Skip to Main Content

Industrial Design: News, Awards, etc.

Quick Links

 

Google Scholar

Google Scholar Search

Ufuk Avrupa CSA Çağrısında Mimarlık Fakültesi Başarısı

"Eyes, Hearts, Hands, Urban Revolution" başlıklı önerileriyle Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İpek Akpınar ve Doç. Dr. Zeynep Durmuş Arsan ile Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu'ndan oluşan İYTE, Tarkem ve Demir Enerji'nin oluşturduğu Türkiye takımının parçası olduğu uluslararası konsorsiyum, Ufuk Avrupa CSA çağrısında başvuru yapan 42 öneri arasından kabul edilen 5 projeden biri olmuştur.

Detaylı Bilgi için; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2780

İYTE Kütüphanesi olarak, ekipte yer alan tüm akademisyenlerimize 36 aylık proje sürecinde verimli ve keyifli bir araştırma dileriz.

 

Tasarım Topluluğu’nun İlk Dergisi Rodones

Award Winner IZTECH Student in Mimarhane