Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2017: Kütüphanemizden Haberler

Kütüphanemizden Yenilikler

Özellikle sınav zamanları Kütüphanemizdeki masa ve sandalyelerin yetersiz kalması nedeniyle, Kütüphanemize yeni masa ve sandalyeler alınarak, oturulacak alanlar genişletilmiş ve öğrencilerimizin güven, huzur içinde kütüphanemizde çalışma ve sınavlarına hazırlanmalarında kolaylık sağlanmıştır.

Kütüphane yan giriş kapısı için yeni bir tasarım yaptık. Kütüphanemiz sizi kütüphanemizin ruhuna uygun renklerle karşılıyor.

Açık Erişim Konferansı

5. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2016); Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile 27 Ekim 2016  tarihinde farklı kurum ve kuruluşlardan toplam 342 kişinin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayın ve verilerin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması, açık erişim (AE) uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım altyapıları gibi konuların tartışıldığı Konferansın açılış konuşmaları İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, ULAKBİM Müdürü Mirat Satoğlu ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve davetli konuşmacı Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Tekinay tarafından yapıldı. Arcaklıoğlu konuşmasında kamu fonları ile yapılan araştırma çıktılarının açık erişim olmasını sağlamak zorunda olduklarını belirtti ve açık arşivlerin harmanlama portalının yılsonuna kadar hizmete gireceğini açıklayarak, Türkiye Akademik Arşivi beta sürümünün ilk tanıtımını yaptı.  arsiv.ulakbim.gov.tr  

5.Ulusal Açık Erişim Konferansı ile ilgili bilgilere aşağıdaki link aracılığı ulaşabilirsiniz: 

http://ae2016.acikerisim.org/