Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2021: Açık Eğitim Kaynakları: Açık Eğitim Kaynakları (AEK)

Açık Eğitim Kaynakları

Açık Eğitim Kaynakları (AEK), derslerin İnternet ortamında açık ve ücretsiz olarak erişimine ve kullanımına imkân sağlayan her türlü ders kaynağıdır. Açık Dünya’da “Açık Eğitim Kaynakları” ile ilgili çalışmalar 1990 yılların sonlarında ABD’de MIT’in öncülüğünde başlatılmıştır. Türkiye ’de ise bu yöndeki çalışmaların ilk defa 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) öncülüğünde başlatıldığı görülmektedir. Detaylı bilgi için : Açık Eğitim Kaynaklarının Gelişimi ve Türkiye’de Uygulama Alanları

 

Kaynak Kitap: Dijital Çağda Öğretim - Yazarı: Tony Bates

Kitap Bölümü: Açık Eğitim Kaynakları

Açık Eğitim Kaynaklarına Dair Temel İlkeler

David Wiley, açık eğitim kaynaklarının öncülerinden biridir. Wiley ve arkadaşları (Hilton vd., 2010), açık yayıncılığın beş temel ilkesi olduğunu söylemişlerdir:

  • yeniden kullanım: Açıklığın en temel düzeyidir. Kişiler, eserin tamamını veya bir kısmını kendi amaçları için kullanabilirler (örneğin daha sonra seyretmek için bir eğitim videosunu indirmek gibi);
  • yeniden dağıtım: Kişiler, eseri başkalarıyla paylaşabilirler (örneğin, dijital bir makaleyi e-postayla bir meslektaşına göndermek gibi);
  • yeniden düzenleme: Kişiler, eseri uyarlayabilir, değiştirebilir veya çevirebilir (örneğin, İngilizce yazılmış bir kitabı alıp İspanyolca bir sesli kitap haline getirmek gibi);
  • karıştırma: Kişiler, iki veya daha fazla kaynağı alarak birleştirebilir ve yeni bir kaynak yaratırlar (örneğin, bir dersin ses kayıtlarını alıp, başka bir dersin slaytlarıyla birleştirerek yeni bir kaynak türetmek gibi);
  • saklama: Dijital hakların yönetimine dair bir kısıtlama yoktur. Yazarı siz de olsanız veya yalnızca materyali kullanan bir öğretmen ya da öğrenci de olsanız, içeriği saklayabilirsiniz.

Kaynak Kitap: Dijital Çağda Öğretim - Yazarı: Tony Bates

Kitap Bölümü: Açık Eğitim Kaynakları

Dijital Çağda Öğretim

Dijital Çağda Öğretim

Yazar:A.W. (Tony) Bates

Bu kitap, herkesin ancak özellikle de öğrencilerin teknolojiyi hayatlarının her anında kullandıkları bir çağda etkin bir eğitim-öğretimin altında yatan temel ilkeleri incelemektedir. 

İÇERİK: