Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2015: Siz Hala!

Siz Hala!

Kurumsal Arşivimizde Sizin Akademik Çıktılarınız Hala Yok Mu?

İYTE'nin Açık Erişim Sistemi olan DSpace@IZTECH, İYTE'nin entelektüel birikimini bir araya toplayarak kurumsal bir dijital açık arşiv oluşturmak ve uluslararası standartlarda açık erişime sunmak amacındadır. İYTE'nin tüm mensuplarına ait akademik çalışmaların söz konusu arşivde uzun dönemli olarak toplanması, saklanması ve böylece kurumsal akademik mirasın oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, arşiv tüm dünya açık erişim sistemleri ile entegre çalışabildiği için, burada yer alan akademik çalışmaların görünürlüğü, yayınların atıf sayıları ve İYTE’nin web sıralamalarının önemli ölçüde artması beklenmektedir.  

Bu çerçevede, her bölüm ve birimin üretmekte olduğu makale, kitap, tez, rapor, bildiri, afiş, video, resim gibi basılı ve elektronik dokümanlar sisteme hızlıca yüklenmektedir.

Akademik çıktılarınızın kurumsal arşivimizde yerini alması için openaccess@iyte.edu.tr adresine e-mail göndermeniz yeterli.


İYTE Açık Erişim Arşivi: http://openaccess.iyte.edu.tr

Açık Erişimi Neden Tercih Etmeliyim?

 1. Ücretlendirme ve lisanslama konusundaki engelleri kaldırarak bilimsel bilgiyi özgürleştirir
 2. “Adil Kullanım” hakkı sağlar
 3. Çalışmanın tanınırlığını ve görünürlüğünü arttırarak bilimsel etkisini yükseltir
 4. Atıf oranlarını yükseltir (% 50-300)
 5. Araştırmacıların literatüre daha geniş alandan bakmasını sağlar


Bana Faydası Ne Olacak?

 1. Bilimsel faaliyetleriniz çıktıları dünyaya açılır
 2. Çıktılarınız görünürlüğünü ve etkisi artar
 3. İşbirliği çalışmalarınızı destekler
 4. Disiplinlerarası araştırmalarınız için çalışma alanı sağlar
 5. Dijital çıktılarınızı toplar ve yönetir


Kurumuma Ne Faydası Olacak?

 1. Üniversiteyi, potansiyel paydaşlara tanıtmada yardımcı olur
 2. Araştırma ve öğretim faaliyetlerini yönetir ve ölçer
 3. Üniversitenin dijital çıktılarını bir araya toplar ve yönetir
 4. Dijital öğretim materyallerinin geliştirilmesini ve paylaşımını kolaylaştırır
 5. Öğrencilere, bilimsel gelişimlerini destekleyici içerik ve çalışmalarını paylaşacak platform sunar


Kurumsal Arşive Neleri Koyabilirim?

 1. Makaleler
 2. Ön baskı (pre-prints)
 3. Son baskı (post-prints)
 4. Tezler
 5. Proje çıktıları
 6. Kitap/kitap bölümleri
 7. Konferans bildirileri/sunumlar
 8. Teknik dokümanlar/kılavuzlar
 9. Veri setleri
 10. Öğretim nesneleri