Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2021: Katılınan Etkinlikler

ÜNAK/TKD Çevrim içi Staj Programı

Etkinliğin Adı: ÜNAK/TKD Çevrim içi Staj Programı: Marmara Üniversitesi BBYB öğrencileri

Tarih / Yer Bilgisi: 28 Mayıs 2021, Online

Katılan Kişiler: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi
                         Şükrü MERTER İDİN - Kütüphaneci                   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Marmara Üniversitesi BBYB öğrencileri için staj programına Gönül Kafalı Can ve Şükrü Merter İdin "Teknik Hizmetler" başlığı altında "Derme yönetimi (sağlama, seçim, derme ayıklama ve imha, depolama, bakım ve koruma, sayım işlemleri, vd.)" konularında eğitmen olarak katıldı.

 

Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu (UAVS)

Etkinliğin Adı: Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu

Tarih / Yer Bilgisi: 25-26 Mayıs 2021, Online

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı       
                          Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi   
                          Begüm YAVUZ - Öğretim Görevlisi   
                          Ayşen BİNEN - Kütüphaneci
                          Berrin SAVACI - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: İYTE ev sahipliğinde TÜBİTAK, Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi işbirliği ile ülkemizde ilk kez düzenlenen “Ulusal Araştırma Verileri Sempozyumu”, 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gültekin Gürdal, Begüm Yavuz ve Ayşen Binen konuşmacılar arasında yer aldı.

Araştırma Veri Yönetimi ve Delft Teknik Üniversitesi

Etkinliğin Adı: Araştırma Veri Yönetimi ve Delft Teknik Üniversitesi

Tarih / Yer Bilgisi: 18 Mayıs 2021, Online

Katılan Kişiler: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi   
                         Begüm YAVUZ - Öğretim Görevlisi 
                         Ayşen BİNEN - Kütüphaneci

​Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: İYTE'ye özel olarak gerçekleştirilen seminerde Delft Teknik Üniversitesi'nde Veri Yöneticisi (Data Steward) olarak görev yapan Yasemin Türkyılmaz van der Velden verinin yönetim süreçleri ve Delft Teknik Üniversitesi'ndeki uygulamalarla ilgili bilgiler paylaştı.

National Policy and Support Actions for Research Data Skills - Impact and Experiences

Etkinliğin Adı: National policy and support actions for research data skills - impact and experiences

Tarih / Yer Bilgisi: 28 Nisan 2021, Online

Katılan Kişi: Begüm YAVUZ – Öğretim Görevlisi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Araştırma verileri ve veri yoğun araştırmalar için ulusal politika ve beceriler tartışılmış, iyi uygulamalar paylaşılarak ilerleme yolları gösterilmiştir.

Akademik Yayın Dünyası ve Açık Erişim

Etkinliğin Adı: Akademik Yayın Dünyası ve Açık Erişim

Tarih / Yer Bilgisi: 22 Nisan 2021

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                         Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi   

                         Begüm YAVUZ - Öğretim Görevlisi   
                                
Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  ​Gültekin Gürdal Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü etkinliğine davet edildi ve literatür taraması, atıf etkisini artırma, yapılan bilimsel çalışmaları görünür kılmak için yeni yollar, ASEO ayarları yapma, bibliyometri, etkili makale yazmak için ipuçları, etik, intihal, referans yönetimi konularında bilgiler verdi.

Açık Bilim, Açık Erişim, Açık Veri, Açık Hakemlik, Açık Atıflar

Etkinliğin Adı: Açık Bilim, Açık Erişim, Açık Veri, Açık Hakemlik, Açık Atıflar

Tarih / Yer Bilgisi: 21 Nisan 2021, Online

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:
Gültekin Gürdal Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin konuğu olarak Açık Bilim, Açık Erişim, Açık Veri, Açık Hakemlik, Açık Atıflar konularında bilgiler paylaştı.

 

ProQuest Kitap Günleri Toplantısı

Etkinliğin Adı: ProQuest Kitap Günleri Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 21 Nisan 2021, Online

Katılan Kişi: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi
                    Begüm YAVUZ - Öğretim Görevlisi
                    Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci


Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:
 ProQuest firması ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikle Gönül Kafalı Can kütüphanemizin E-book Central deneyimlerini paylaştı.

Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi

Etkinliğin Adı: Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi

Tarih / Yer Bilgisi: 19-20 Nisan 2021, Online

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                        Begüm YAVUZ- Öğretim Görevlisi   

​Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun faydalanıcısı (TÜBİTAK), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Projesi dahilinde, 19-20 Nisan 2021 tarihlerinde 105 Zoom ve 100 YouTube katılımcısının iştiraki ile çevrimiçi olarak “Açık Bilim & Araştırma Verilerinin Yönetimi (RDM) Eğitimi” gerçekleştirildi. İYTE KDDB ve OpenAire projesi Türkiye temsilcisi Gültekin Gürdal etkinlikte 3 sunum gerçekleştirdi:

1- Açık araştırma ile ilgili kaynak ve örnekler vererek; OpenDOAR, Zenodo, OER ve Türkiye’deki Arşivler hakkında sunum. 

2- ATHENA Araştırma Merkezi’nden Elli Papadopoulou ile birlikte Açık Bilim ve Araştırma Verilerinin Yönetimine ilişkin en iyi uygulama örnekleri hakkında sunum.

3-Elli Papadopoulou ile birlikte Veri Yönetim Planlarının Yazılması: Argos için H2020 ve TÜBİTAK şablonu hakkında bilgilendirmelerde bulundular. 

Akademiden Notlar

Etkinliğin Adı: Akademiden Notlar: Açık Araştırma Avrupa (Open Research Europe)

Tarih / Yer Bilgisi: 2 Nisan 2021, Online

Katılan Kişiler:  Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı        
                          Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  Her hafta Cuma günleri canlı olarak yayınlanan Akademiden Notlar’da "Açık Araştırma Avrupa (Open Research Europe)" konulu yayına Gültekin Gürdal katıldı. 

Kütüphane Haftası Panel: Pandemi Dönemi Dünya ve Türkiye’nin Araştırma Çıktılarına Genel Bir Bakış

      

Etkinliğin Adı: Pandemi Dönemi Dünya ve Türkiye’nin Araştırma Çıktılarına Genel Bir Bakış

Tarih / Yer Bilgisi: 1 Nisan 2021, Online

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı        
                         Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi
                         Begüm YAVUZ - Öğretim Görevlisi
                         Ayşen BİNEN - Kütüphaneci  
                         Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında 57.si düzenlenen Kütüphane Haftası Programı kapsamında gerçekleştirilen, Gültekin Gürdal'ın da konuşmacı olduğu panelde Türkiye ve farklı ülkelerin akademik çıktı performansları ve  CoVID 19 ile ilgili yayınlar değerlendirilerek analiz edildi.

Kütüphane Haftası: Panel: Zor Geçen Bir Yılın Ardından Üniversite Kütüphaneleri

Etkinliğin Adı: Zor Geçen Bir Yılın Ardından Üniversite Kütüphaneleri

Tarih / Yer Bilgisi:  30 Mart 2021, Online

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı        
                    Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi

                         Ayşen BİNEN - Kütüphaneci
                    Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                    Berrin SAVACI - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında 57.si düzenlenen Kütüphane Haftası Programı kapsamında gerçekleştirilen, Gültekin Gürdal'ın da konuşmacı olduğu panelde özellikle zor geçen bir yılın ardından kütüphane deneyimleri, uygulamaları ve yeni gelişmeler üzerinde duruldu.

Açık Kürsü

Etkinliğin Adı: Açık Kürsü: Açık Erişim Nedir?

Tarih / Yer Bilgisi: 15 Mart 2021, Online

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı     

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Sertel Şıracı'nın konuğu olarak Açık Kürsü programına katılan Gültekin Gürdal "Açık Erişim, Açık Erişimin Amacı ve OpenAIRE" konularında bilgiler paylaştı.

Söz Konusu Sağlıksa Çözüm: Açık Bilim

Etkinliğin Adı: Söz Konusu Sağlıksa Çözüm: Açık Bilim

Tarih / Yer Bilgisi: 24 Şubat 2021

Katılan Kişiler:  Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı  
                          Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi
                          Berrin SAVACI - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ÜNAK tarafından düzenlenen ve Gültekin GÜRDAL’ın konuşmacı olduğu “Söz Konusu Sağlıksa Çözüm: Açık Bilim” konulu web semineri.

Açık Bilim

Etkinliğin Adı: Açık Bilim

Tarih / Yer Bilgisi: 19 Şubat 2021 (Online)

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 

​Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Gültekin GÜRDAL, "Açık Bilim" konusunda bilgiler paylaştı.

COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi

Etkinliğin Adı: COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi

Tarih / Yer Bilgisi: 15-16 Ocak 2021 (Online)

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ana teması "Pandemi ile Değişen Tıp Eğitimi ile Klinik ve Temel Araştırmalar" olarak belirlenen COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi'nde Gültekin GÜRDAL, "Pandemi Süreci ve Açık Bilim" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Bütçe Mevzuatı - Hizmet İçi Eğitim

Etkinliğin Adı: Bütçe Mevzuatı 

Tarih / Yer Bilgisi: 3 Haziran 2021

Katılan Kişiler: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi
                         Ayşe AYDIN - Şube Müdürü

                         Gökhan YOLCU - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından "Bütçe Mevzuatı" ile ilgili hizmet içi eğitim.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar - Hizmet İçi Eğitim

Etkinliğin Adı: Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar

Tarih / Yer Bilgisi: 6 Mayıs 2021, Online 

Katılan Kişiler: Gönül KAFALI CAN - Öğretim Görevlisi   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında düzenlenen “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar” konulu eğitim, Genel Kültür Dersleri Bölümü Öğr.Gör. Doğan EVECEN’in katılımıyla Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirildi.