-kitaplar için alternatif metrikler, ders kitapları ve danışma kaynakları, beşeri ve sosyal bilimler e-kitap koleksiyonları ile ilgili bilgiler paylaşılmış ve görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Erasmus Personel Hareketliliği

Etkinliğin Adı: Erasmus Personel Hareketliliği

Tarih / Yer Bilgisi: 17-21 Eylül 2018, Ljubljana Üniversitesi, Slovenya

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı     
                           Ayşe AYDIN - Şube Müdürü  

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında Slovenya'da bulunan Ljubljana Üniversitesi Kütüphanesi'ne gidilmiştir.

Açık Bilim ve Araştırma Verilerinin Yönetimi Çalıştayı

Etkinliğin Adı: Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 11 Eylül 2018, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                           Gönül Kafalı Can - Öğretim Görevlisi
   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ülkemizdeki araştırmacıların ve kütüphanecilerin dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilmeleri için TÜBİTAK-ULAKBİM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Boğaziçi Üniversitesi'nin işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı" 200’e yakın kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Detaylı Bilgi İçin: https://libguides.iyte.edu.tr/rdm2018

Türkiye Açık Bilim Zirvesi

Etkinliğin Adı: Türkiye Açık Bilim Zirvesi

Tarih / Yer Bilgisi: 10 Eylül 2018, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed, İstanbul

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                           Gönül  Kafalı Can - Öğretim Görevlisi
     

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Uzun zamandır devam eden Açık Erişim ve Açık Bilim konusunda çalışmaların önemli bir kilometre taşı olacak olan “Türkiye Açık Bilim Zirvesi”  Sabancı Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleştirilmiştir.

Detaylı bilgi için: https://libguides.iyte.edu.tr/acikbilimzirve