Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2015: 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı

E-Bulletin

ae

Açık erişim, açık veri ve açık bilim konularında ülkemize liderlik eden İYTE, aynı zamanda bu konuda bir Avrupa Projesi ortaklığı yapmaktadır. AB UFUK2020 Programı kapsamında OpenAIRE2020 projesinin ortağı olan İYTE Kütüphanesi’nin de organizasyonunda yer aldığı “4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı” Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliği ile 19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, tüm dünyada Açık Erişim konusunun öneminin giderek arttığına ve yatırımların boyutunun da doğrudan etkilendiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “TÜBİTAK sağladığı imkanlar ve verdiği hizmetlerle bugüne kadar Açık Erişimin önemli bir destekçisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir...

Bilimsel üretim, sadece bilginin yenilenmesi değil, elde edilen verilerin çeşitli kurumsal ve ulusal yapılar ile uluslararası işbirlikleri çerçevesinde kullanıma uygun hale getirilmesi, uzun vadeli olarak saklanması ve arşivlenmesi de bir zorunluluktur. Bu çerçevede TÜBİTAK Bilimsel Açık Arşivinin kurulması, desteklenen bilimsel araştırma çıktılarının arşivlenmesi ve Türkiye'deki kurumsal akademik arşivlerle birlikte burada TÜBİTAK ULAKBİM tarafından harmanlanması çalışmaları başlatılmıştır. Bu projeyle TÜBİTAK Türkiye’de tercih edilmiş olan Yeşil Yol – Açık Erişim politikasına çok önemli bir destek sağlayacak, ayrıca arşivde yer alan içeriğiyle de çok önemli bir birikimden daha yaygın olarak faydalanılmasını sağlayacaktır. Açık Erişim uzun zamandır Avrupa Birliğinin ve Avrupa Komisyonunun da gündemindedir. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programında pilot olarak sadece belirli konularda getirilen yayınların Açık Erişimli olması gerekliliği UFUK2020’de tüm desteklenen projeler için zorunlu olmuştur. 7. Çerçeve Programı pilot uygulamaları kapsamında kurulan OpenAIRE portalında Türkiye, ülke olarak 100’ün üzerinde içerik sağlayıcılar arasında sadece TÜBİTAK ULAKBİM’de yürütülen OpenJournalSystem tabanlı DergiPark projesinin 150 binden fazla makalesiyle şu anda 11. sıradadır.”

Ülkemizdeki Açık Erişim çalışmalarını diğer ülkelerdeki  Açık Erişim çalışmaları ile karşılaştırdığımızda politika ve altyapı eksikliğinin en önemli iki başlık olarak karşımıza çıktığını belirten Ergin, Kütüphane Daire Başkanımız Gültekin Gürdal'ın da dahil olduğu Ulusal Açık Bilim Komitesi ile ilgili şunları söyledi:  “TÜBİTAK olarak bu iki eksikliği çözüme ulaştırmak için TÜBİTAK ULAKBİM’de  Ulusal Açık Bilim (Open Science) Komitesi kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Komitede TÜBİTAK’ın Uluslararası İşbirliği Dairesinden, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Dairesinden, ARDEB’den, Hukuk Hizmetleri Başkanlığından ve TÜBİTAK ULAKBİM’den uzmanlar, Türkiye’de bugüne kadar Açık Erişim çalışmalarını yürüten uzmanlarla beraber çalışmakta ve dünyadaki örnek politikaları incelemektedirler. Aynı zamanda TÜBİTAK, komitenin TÜBİTAK mensubu üyeleri 7. Çerçeve Programında yapılan pilot uygulamaya benzer şekilde TÜBİTAK içindeki mevzuatı ve mevcut programları irdeleyerek bir pilot uygulama için en uygun programı belirlemek amacıyla çalışmaktadır”.

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere dijital arşivler aracılığıyla herkesin ücretsiz olarak erişebilmesini sağlamak ve açık erişim uygulamaları için gereken politikastrateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının tartışılmasının amaçlandığı, son derece zengin bir içeriğe sahip olan çalıştayda yurt dışından ve yurt içinden önemli davetli konuşmacılar yer aldı. 

Rektörümüz Sayın Prof.Dr.Mustafa Güden’de “Açık Bilim, Açık İnovasyon ve Açık Erişim”: Nasıl Başaracağız?" konulu panele " panelist olarak katıldı.


Panel Yöneticisi: Doç. Dr. Bilge Demirköz, CERN ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Konuşmacılar: Prof. Dr. Şirin TekinayRektörIşık Üniversitesi 
Prof. Dr. Mustafa 
GüdenRektörİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu FeyizRektör YardımcısıSabancı 
Üniversitesi

Çalıştayda; Kütüphane Daire Başkanımız Gültekin Gürdal “OpenAIRE2020: Açık Bilim İçin Yeni Bir Ufuk” isimli sunumunda proje ortaklarından olduğu OpenAIRE projesini anlatırken, çalıştayın “İyi Uygulamalar: Deneyimlerimizi Paylaşıyoruz” oturumunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığ çalışanlarından Mesut Güngör IYTE Akademik Arşiv Sistemi DSpace@IZTECH'te yapılan yenilikleri paylaştı.

Açık Erişim Çalıştayı Bildirgesi ile ilgili katılımcıların görüşlerinin alınması ile 4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı sona erdi.

Çalıştay web sitesi http://calistay.acikerisim.org/