Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2015: Katılınan Toplantılar

5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Etkinliğin Adı: 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Tarih / Yer Bilgisi: 24-26 Kasım 2014, Miracle Resort Hotel, Antalya

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 5. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 2014 Türk-Alman Bilim Yılını kutlamak amacıyla BY2014, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye’deki Goethe Enstitüleriyle ortaklaşa düzenlendi. Sempozyumun ana konusu “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Bilgi Keşfi” olarak belirlendi. BY2014; araştırma verilerinin yönetimi ve açık veri arşivleriyle ilgili konuları tartışmak için araştırmacıları, veri bilimcileri, bilgi uzmanlarını, veri kütüphanecilerini ve arşivcilerini bir araya getirmek ve araştırma verileri üzerinde yenilikçi ve işbirliğine dayalı bilgi keşfi ve madenleme hizmetlerinin nasıl tasarlanacağı ve geliştirileceği üzerinde düşünmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu Semineri

Etkinliğin Adı: Açık Erişim ve Akademik Performans Maksimizasyonu Semineri

Tarih / Yer Bilgisi: 05 Kasım 2014, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman 
                        Şeniz BALCI - Uzman
                        Aysel GÜMÜŞ - Uzman

                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                        Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                        Ayşe AKBIYIK - Şef
                        Zafer ÖZEN - Şef
                        Sevilay AYKO - Memur                    
                    

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Araştırmaların uluslararası alanda daha hızlı ve geniş bir çevreye duyurulabilmesi, araştırmalar için fon sağlayabilmek, akademi-sanayi işbirlikleri kurabilmek ve üniversitelerin Türkiye ve dünya başarım sıralamalarında daha iyi noktalara çıkarmada yardımcı olacak “Açık Erişim Stratejileri” tartışıldı. Firma yetkililerinin sunumlarının yanısıra, Gültekin Gürdal "Akademik Performansta Açık Erişim Yayınların Önemi" başlıklı sunumunu yaptı.

Ayrıca; Gültekin Gürdal,  aynı gün öğleden sonra Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirilen aynı içerikli seminere katılarak sunumunu yaptı.

ANKOS Çalıştayı

Etkinliğin Adı: ANKOS Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 26-29 Ekim 2014, KKTC

Katılan Kişiler : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                         Gönül KAFALI - Uzman
                         Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ANKOS'un 2014 yılı çalışmaları değerlendirilerek, 2015 yılı hedefleri belirlendi.. Çalıştayda Gültekin Gürdal "Kütüphaneciliği Yeniden Düşünmek", Gönül Kafalı ise "Veritabanı Yazışmalarının Arşivlenmesi, Yazışma Kuralları ve Duyurular" başlıklı sunumlarını yaptılar.

3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Etkinliğin Adı: 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 20-21 Ekim 2014, YÖK, Ankara

Katılan Kişiler : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                         Gönül KAFALI - Uzman

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler (AEKA) Grubu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kurumsal Arşivler ve Açık Erişim (KAAE) Grubu ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliği ile YÖK’ün ev sahipliğinde Ankara’da yapılan 3. Ulusal Açık Erişim Çalıştayına çeşitli üniversitelerden, kamu kuruluşlarından, mesleki derneklerden ve yayıncılık sektöründen 350 civarında delege katıldı. Açılışı Sayın Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya ve üniversite rektörlerinin de katılımıyla gerçekleşen bu çalıştayın amacı, kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi konusunda farkındalık yaratmak, bu yayın ve verilerin kurumsal arşivler aracılığıyla erişime açılmasını sağlamak ve bunun için gereken açık erişim politika, strateji, mevzuat ve alt yapısını ve hizmetlerini tartışmaktır. Oturum başkanı ve konuşmacı olarak davet edilen Gültekin Gürdal "Sayılarla YAAP ve Uluslararası Görünürlük" başlıklı sunumu gerçekleştirdi ve oturum başkanlığı yaptı. Hazırlayanlar arasında Gönül Kafalı'nın da yer aldığı "Açık Erişim Bilgi Kaynaklarının Seçimi ve Sunumu" başlıklı sunum yapıldı.

 

Taylor & Francis ve EBSCO Information Services Bölgesel Eğitim Toplantısı

Etkinliğin Adı: Taylor & Francis ve EBSCO Information Services Bölgesel Eğitim Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 15 Ekim 2014, İYTE Sürekli Eğitim Merkezi

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman 
                        Şeniz BALCI - Uzman
                        Aysel GÜMÜŞ - Uzman

                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                        Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                        Ayşe AKBIYIK - Şef
                        Zafer ÖZEN - Şef
                        Sevilay AYKO - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Projesi kapsamında aboneliği yapılan ve üniversitelerimizin erişimine sunulan Taylor&Francis ve EBSCOHost veri tabanlarının kullanımına yönelik olarak gerçekleştirilen Bölgesel Eğitim Toplantısı'nda, firma yetkilileri tarafından "Taylor & Francis Dergilerinden Araştırmalarınız İçin En İyi Nasıl Yararlanabilirsiniz?" ve "Küresel ve Yerel Kaynakları Tek Noktadan Keşfedin" başlıklı sunumlar yapıldı.

Yazar Çalıştayı - Makalenizin Yayınlanma Şansını Arttırın

Etkinliğin Adı: Yazar Çalıştayı - Makalenizin Yayınlanma Şansını Arttırın

Tarih / Yer Bilgisi: 01 Ekim 2014, İYTE - Kütüphane Gösteri Merkezi

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Şeniz BALCI - Uzman
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Edanz Editing işbirliği ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yazar çalıştayında; makale yazma süreçleri, bilimsel dil, bibliyometri, yayın etiği, dergi seçiminde dikkat edilecek noktalar, makale değerlendirme süreçleri vb. konuları anlatıldı.

Elsevier Scopus, ScienceDirect ve Mendeley Kullanıcı Eğitimi Toplantısı

Etkinliğin Adı: Elsevier Scopus, ScienceDirect ve Mendeley Kullanıcı Eğitimi Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 01 Ekim 2014, İYTE - Kütüphane Gösteri Merkezi

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman
                        Şeniz BALCI - Uzman
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  ULAKBİM tarafından erişime sunulan Elsevier yayınevine ait SCOPUS ve ScienceDirect veritabanlarının ve referans düzenlemek için kullanılan Mendeley platformunun kullanımı ile ilgili firma yetkilisi tarafından kullanıcı eğitimi verildi.

Kütüphaneler Engelsiz Bilişimin Neresinde?

Etkinliğin Adı: Kütüphaneler Engelsiz Bilişimin Neresinde?

Tarih / Yer Bilgisi: 24 Eylül 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: “Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi” kapsamında bu yıl ilk defa kütüphaneler konusuna bir oturuma yer verildi. “Kütüphaneler Engelsiz Bilişimin Neresinde?” başlıklı oturumda davetli konuşmacılar kütüphaneler ve engellilere yönelik kütüphane hizmetlerini anlattı. Oturumda; kütüphane binaları, engellilere yönelik teknoloji uygulamaları ve engelli kütüphaneleri konuşuldu; iyi uygulama örnekleri tanıtıldı.

AEKA Eğitim Programları II

Etkinliğin Adı: AEKA Eğitim Programları II (Yüksek Öğretim Akademik Arşiv Çalışmaları : Kurumsal Arşivler ve Telif Hakları)

Tarih / Yer Bilgisi: 18 Eylül 2014, Bingöl Üniversitesi, Bingöl

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 18 farklı üniversiteden rektör yardımcısı, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanı ve kütüphaneci düzeyinde katılımın sağlandığı eğitim toplantısında ‘Yüksek Öğretim Akademik Arşiv Çalışmaları: Kurumsal Arşivler ve Telif Hakları’ hususunda eğitim verildi. Gültekin Gürdal'ın konuşmacı olarak davet edildiği toplantıda "Kurumsal Açık Erişim Arşiv Çalışmaları: Türkiye" ve "Kurumsal Arşive Konulan Dokümanlar ve Telif Hakları" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.