Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2013: Kütüphanemizden Haberler

COAR Yönetim Kurulu Üyeliği

7 - 8 Mayıs 2013 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Kütüphanesi'nde düzenlenen COAR (Confederation of  Open Access Repositories) 4. Yıllık Toplantısı'nda, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Gültekin Gürdal COAR denetçiliğine ve "COAR Ulusal ve Uluslararası Dijital Kurumsal Arşivleri Destekleme ve Dijital Arşiv Yönetimi Uzmanlık Alanı Teşvik Grubu"na seçildi.

http://www.coar-repositories.org/activities/support-and-training/

IYTExplore Akademik Arama Motoru Eğitim Toplantısı

Tüm veritabanlarını aynı anda ve tek bir arayüzden tarama imkanı sağlayan akademik arama motoru IYTExplore, tam metin erişimimiz olan basılı ve elektronik dergilerin tek bir arayüzden taranabildiği A to Z, OpenURL bağlantı çözücü LinkSource ve e-kitap veritanı EBSCO eBook Academic Collection ile ilgili bilgilendirme ve eğitim toplantısı 06 Haziran 2013 tarihinde Kütüphane Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Eğitim EBSCO firmasından Uğurcan Özkan tarafından verildi.
 
IYTExplore: Farklı arayüzlere sahip olan birçok veritabanını ayrı ayrı taramaktansa, tüm veri tabanlarını aynı anda ve tek arayüzden tarama imkanı sağlayan akademik arama motorudur.

A to Z (Dergiler): Kütüphane koleksiyonumuzda bulunan bütün basılı ve elektronik dergiler için basit, gezinimi kolay bir göz atma ve arama arayüzüdür.

LinkSource: Tek bir arayüz üzerinden satın alınan içeriklere en etkili şekilde erişim imkanı sağlayan OpenURL bağlantı çözücü  LinkSource’la bir hizmetteki atıftan bir diğerindeki tam metne bağlanabilirsiniz.

EBSCO eBook Academic Collection (e-kitap veri tabanı): 116,000’in üzerinde e-kitap (multidisipliner) için tam metin erişim sağlayan veri tabanıdır.

Stajyerlerimiz

Erzurum Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencileri Kayacan Gürdal, Arzu Şişik, Cansu Gün ve Mustafa Ayyıldız Temmuz ayında İYTE Kütüphanesi'nde stajlarını tamamladı.

Kütüphane çalışanlarından eğitimler alarak, kütüphanede yapılan çalışmalara destek veren Kayacan Gürdal, Arzu Şişik, Cansu Gün ve Mustafa Ayyıldız staj eğitimleri süresince özverili ve disiplinli bir çalışma sergilediler.

Staj süresince öğrendikleri ve yaptıkları çalışmalara ilişkin ikişerli gruplar halinde İYTE Kütüphanesi çalışanlarına yapmış oldukları sunumlar ve sorulara verdikleri yanıtlar dikkat çekti.

Stajyerlerimize bir ay boyunca bizlerle oldukları ve çalışmalarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.

İYTE’de Bir İlk Gerçekleşti: “1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı”

21. yüzyılda bibliyografik erişimin geleceğini tartışmak için; bilgi ve bilgisayar bilimciler ile yayıncılar ve ontoloji geliştiriciler gibi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya geldiği, 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Üst Veri Sistemleri Konferansı 07-08 Mart 2013 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yaklaşık 140 farklı üniversite ve kurumdan 225 kişinin katıldığı konferansı, 100’ün üzerinde kişi de web üzerinden on-line olarak takip etti.

Türkiye'de bu alanda yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşıyan konferans; İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ve İYTE Rektörü Prof.Dr. Mustafa Güden’in açılış konuşmaları ile başladı. Dünya’daki en son gelişmeler ve somut uygulama örneklerinin yer aldığı konferansa ABD’den iki davetli konuşmacı katıldı. Profesör Michael Buckland (Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, ABD), “Gelecek Nesil Kütüphane ve Bilgi Hizmetleri” isimli sunumu ile semantik ağ ve üst veri sistemlerinin kütüphanecilerin, arşivcilerin ve araştırmacıların çalışma uygulamalarına getirdiği fırsatlar hakkında bilgiler verdi.

Kent State Üniversitesi’nde (ABD) Katalog Kütüphanecisi olarak görev yapan diğer davetli konuşmacı Sevim McCutcheon ise;  FRBR,  RDA, RDA ve AACR2 kayıtlar arasında önemli farklılıklar,  Kent State Üniversitesi süreci, USA uygulamaları, otomasyon sistemlerinin bu sürece uyumlu hale gelmesi gibi konuları tüm yönleri ile anlattı.

Oldukça yoğun geçen konferansta; Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Oğuz Dikenelli, İYTE'den Gültekin Gürdal, Atılım Üniversitesi’nden Orçun Madran, SOFTIN Teknoloji’den Dr. Tuğkan Tuğlular’ın da aralarında bulunduğu konuşmacılar, kullanıcı ortamında semantik ağ ve üst veri sistemlerinin değişen rolü üzerine görüşlerini paylaştı. Informascope, Elsevier, Ebsco ve HiperLink firma yetkililerinin de konu ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu konferansta; “RDA Türkiye Çalışma Grubu”, RDA (Resource Description and Access) “Kaynak Tanımlama ve Erişim”  konusunda Türkiye’de 2 yıl önce başlayan çalışmalarda gelinen nokta hakkında bilgiler vererek, bundan sonra yapılabilecekler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Tartışma-değerlendirme bölümünde; bilgiye erişimin geleceğinde, Türk Kütüphanecileri ve kütüphanelerinin nerede olduğu, aslında nerede olması gerektiği ve bunun nasıl gerçekleşebileceği konuları üzerinde durularak, yeni bilgi eko sisteminde yerimizi almamız gerekliliğine vurgu yapıldı.

İYTE Rektörlüğü tarafından verilen kapanış kokteylinin ardından konferans sona erdi.

Kazakistan İle Bilgi ve Deneyimlerimizi Paylaştık

 

12-13 Haziran 2013 tarihlerinde Nazarbayev Üniversitesi’nde (Astana-Kazakistan) düzenlenen, 31 ülkeden ünlü araştırmacılar, uygulayıcılar, üst yöneticiler ve karar vericiler olmak üzere yaklaşık 500 delegenin katıldığı “Eurasian Higher Education Leaders Forum - Global Trends in Higher Education and Their Impact on the Region” kapsamında; Nazarbayev Üniversitesi ve Elsevier yayınevi tarafından organize edilen “Library Connect: Emerging Global Trends in University Library Development” isimli etkinliğe İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal davetli konuşmacı olarak katıldı.

 

Kazakistan’daki üniversite kütüphanecilerinde, günümüzdeki kütüphane yönetim sistemleri ve kütüphanecilik trendleri ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Nazarbayev Üniversitesi ve Elsevier tarafından düzenlenen “Library Connect: Emerging Global Trends in University Library Development” isimli seminere; Rusya’dan üç, İngiltere ve Türkiye’den birer  olmak üzere 5 konuşmacı davet edildi.

 

Gürdal’a gönderilen davet mektubunda; Kazakistan’daki kütüphanecilerin büyük bir kısmının uluslararası tam metinli makale veritabanıyla 2012 yılından sonra tanıştığı, dolayısıyla elektronik kaynaklar ve önemi hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıkları bilgisi paylaşılarak, Gürdal’ın İYTE’de yapılan çalışmalardan örnekler vererek, elektronik kaynak çesitliliğinden, nasıl yönetildiğinden ve araştırmacılara bu konuda nasıl destek sağlandığından, günümüz teknolojisi ile bu kaynakların nasıl yönetilebileceğinden ve e-kaynakların öneminden bahsetmesinin Kazakistan’daki üniversite kütüphanecileri açısından son derece aydınlatıcı olacağı konularına vurgu yapıldı.

 

Gürdal’ın İzmir, İYTE ve İYTE Kütüphanesi hakkında genel bilgiler vererek, İYTE elektronik kaynakları, bu kaynakların seçim süreçleri ve kriterleri, açık erişim, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) ve ANKOS’un faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdiği; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ve kütüphane çalışanlarından Uzman Gönül Kafalı tarafından hazırlanan How to Manage All e-Resources” isimli sunum büyük bir ilgi ile  izlendi.

 

Seminer sonunda her bir grup için 15-20 dakikalık sürelerle toplam 2 saat olarak belirlenen “Professional Speed Dating” bölümünde katılımcılar Gürdal’a; Türkiye, Türkiye’deki kütüphanelerin durumu, konsorsiyumlar ve elektronik kaynaklar konularında sorular sorarak,  yoğun ilgi gösterdiler.   

İzmir Üniversiteleri Platformu Kütüphane Yöneticileri Toplantısı II

İzmir Üniversiteleri Platformu Dönem Başkanlığı’nın İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ne geçmesinin ardından; Kütüphanelerce yapılacak çalışmaların görüşüldüğü Kütüphane Yöneticileri Toplantısı’nın ikincisi 05 Nisan 2013 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.

  • İzmir Üniversiteleri Platformu Kütüphane Portalı ve içeriği,
  • Sadece akademisyenleri kapsayan mevcut işbirliği protokolü kapsamının, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin mevcut protokolün güncellenmesi,
  • Veritabanı abonelikleri ve kaynak paylaşımı, ortak kaynak sağlama,
  • Devlet Üniversiteleri için ödemeler - KDV ve Taşınır Kayıt İşlemleri görüşülen konular arasında yer aldı.

İzmir Üniversiteleri Platformu Kütüphane Yöneticileri Toplantısı III

Kütüphane Yöneticileri Toplantısı’nın üçüncüsü 25 Haziran 2013 tarihinde Gediz Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir Üniversiteleri Platformu üyesi üniversite kütüphane yöneticilerinin ve personelinin katıldığı toplantıda tamamlanmış projeler hakkında fikir alış verişinde bulunularak, üzerinde çalışılan konuların hangi aşamada olduğu üzerinde duruldu.

İYTE Kütüphanesi tarafından hazırlanan, İzmir Üniversiteleri Kütüphane katalog kayıtlarının toplu olarak taranabildiği, üniversitelerin abone oldukları ve satın aldıkları veritabanlarının tek bir ara yüzden görülebildiği, işbirliği protokol metnine ve ödünç verme formlarına ulaşılabilen “Kütüphane Portalı”nın tanıtımı yapılarak, portal ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. http://www.izmiruniversiteleri.com/kutuphane-portali/

Üzerinde çalışılan konulardan veritabanı abonelikleri ve ortak kaynak sağlama konusunda hangi aşamada olunduğu ve bundan sonra neler yapılabileceği üzerinde durulurken, düzenli aralıklarla belli konularda çalıştaylar düzenlenmesi kararlaştırıldı. İlk çalıştayın 2013’ün Eylül ayında “Açık Erişim” konusunda yapılabileceği üzerinde fikir birliğine varıldı.


Tamamlanmış Projeler:

  • İzmir Üniversiteleri Platformu Kütüphane Portalı
  • Sadece akademisyenleri kapsayan mevcut işbirliği protokolü kapsamının, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de içerecek şekilde genişletilmesine ilişkin mevcut protokolün güncellenmesi

Yapılması Hedeflenen ve Devam Eden Çalışmalar:

  • İzmir Üniversite kütüphanelerinin sahip olduğu kaynakları tanıtıcı çarpıcı sloganlar içeren afiş tasarlamak
  • Veritabanı abonelikleri ve kaynak paylaşımı, ortak kaynak sağlama
  • Belli aralıklarla çalıştaylar düzenlemek

EndNote'un X7 Windows Versiyonu Kullanımda

Kaynak ve makale arama, düzenleme, araştırmalarınızı paylaşma ve kaynakçanızı oluşturma konularında sunduğu esnek araçlarla araştırma ve makale yazım sürecinizi sorunsuz ve kolay hale getiren EndNote'un X7 Windows sürümü kullanıma sunuldu.

EndNote X7 ile gelen yenilikler:

Otomatik PDF Import: Genellikle PDF'lerinizi indirdiğiniz bir klasörü seçin, bu klasör içerisine eklenen PDF'leriniz EndNote kütüphanenize otomatik olarak import edilsin.

Geliştirilmiş PDF Adlandırma: EndNote, araştırmacıların PDF dosyalarına EndNote içerisinden olduğu gibi EndNote harici kullanımlarda da kolay erişebilmeleri için bulunabilir bir şekilde adlandırma imkanı sunuyor.

PDF Klasörleri Import için Otomatik Gruplar: Alt klasörleri bulunan PDF klasörlerinizdeki PDF dosyalarınızı import ederken, alt klasör adları baz alınarak otmatik gruplar oluşturulur ve kayıtlar bu grupların altına eklenir.

Powerpoint'de Atıf Yapma: PowerPoint'de atıflar ekleme, düzenleme ve bibliyografya oluşturma desteği eklendi.

Online eğitim videoları

EndNote versiyonlarını (X7, X6, X5 ve X4) karşılaştırın

EndNote X7 versiyonuna Veritabanları sayfasından erişilmektedir.

"Tez ve Makale Yazmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı!"

Bilimsel araştırma, tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma ve farklı dergi formatlarına göre düzenleme gibi birçok özelliğiyle akademisyen ve öğrencilerimize yardımcı olabilecek EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik olarak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi tarafından; "Tez ve Makale Yazmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı"; konulu EndNote eğitim semineri 27 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirildi.

Seminerin sunumu Researchsoftware eğitmenleri tarafından yapıldı.