Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2017: Düzenlenen Eğitim - Tanıtım Seminerleri

APA Style® CENTRAL Eğitim Semineri

Öğren. Araştır. Yaz. Yayınla.

Araştırmacılar için öğrenme, yazma, araştırma, yayın üretme ve saygın dergilerde yayınlama çözümü APA Style® CENTRAL eğitim semineri firma yetkilisi tarafından 3 Mayıs 2017 tarihinde Kütüphane Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

APA Style CENTRAL; araştırma raporu ya da makale yazmada herkesin kullanabileceği bir kaynaktır.Yazma ve profesyonel araştırma becerilerini geliştirmede yardımcı olmak için tasarlanan APA Style Center, öğrenme ve öğretme araçları, ileri seviye yazım ve içerik yönetme uygulamalarını içermektedir. APA Style CENTRAL içinde yer alan tüm araçlar APA Style uzmanları tarafından hazırlanmaktadır. Eğitim, öğretim için gerekli uzman kaynaklar APA Style kuralları kapsamında sunulmaktadır.