Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2013: Katılınan Toplantılar

Kütüphane Personelinin Katıldığı Toplantılar (Ocak - Haziran 2013)

Etkinliğin Adı: Akademik Bilişim 2013

Tarih / Yer Bilgisi: 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2013 konferansında Gültekin GÜRDAL, "Üniversite Kütüphnanelerinde Sosyal Medya Uygulamaları: Koç ve İYTE", "Avrupa Birliği Araştırmacıları İçin Açık Eriimli Katılımcı Bir Altyapı" ve "Açık Erişim ve DSpace Kurumsal Arşiv Yazılımı" isimli 3 bildiriyi sundu.

RDA Çalışma Grubu Toplantısı

Etkinliğin Adı: RDA Çalışma Grubu Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 25 - 26 Ocak 2013, Milli Kütüphane Başkanlığı - Ankara

Katılan Kişi: Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ülkemizde RDA (Resource Description and Access) “Kaynak tanımlama ve erişim” ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Milli Kütüphane'nin başkanlığında bir RDA Çalışma Grubu kuruldu. Kütüphanemiz uzmanlarından Aysel GÜMÜŞ RDA çalışma grubunda yer alması dolayısıyla RDA Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı.

TÜBİTAK ULAKBİM'de Açık Erişim Konulu Toplantı

Etkinliğin Adı: TÜBİTAK ULAKBİM'DE "Açık Erişim" Konulu Toplantı

Tarih / Yer Bilgisi: 30 Ocak 2013, ULAKBİM - Ankara

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından düzenlenen "Açık Erişim" konulu toplantıya davet üzerine katıldı.

UMinho Open Access Seminar

Etkinliğin Adı: UMinho Open Access Seminar MedOANET & OpenAIRE Workshops

Tarih / Yer Bilgisi: 6-8 Şubat 2013, Minho Universitesi, Braga - Portekiz

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, yürütücüsü olduğu OpenAIRE projesi kapsamında, araştırma altyapıları ile ilgili birlikte çalışabilirlik üzerine, yani yayın ve veri depoları ile ilgili çalıştaya katıldı.

Tartışılan Konular:

- OpenAIRE yönergelerinin yaygınlaştırılması ve farkındalık yaratmak

- OpenAIRE’de karşılaşılan birlikte çalışılabilirlik üzerine sorunlar ve yaklaşımlar hakkında teknik bir tartışma

Tartışmanın diğer konuları ise; metadata formatları, kullanım istatistikleri, benzersiz kimlikler, giriş/çıkış formatları ve gelişmiş yayınların yorumlanması.

1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı

Etkinliğin Adı: 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı

Tarih / Yer Bilgisi: 07-08 Mart 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                        Şeniz BALCI - Uzman - Sosyal Medya Yöneticisi
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                        Serkan TUFAN - Kütüphaneci
                        Seda BALTA - Kütüphaneci
                        Ayşe AKBIYIK - Şef
                        Zafer ÖZEN - Şef

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 21. yüzyılda bibliyografik erişimin geleceğini tartışmak için; bilgi ve bilgisayar bilimciler ile yayıncılar ve ontoloji geliştiriciler gibi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği, 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı 07-08 Mart 2013 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye'nin ve Türkiye'deki Üniversitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Toplantısı

Etkinliğin Adı: Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye'nin ve Türkiye'deki Üniversitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 12 Mart 2013, Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: “Uluslararası Eğilimler Çerçevesinde Türkiye’nin ve Türkiye’deki Üniversitelerin Bilimsel Çıktıları ve İşbirliği Olanakları Toplantısı” Hacettepe Üniversitesi ve Elsevier işbirliği ile 12 Mart 2013 tarihinde, Ankara’da, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi, Sıhhiye Kampüsü’nde yapıldı. Toplantıda; ulusal ve küresel düzeyde bilimsel performans analizi, bilimsel çıktı değerlendirme sistemleri, bilimsel politika yönetimi ve araştırma-geliştirme deneyimleri paylaşıldı. Konuşmacı olarak davet edilen Rektörümüz Prof.Dr. Mustafa Güden ve Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Ahmet Emin Eroğlu'nun da katıldığı toplantıda;  Rektörümüz tarafından, kütüphane ile birlikte hazırlanan sunum gerçekleştirildi.

Toplantının temel amacı uluslararası eğilimler çerçevesinde Türkiye’nin ve Türkiye’deki üniversitelerin bilimsel çıktıları ve işbirliği olanaklarını değerlendirmek, ulusal ve küresel düzeyde bilimsel performans analizi ve bilimsel politika yönetimi konularında nitelikli bir diyalog için bir ortam yaratmaktır.

YÖK Başkanlığı "Kütüphaneler" Raporu Hazırlık Toplantısı

Etkinliğin Adı: YÖK Başkanlığı "Kütüphaneler" Raporu Hazırlık Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 15 Nisan 2013, İstanbul Şehir Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, YÖK Başkanlığı tarafından düzenlenen Kütüphaneler Raporu Hazırlık Toplantısı'na katıldı.

Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Güncelik Yakalamak Konferansı

Etkinliğin Adı: Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Güncelik Yakalamak Konferansı

Tarih / Yer Bilgisi: 19 Nisan 2013, Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi: Aysel GÜMÜŞ - Uzman - Kataloglama ve Sınıflama Birimi
                       Serkan TUFAN - Kütüphaneci - Kataloglama ve Sınıflama Birimi
                       Zafer ÖZEN - Şef - Kataloglama ve Sınıflama Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Boğaziçi Üniversitesi, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve RDA Türkiye Grubu tarafından düzenlenen “Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı”nda; RDA’nın yanı sıra Semantik Web, Virtual International Authority File (VIAF), Linked Data, Simple Knowledge Organization System (SKOS) ve Bibliographic Framework gibi kavram ve uygulamalar derinlemesine ele alınarak, katılımcıların bu konulara yönelik farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır.

ANKOSLink 2013

Etkinliğin Adı: ANKOSLink 2013

Tarih / Yer Bilgisi: 24-27 Nisan 2013, Maritim Convention Center - Antalya

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                        Gönül KAFALI - Uzman - Referans Birimi
                        Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci - Ödünç Verme Birimi
                        Seda BALTA - Kütüphaneci - Sağlama Birimi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Derneği) tarafından düzenlenen ANKOSLink 2013 kütüphanecilik alanında son gelişmeleri takip edebilmek, yeni hizmetler geliştirme ve mevcut hizmetleri iyileştirmek için gerekli tüm kaynakların bir çatı altında toplandığı yıllık bir organizasyondur.

SCOAP3 Toplantısı

Etkinliğin Adı: SCOAP3 Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 06 Mayıs 2013, CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi)  - Cenevre - İsviçre

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye adına SCOAP3 projesine katkı sağlayan Gültekin Gürdal, SCOAP3 toplantısına katıldı. Küresel bir açık erişim projesi olan SCOAP3 projesinde gelinen aşama, bundan sonra neler yapılması gerektiği görüşülerek, katılan ülkeler bu projeye ve açık erişim konusunda desteklerini dile getirdiler.

COAR Confederation of Open Access Repositories Toplantısı

Etkinliğin Adı: COAR Confederation of Open Access Repositories Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 07 Mayıs 2013, Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: COAR (Confederation of  Open Access Repositories) 4. Yıllık Toplantısı'na katılan Gültekin Gürdal, COAR denetçiliğine ve "COAR Ulusal ve Uluslararası Dijital Kurumsal Arşivleri Destekleme ve Dijital Arşiv Yönetimi Uzmanlık Alanı Teşvik Grubu"na seçildi.

OpenAIRE/LIBER Workshop

Etkinliğin Adı: Dealing with Data - What's the Role For the Library?

Tarih / Yer Bilgisi: 28 Mayıs 2013, Gent - Belçika

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Gültekin Gürdal, OpenAIRE / LIBER projesi kapsamında "Dealing with Data - What's the Role For the Library?" konulu çalıştaya katıldı. Bir araştırmacının bakış açısıyla açık bilim, araştırma verilerine genel bakış konularının yer aldığı çalıştayda verilerin kullanımı ve paylaşımı ile ilgili araştırmacının ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya yönelik panel gerçekleştirildi. Ayrıca, veri yayımlama işlemi, veri yönetimine aktif destek ile ilgili üç araştırma kurumunun (Edinburgh Üniversitesi, Delf Üniversitesi, Sheffield Üniversitesi) yaklaşımı anlatılarak, yuvarlak masa panel oturumu yapıldı.

Library Connect: Emerging Global Trends in University Library Development

Etkinliğin Adı: Library Connect: Emerging Global Trends in University Library Development

Tarih / Yer Bilgisi: 12-13 Haziran 2013, Nazarbayev Üniversitesi - Kazakistan

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 31 ülkeden ünlü araştırmacılar, uygulayıcılar, üst yöneticiler ve karar vericiler olmak üzere yaklaşık 500 delegenin katıldığı “Eurasian Higher Education Leaders Forum - Global Trends in Higher Education and Their Impact on the Region” kapsamında; Nazarbayev Üniversitesi ve Elsevier yayınevi tarafından organize edilen “Library Connect: Emerging Global Trends in University Library Development” isimli etkinliğe İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal davetli konuşmacı olarak katılarak How to Manage All e-Resources” isimli sunumu gerçekleştirdi.