Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2022: Gerçekleştirilen Etkinlikler

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Etkinliği (26 Aralık 2021)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencileri için İYTE Gösteri Merkezi’nde bir program düzenlenerek, İYTE Kütüphanesi hizmet ve olanakları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca; Öğr. Gör. Begüm Yavuz “Araştırma Verilerinin Yönetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uygulamaları” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Türkiye Editörler Çalıştayı 4 (25-27 Aralık 2021)

2018 yılından bu yana Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nce düzenlenen Türkiye Editörler Çalıştayı'nın 4.sü “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” temasıyla 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. İYTE Kütüphanesi'nin düzenleme kurulunda görev aldığı Çalıştayın “Açık Erişim – Açık Bilim – Kurumsal Arşivler” başlıklı dördüncü oturumda Daire Başkanı Gültekin Gürdal “Yeni Bir Yol: Yenilikçi Açık Erişim Yayıncılık Platformları” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Ayrıca; “Araştırma Verisi, Veri Yönetimi ve Yayıncılık” başlıklı dokuzuncu oturumun aynı zamanda oturum başkanlığını yapan Gültekin Gürdal “Araştırma Veri ve Veri Yönetimi” başlıklı, Öğr. Gör. Begüm Yavuz “Üniversitelerde Veri Yönetimi: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Örneği” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Türkiye Editörler Çalıştayı 4: https://editorlercalistayi.com/

Açık Erişim Haftası Etkinlikleri: (25-31 Ekim 2021)

Uluslararası Açık Erişim Haftası 25-31 Ekim 2021 tarihlerinde “Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek” teması ile kutlandı. Hafta boyunca yapılan etkinliklerde bilgiye açık erişim altyapısı inşa edilirken tüm bilgi üreticilerine ve tüketicilerine eşit katılım olanağı sağlanmasının önemine dikkat çekildi. Hafta boyunca İYTE Kütüphanesi olarak 2 web semineri düzenlendi ve farklı etkinliklerde konuşmacı olarak yer alındı.

"Bilgiye Açık Erişimde Yapısal Eşitliği İnşa Etmek” web semineri 25 Ekim 2021 tarihinde Daire Başkanı Gültekin Gürdal moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Konuşmacılar:

– Gültekin Gürdal, İYTE
– Orçun Madran, Hacettepe Üniversitesi
– M. Mirat Satoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM
– Prof. Dr. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi
– Dr. Yasemin Türkyılmaz-van der Velden, Delft Teknik Üniversitesi

Web semineri kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=PHxCZv9M_04

                                                                                                                                                     

"Araştırma Verisini Paylaşmak ve Açmak: Nasıl?” web semineri 26 Ekim 2021 tarihinde Daire Başkanı Gültekin Gürdal moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Konuşmacılar:
– Moderatör: Gültekin Gürdal, İYTE
– Doç. Dr. Gökhan Karakülah, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
– Dr. Özlem Özkan, Max Delbrück Center
– Dr. Ali Seyhun Saral, Bolonya Üniversitesi

Web semineri kaydı: https://www.youtube.com/watch?v=Uu7T778BPIA

ANKOS Çalıştayı (24-26 Eylül 2021)

Elektronik yayın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) 2021 yılı çalışmalarının değerlendirildiği ve 2022 yılı hedeflerinin belirlendiği yıllık Çalıştayı, 24-26 Eylül 2021 tarihlerinde 28 farklı üniversitede görev yapan gönüllü çalışanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Daire Başkanı Gültekin Gürdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba ve ANKOS Başkanı Doç. Dr. Güssün Güneş tarafından İYTE’de yapılan açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay, Çeşme’de devam etti ve Gültekin Gürdal “Açık Bilim, Veri Yönetimi, Araştırma Bilgi Sistemi ve Kütüphaneler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.