Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2015: Katılınan Toplantılar

E-Bulletin

ARLICON 2015

Etkinliğin Adı: ARLICON 2015 

Tarih / Yer Bilgisi: 25 Haziran 2015, İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Katılan Kişi : Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Rusya’daki kütüphane hizmetlerinde işbirliği ve kütüphane kaynaklarını paylaşmayı hedefleyen kısa adı ARLICON olan Bölgesel Kütüphane Konsorsiyumları Derneği (Association of Regional Library Consortia) 2002 yılında kurulmuştur. ARLICON kuruluşundan bugüne her yıl uluslararası bir kongre düzenlemektedir. Bu yıl 14.’sü düzenlenen ve ana başlığı “Kütüphane Konsorsiyum Sistemleri: Teknoloji ve İnovasyon” olan kongre bu defa İstanbul Üniversitesi ortaklığı ile düzenlenmiş ve Gültekin Gürdal "Leadership in Open Access Arena in Turkey and Effect of OpenAIRE2020 Project" isimli sunumu gerçekleştirmiştir.

IFLA Başkanlık Toplantısı 2015

Etkinliğin Adı: IFLA Başkanlık Toplantısı 2015

Tarih / Yer Bilgisi: 03-05 Haziran 2015, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                         

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) tarafından, Türk Kütüphaneciler Derneği işbirliği ile düzenlenen IFLA Başkanlık Toplantısı 2015, İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında 27 ülkeden 125 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. “Kütüphanelerde Dönüşüm Sanatıteması altında gerçekleşen toplantıda, beş ana oturumda IFLA Eğilim Raporu ve Lyon Deklarasyonu; dönüşen teknolojiler: fırsatlar ve tehditler; hukuki düzenlemeler ve bilgi teknolojilerine etkisi; halk kütüphanelerinde dönüşüm; her yönü ile bilgi ekonomisi konuları ele alınmıştır.

Southern European Libraries Link Consortia - Güney Avrupa Kütüphaneleri Birliği (SELL) Toplantısı

Etkinliğin Adı: Southern European Libraries Link Consortia - Güney Avrupa Kütüphaneleri Birliği  (SELL) Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 01-02 Haziran 2015, Koç Üniversitesi, İstanbul

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                                  

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ​SELL (Southern European Libraries Link - Güney Avrupa Kütüphaneleri Birliği) Güney Avrupa ülkeleri kütüphanelerini biraraya getirmek üzere kurulmuştur. Türkiye, Fransa, İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın yer aldığı SELL yıllık toplantılar gerçekleştirmektedir. Koç Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 15. toplantıda Gültekin Gürdal açık erişim ile ilgili sunum yapmıştır.

RDA Uygulamalarında Konu ve Yazar Otorite Dizinlerinin Önemi Sorunlar ve Standartlar Semineri

Etkinliğin Adı: RDA Uygulamalarında Konu ve Yazar Otorite Dizinlerinin Önemi Sorunlar ve Standartlar Semineri

Tarih / Yer Bilgisi: 29 Mayıs 2015, Bilkent Üniversitesi, Ankara

Katılan Kişi: Serkan TUFAN - Kütüphaneci                     

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri) Derneği tarafından düzenlenen “RDA Uygulamalarında  Konu ve Yazar Otorite Dizinlerinin Önemi Sorunlar Standartlar” konulu seminerde, kütüphane ve bilgi merkezlerinde halen kullanılmakta olan konu ve yazar otorite dizinlerinin uygulamada yaşanan sorunları konuşulmuş, öneriler paylaşılmış ve tartışılmıştır.
 

COAR-SPARC Conference 2015

Etkinliğin Adı: COAR-SPARC Conference 2015

Tarih / Yer Bilgisi: 15-16 Nisan 2015, Portekiz

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: SPARC ve COAR (Confederation of Open Access Repositories) işbirliği ile gerçekleştirilen bu konferansta açık erişim konusunda yaşanan gelişmeler ile kütüphanecilerin karşılaştığı önemli sorunlar konuşulmuştur.

ANKOSLink2015

Etkinliğin Adı: ANKOSLink2015

Tarih / Yer Bilgisi: 09-11 Nisan 2015, Kervansaray Kongre Merkezi, Antalya

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                            Gönül KAFALI - Uzman

                            Aysel GÜMÜŞ - Uzman
                            Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Elektronik yayın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) çatısı altında işbirliği yapan üniversite kütüphaneleri 2001 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yapılan ANKOS yıllık toplantılarında bir araya gelmektedir. 2013 yılından itibaren ANKOS Derneği tarafından Doğu ve Güney Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri'nden kütüphanecilerin ve bilgi hizmetleri/kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren paylaşların katılımının hedeflendiği uluslararası-bölgesel bir konferans olarak ANKOSLink adıyla gerçekleştirilmektedir. Gönül Kafalı'nın organizasyon komitesinde yer aldığı ANKOS Link2015 Konferansı "Mobil Gelecek: Kütüphaneler ve e-Kaynaklar" teması ile gerçekleştirilmiş, Gültekin Gürdal Açık Erişim ile ilgili sunum yapmıştır.

AEKA Eğitim Programları

Etkinliğin Adı: AEKA Eğitim Programları (Yükseköğretim Akademik Arşiv Çalışmaları: Kurumsal Arşivler ve Telif Hakları

Tarih / Yer Bilgisi: 3 Nisan 2015, Kafkas Üniversitesi, Kars

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                   

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: AEKA Eğitim Programları kapsamında, "Yükseköğretim Akademik Arşiv Çalışmaları: Kurumsal Arşivler ve Telif Hakları" ve "açık erişim" konularında Gültekin GÜRDAL  tarafından  Kafkas Üniversitesi'nde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Kütüphane Haftası Etkinlikleri

   

Etkinliğin Adı: Kütüphane Haftası Etkinlikleri

Tarih / Yer Bilgisi: 30 Mart - 03 Nisan 2015, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
                             Şeniz BALCI - Uzman 
                           
  Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci
                             Ayşe AKBIYIK - Şef
                             Çiğdem ÖZTÜRK - Memur
                             Sevilay AYKO - Memur
                        ​     Tülay TARDU - Memur
​                             Mevlüt AKGÜMÜŞ - Memur

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Her yıl Mart ayının son haftasında başlayıp Nisan ayının ilk haftasını içine alan hafta "Kütüphane Haftası" olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 51.si düzenlenen haftanın ana teması "Kültürlerarası Diyalog ve Kütüphaneler" olarak belirlenmiş olup bu hafta; kütüphanelerin geleceği ve geleceğin kütüphaneleri ana konuları üzerinde çalışmaları ve etkinlikleri içeren bir dizi programla kutlanmıştır.

Kütüphane Arşiv ve Müze Yöneticileri Toplantısı


Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç

Etkinliğin Adı: Kütüphane Arşiv ve Müze Yöneticileri Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 11-14 Mart 2015, Kemer, Antalya

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ankaref firmasının önderliğinde düzenlenen, kütüphane, arşiv ve müze yöneticisi, öğretim üyeleri ve uzmanlar olmak üzere yaklaşık 400 kişinin katıldığı çalıştayda, geleceği yönetmek için kültürel alanlarda yapılması gerekenler tartışılarak, kültürel mirasın korunması, teknolojiyle kütüphane, müze ve arşivlerin bir araya getirilerek yeniden doğuşunun sağlanması gibi konularda çözüm önerileri konuşulmuştur.

EBSCO Avrupa Akademik Kütüphaneciler Danışma Kurulu Toplantısı

Etkinliğin Adı: EBSCO Avrupa Akademik Kütüphaneciler Danışma Kurulu Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 23-24 Şubat 2015, Amsterdam, Hollanda

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Tüm Avrupa'dan uzman kütüphanecilerin katıldığı EBSCO Avrupa Akademik Kütüphaneciler Danışma Kurulu Toplantısı'nda fikirler paylaşılmış, bilgi hizmetleri ve bilgiye erişim konusunda yeni teknolojiler tanıtılmıştır.

Akademik Bilişim 2015

Etkinliğin Adı: Akademik Bilişim 2015

Tarih / Yer Bilgisi: 31 Ocak - 06 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Katılan Kişi: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı                        

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Akademik Bilişim, İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) tarafından düzenlenen; akademik ortamlardaki bilgi teknolojileri konusunda çalışan ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmayı, tartışmayı, tecrübeleri paylaşmayı ve ortak politikalar oluşturmaya yardımcı olmayı amaçlayan ulusal bir konferanstır.17. Akademik Bilişim Konferansı 31 Ocak – 6 Şubat 2015 tarihleri arasında; bilgiye ve kaynaklara  sınırsız ve şeffaf erişimin yanı sıra karar almada ve yönetimde işbirliği üzerinde odaklanan bir şemsiye kavramı ya da felsefi bakış açısını ifade eden ‘açıklık’ temasıyla gerçekleştirilmiştir. Gültekin Gürdal toplantıda, Açık Erişim paneline konuşmacı olarak katılmış ve açık erişim ile ilgili bildiri sunmuştur.

OpenAIRE2020 Kickoff Meeting

Etkinliğin Adı: OpenAIRE2020 Kickoff Meeting

Tarih / Yer Bilgisi: 28-29 Ocak 2015, Atina, Yunanistan

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                           
Gönül KAFALI - Uzman                    

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Türkiye'den sadece İYTE Kütüphanesi'nin ortakları arasında yer aldığı, Avrupa ülkelerinden 50 ortaklı bir AB projesi olan OpenAIRE2020 başlangıç toplantısı 28-29 Ocak 2015 tarihlerinde Atina'da yapılmıştır. Toplantıda proje ile ilgili genel bilgiler paylaşılmış, teknik aktiviteler, bilimsel iletişim konularında bilgiler verilmiştir.

İzmir Üniversiteleri Platformu KDDB Toplantısı

Etkinliğin Adı: İzmir Üniversiteleri Platformu KDDB Toplantısı

Tarih / Yer Bilgisi: 12 Ocak 2015, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                             
Gönül KAFALI - Uzman                                 

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi:  İzmir Üniversiteleri Platformu VII. Dönem Üniversite Kütüphaneleri çalışmaları değerlendirilmiş ve özetlenmiştir. İUP kapsamında yeni dönemde ortak neler yapılabileceği konuları görüşülmüştür.

Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı

Etkinliğin Adı: Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayı

Tarih / Yer Bilgisi: 8 Ocak 2015, Ege Üniversitesi, İzmir

Katılan Kişiler: Gültekin GÜRDAL - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı 
                             
Gönül KAFALI - Uzman             
                             Şükrü Merter İDİN - Kütüphaneci       

Etkinlik Hakkında Kısa Bilgi: Ege Üniversitesi ile Türk Kütüphaneciler Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği Bilgi Okuryazarlığı Çalıştayına katılınmıştır.