Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2016: Katılınan Toplantılar

OpenAIRE2020 Çalıştayı ve NOAD (Ulusal Açık Erişim Masası) Toplantısı

Etkinliğin Adı: OpenAIRE2020 Çalıştayı ve NOAD (Ulusal Açık Erişim Masası) Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 06-07 Haziran 2016, Alfred Hessel Saal, Göttingen, Almanya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        
Gönül KAFALI - Uzman                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: OpenAIRE2020, AB projesinin ortaklarından olmamız dolayısıyla yıllık çalıştaya ve NOAD (Ulusal Açık Erişim Masası) Toplantısı'na katılınmıştır.

ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri 15. Yıllık Toplantısı

Etkinliğin Adı: ANKOS Kütüphane / Bilgi Merkezi Yöneticileri 15. Yıllık Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 27-28 Mayıs 2016, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İSTANBUL

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                      

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  ANKOS'un, Kütüphane/Bilgi Merkezleri Yöneticileri arasında bilgi alışverişinde bulunmalarını sağlamak, ortam çalışma alanları oluşturmak, profesyonel iletişim ve işbirliğini arttırmak, mesleki bilgi ver tecrübeleri paylaşmak için yaptığı toplantılardan Kütüphane/Bilgi Merkezi Yöneticileri 15. Yıllık Toplantısı "Kütüphanelerin Yeniden Yapılandırılması: Yönetim ve Organizasyon" ana teması ile gerçekleştirildi. Ayrıca üniversite kütüphaneleri için elektronik kaynak seçimi, yönetimi, paylaşımı ve yeni trendler de programda yer aldı.

3. Ulusal Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Etkinliğin Adı: 3. Ulusal Açık Bilim Komitesi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 23 Mayıs  2016, TÜBİTAK ULAKBİM, Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK)  bağlı bir enstitü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından, Açık Bilim/Açık Erişim çalışmalarının, ulusal düzeyde yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amaçlanmıştır. TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde, açık bilimin desteklenmesi, açık bilim ve açık erişim konusunda kurumsal ve ulusal politikaların oluşturulması, Avrupa Birliği müktesebatı ve çerçeve programlar kapsamında takibinin yapılması, hukuksal boyutunun belirlenmesi amacıyla çalışmalar yürütecek “TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi” oluşturulmuştur. Gültekin Gürdal komite üyesi olarak seçildiğinden bu toplantıya katılmıştır.

İnternet Dünyası İçinde Akademik Kütüphane Deneyimini Güçlendirme Çalıştayı

Etkinliğin Adı: İnternet Dünyası İçinde Akademik Kütüphane Deneyimini Güçlendirme Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 09-11 Mayıs 2016, IC Hotels Santai, Antalya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                        
Ayşe AKBIYIK - Şef                      

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Informascope Bilişim Teknolojileri Yayı.Tc.Ltd.Şti.'nin ana sponsor olduğu IOE (Information of Everything) 2016 çalıştayına, Kütüphane yöneticileri, kütüphaneciler, araştırmacılar ve uluslarararası yayıncı ve sağlayıcıların katıldmıştır. Çalıştayda akademik görünürlük, elektronik yayıncılık ve gelişimi, elektronik yayıncılık lisans modelleri, kütüphane teknolojileri ve destekleyici araçlar gibi konu başlıkları yer almıştır.

COAR Yıllık Toplantısı

Etkinliğin Adı: COAR (Confederation of Open Access Repositories) Yıllık Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 11-13 Nisan 2016, Viyana, Avusturya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu Genel Kurulu ve Yıllık Toplantısı'nda kurumsal arşivlerin geleceği ve uluslarası işbirliklerinde zorluklar, fırsatlar konuları konuşuldu.

ANKOSLink 2016 Konferansı

Etkinliğin Adı: ANKOSLink 2016 Konferansı

Tarih / Yer Bilgisi: 07-09 Nisan 2016, Kremlin Palace Kongre Merkezi, Antalya

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı       
                             Gönül KAFALI - Uzman   

                              Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Elektronik yayın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) çatısı altında işbirliği yapan üniversite kütüphaneleri 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan ANKOS yıllık toplantılarında bir araya gelmektedir. 2013 yılından itibaren ANKOS Derneği tarafından Doğu ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetlerinden kütüphanecilerin ve bilgi hizmetleri/kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren paydaşların katılımının hedeflendiği uluslararası-bölgesel bir konferans olarak ANKOSLink adıyla gerçekleştirilmektedir.  ANKOSLink2016 Konferansı "Kütüphanelerin Yeniden Yapılandırılması" teması ile gerçekleştirilmiş, Gültekin Gürdal "Araştırma, Araştırma Performansı Ölçümü ve Yeni Nesil Kütüphanecilik", Gönül Kafalı ise "Maliyet Paylaşımı" ile ilgili sunum yapmışlardır.

Creative Commons Türkiye Lansman Toplantısı

Etkinliğin Adı: Creative Commons Türkiye Lansman Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 11 Mart 2016, Özyeğin Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  Özyeğin Üniversitesi, Creative Commons (CC) Türkiye çalışmalarını 2012 yılından bu yana sürdürmektedir.  2015 yılında Üniversitemiz Creative Commons resmi temsilcisi oldu. Bu süreçte yapılanları paylaşmak, konunun ilgililerini bir araya getirmek, gelecek planlarını konuşmak ve işbirlikleri yaratmak için CC Türkiye Lansman toplantısı yapılmıştır.

Özyeğin Üniversitesi açık lisanslarının Türkiye’de kullanımı, paylaşım kültürünün teşvik edilmesi, telif hakları reformu, lisans metinlerinin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türk hukukuna uyarlanması konularında öncülük etmek amacıyla ilgili kişi, kurum ve organizasyonlarla birlikte çalışmaktadır. CC Türkiye için yurt içinde Işık, Bilkent, Hacettepe, İYTE, ODTÜ üniversitelerinden ve yurt dışında Tilburg Üniversitesi, Max Planck Enstitüsü’nden uzmanlarla işbirliği içindedir. 

XVIII. Akademik Bilişim Konferansı

Etkinliğin Adı: XVIII. Akademik Bilişim Konferansı 

Tarih / Yer Bilgisi: 03-05 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                                

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2016 konferansı gerçekleştirilmiştir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ortağı olduğumuz OpenAIRE2020 projesi ile ilgili bir bildiri sunmuştur.

Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları Bilgi Günü ve Çalıştayı

Etkinliğin Adı: Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları Bilgi Günü ve Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 06 Ocak 2016, TÜBİTAK, Ankara

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                                

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ufuk 2020 Programı Araştırma Altyapıları 2016-17 Çağrıları Bilgi Günü ve Çalıştayı TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle 6 Ocak 2016'da Ankara'da düzenlendi.