Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2010 : Birim Tanıtımı

Çalışanlarımızdan - Seyhan KARABUDAK

2007 Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan Seyhan KARABUDAK, 2009 Ağustos ayından bu yana Kütüphanemizde Ödünç Verme Birim Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Ödünç verme bankosunda görevli çalışanların iş paylaşımlarını organize etmek ve denetlemek, iş akışını sağlamak, part time çalışan öğrencilerin çalışma programlarını yapmak, birimle ilgili yazışma ve e-postaların kontrolünü yapma ve düzenli bir şekilde akışını sağlamak, ders kitaplarını dönemlik olarak ödünç verme, rezerv kitapların sisteme giriş çıkışını yapmak, aynı zamanda ILL (Üniversiteler arası ödünç verme) hizmeti görevleri arasında yer almaktadır.

Müzik dinlemek, kitap okumak, spor yapmak, kültür ve doğa gezileri hobileri arasında yer almaktadır.

Ödünç Verme Birimi

Kütüphanenin giriş katında yer alan Ödünç Verme Birimi’nde toplam 5 personel (Ödünç Verme Birim Sorumlusu: Seyhan KARABUDAK (kütüphaneci), 3 memur (Rukiye DEMİRAYAK, Vahap EROĞLU, Gökhan DEMİR)  ve 1 şef (Hasan UMAR) ) görev yapmaktadır.

Kütüphane'nin birinci katında bulunan kitap koleksiyonundaki kitapların ve zemin kattaki multimedya koleksiyonunun ödünç verme ve iade alma işlemleri, Ödünç Verme Bankosu'ndan yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; süre uzatma, kayıp ya da hasar görmüş materyal, üyelik, ilişik kesme, danışma, kütüphaneler arası ödünç verme ve İzmir Üniversiteleri Platformu protokolü ile ilgili işlemler de bu birimde yürütülmektedir.

ÖDÜNÇ VERME KOŞULLARI:

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik-İdari Personeli, Öğrencileri doğal üye olarak kabul edilirler. Ödünç Alma Hizmetlerinden yararlanabilmek için Enstitümüz kimlik kartları ile kütüphanemiz Ödünç Verme Birimine başvurmak gerekmektedir. Üyeler yalnız kendi kimlik kartları ile bilgi kaynağı alabilirler. Başka bir okuyucu adına işlem yapılmaz.

Akademik:

30 Gün

7 Kitap

3 Gün

3 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

3 Multimedia – Belgesel

90 Gün

2 Dönemlik Kitap

2 Saat

1 Reserve Kitap

İdari:

30 Gün

5 Kitap

3 Gün

3 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

3 Multimedia – Belgesel

Lisans ve Özel Öğrenciler:

15 Gün

4 Kitap

2 Gün

2 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

2 Multimedia – Belgesel

2 Saat

1 Reserve Kitap

Lisans Üstü Öğrenciler:

21 Gün

5 Kitap

3 Gün

2 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

2 Multimedia – Belgesel

2 Saat

1 Reserve Kitap

DIŞ KULLANICI ÜYELİKLERİ:

Kütüphane hizmetlerinden isteyen herkes  üyelik karşılığı faydalanabilmektedir. Ödünç Verme Birimi tarafından kendilerine verilecek olan Kütüphane Kartı’nı kullanarak tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Üyelik anlaşmasına bağlı olarak kütüphane olanaklarından paketler doğrultusunda yararlanabilirler.


1. Bireysel Üyelik:

Bireysel dış kullanıcılar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına kişisel olarak üyelik başvurusunda bulunurlar ve üyelikleri olumlu bulunanlar herhangi bir ücret ödemeksizin kütüphane olanaklarını yerinde kullanmaya başlayabilirler. Başvuru için dilekçe, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf gerekmektedir.

2. Sanayi kuruluşlar:

Üyelik başvurusu uygun görülen kurumlar, üyelik aidatı 360 TL ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

15 Gün

3 Kitap

2 Gün

1 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

1 Multimedia – Belgesel

 
3. İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri

Üyelik başvurusu uygun görülen kurumlar, üyelik aidatı 1-10 çalışanı olan şirketler 120 TL, 10’dan daha fazla çalışanı olan şirketler için 240 TL ödedikten sonra, 1 yıl süre ile hizmet ve olanaklardan yararlanabilirler.

15 Gün

3 Kitap

2 Gün

1 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

1 Multimedia – Belgesel

4. İYTE Mezunları

İYTE mezunları doğal bireysel üyedirler ve tüm kütüphane olanaklarından (elektronik kaynaklar, süreli yayınlar, multimedya olanakları, kablosuz internet vb.) kütüphane içerisinde yararlanabilir. Ödünç verme hizmetinden faydalanabilmesi için 120 YTL depozit ödemesi gerekmektedir. 

15 Gün

2 Kitap

2 Gün

1 Multimedia – Genel (Film vs.)

7 Gün

1 Multimedia – Belgesel

Kullanıcılarımız; Kütüphane web sitesi kullanıcı işlemleri bölümünden,  herhangi bir yayına rezerv koyabilir veya üzerlerindeki yayınların süre uzatma işlemlerini yapabilirler.

Ödünç alınan kaynakların zamanında teslimi, kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları anda kaynaklara ulaşmaları açısından son derece önemli olduğundan, zamanında getirilmeyen ödünç kaynaklar için para cezası uygulanmaktadır. Üzerinde gecikmiş kitap ya da cezası bulunan kullanıcılar, kitapların iade etmeden ve gecikme cezalarını ödemeden yeni kitap ödünç alamazlar.

Gecikme Cezaları:

Genel Kitap Koleksiyonu (Her gün için)

50 YKR

Reserve Koleksiyonu (Saatlik kullanım)

1 YTL (Her Saat İçin)

Multimedya Koleksiyonu (Her gün için)

2 YTL

Kullanıcılarımızın üzerlerinde bulunan kaynakların iade tarihlerine ilişkin Enstitü e-mail adreslerine uyarı mesajları gönderildiğinden, kullanıcılarımızın Enstitü mail adreslerini düzenli olarak kontrol etmeleri son derece önemlidir.

Danışma Kaynakları (Sözlükler, Ansiklopediler, Handbooklar, v.b.), Tezler, Süreli Yayınlar dışındaki tüm materyaller belirlenen kurallar çerçevesinde ödünç alınabilir. Ödünç alınamayan materyaller için ücretli fotokopi hizmeti verilmektedir.


İzmir Üniversiteleri Platformu Hakkında Bilgi: İzmir'deki üniversite kütüphaneleri arasında 30.10.2009 tarihinde imzalanan işbirliği protokolüne göre; kütüphaneler, kendi aralarında kitap ödünç verme ve personel eğitimi, personel değişimi ile mesleki etkinliklerin ortaklaşa yapılması konularında anlaşma sağlamıştır. Bu protokole göre akademik personelimiz, Ödünç Verme Birimi’ne başvurup dolduracakları formla diğer üniversitelerin kütüphanelerinden kitap ödünç alabilmektedir.


Çalışanlarımızdan - Vahap EROĞLU

2005 yılında Enstitümüz Rektörlük bünyesinde göreve başlayan Vahap EROĞLU, 2008 yılından bu yana Kütüphanemizde Ödünç Verme Memuru olarak görev yapmaktadır.

Ödünç verme bankosundaki Materyal ödünç, uzatma, iade işlemlerinin yanı sıra okuyucu istatistikleri, part-time çalışan öğrencilerin işe başlama ve işten çıkışları, çalışma programları, puantaj tablosu oluşturma gibi işleri yürütmektedir.


Halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan personelimizin kitap okumak, müzik dinlemek, film izlemek ve gezmek hobileri arasındadır.