Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2011: Birim Tanıtımı

Çalışanlarımızdan - Gönül KAFALI

1994 yılı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü mezunu olan Gönül KAFALI, 2009 Mart ayından bu yana Kütüphanemiz Referans Biriminde Uzman olarak görev yapmaktadır.

Mezuniyetinden sonra bir müddet basın sektöründe çalışan Gönül KAFALI, 1998-2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Satın Alma Biriminde görev yapmıştır.Veritabanlarının takibi, yönetimi, değerlendirilmesi; kütüphane ve kütüphane kaynaklarının kullanımına yönelik eğitim verilmesi; e-bülten hazırlamak, Subject Guides (Konu Rehberleri) oluşturmak vs… yaptığı çalışmalar arasındadır. Kütüphane İhale Komisyonu’nda görev almaktadır.

2004 yılından bu yana ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’un Veritabanı Sorumlusu (Serials Solutions ve SAGE Premier,
Urkund, Books 24x7 veritabanı sorumlulukları) ve 2008 yılından bu yana Halkla İlişkiler Grubu üyesi olarak gönüllü çalışanları arasındadır.
ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği), TÜBİTAK-EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen toplantılar ile “9. SELL (Southern European Libraries Link) Toplantısı” ve “Online Information 2009” gibi ulusal ve uluslararası toplantılara katılmıştır. 2009 yılından bu yana ANKOS Toplantıları’nın organizasyonunda görev almaktadır.

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olan Gönül Kafalı; İngilizce, bilgisayar, kişisel gelişim vs. gibi kurslara katılmıştır.

Özellikle psikoloji alanında kitaplar okumak, sinema ve tiyatroya gitmek, yazmak, yoga ve pilates yapmak, halk oyunları oynamak, kültür ve doğa gezilerine katılmak hobileri arasında yer almaktadır.

Referans Birimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik-İdari Personeli, Öğrencileri ve dışarıdan gelen araştırmacılara yani tüm Kütüphane kullanıcılarına; Kütüphane koleksiyonu ve kütüphane hizmetlerini, kurallarını tanıtmak ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla hizmet veren birimimizdir. Her akademik dönemin başında yeni başlayan öğrencilerimize Kütüphaneyi tanıtıcı “Oryantasyon Programları” gerçekleştirilmekte ve ayrıca yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize “Kullanıcı Eğitim Programları” düzenlenmektedir.

Referans Biriminin Yürüttüğü Çalışmalar:

- Veritabanlarının takibi, yönetimi, değerlendirilmesi
• Abone olunan ve denemeye açılan veritabanlarının kütüphane web sitesi veritabanları sayfasına eklenmesi, takibinin yapılması,
• Veritabanları ile ilgili duyuruların hazırlanması ve kütüphane web sitesinde yayınlanması,
• Kütüphanemizin abone olduğu veritabanlarının erişimlerinin kontrol edilmesi,
• Belirli periyotlarda veritabanlarının kullanım istatistiklerinin alınması,
• Veritabanları ile ilgili gelen sorulara cevap verilmesi ve sorunların çözümü,
• Abone olunacak veya satın alınacak veritabanları ile ilgili rapor hazırlanması Kütüphane Komisyonu’na sunulması,
• Veritabanlarının abonelik/satın alınma ve ödeme işlemlerinin takibi.

- Kütüphane tanıtımına yönelik faaliyetler
• Bülten Hazırlanması
• Kütüphane Tanıtım Broşürleri Hazırlanması

- Kütüphane kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasına yönelik faaliyetler
• Eğitim Seminerleri
• Bölümlere yönelik konu rehberleri hazırlamak (IYTE Subject Guides- Libguides)

- Kütüphane koleksiyonlarını, hizmetlerini ve araştırma stratejilerini kullanıcılara tanıtmak

- Danışma ve Bilgilendirme faaliyetleri

Referans Birimi çalışanlarımız Uzman Gönül Kafalı gonulkafali@iyte.edu.tr ve Kütüphaneci Ayşen Altıparmak aysenaltiparmak@iyte.edu.tr, Kütüphanemiz A-P ve Q-Z salonlarında hizmet vermektedir. Referans Birimimizde; kütüphane ve kütüphane kaynaklarının kullanımı ile ilgili bilgi verilmekte, karşılaşılan sorunların çözümünde e-mail, telefon veya şahsen görüşme yoluyla kullanıcılarımıza yardımcı olunmaktadır.

Çalışanlarımızdan - Ayşen ALTIPARMAK

2008 yılı Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu olan Ayşen ALTIPARMAK, 2009 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Referans Birimi’nde hizmet vermektedir.

Referans Birimi görevleri çerçevesinde kullanıcılardan gelen kütüphanenin ve tüm ekaynakların kullanımı ile ilgili soruları yanıtlamakta; kütüphane bünyesinde kullanıcı eğitimleri vermekte, Libguides projesinde görev almaktadır. Bunların yanı sıra İYTE Açık Erişim Sisteminin sorumluluğunu, süreli yayınlar birimine ilişkin görevleri yürütmekte ve EndNote kaynakça hazırlama programına yönelik eğitimler vermektedir.

2010 yılı Şubat ayından itibaren ANKOS’da (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) gönüllü olarak HiperKitap, EndNote, Masters of Architecture, Pidgeon Digital ve SPIE Digital Library gibi çeşitli içeriklerdeki veritabanlarının sorumluluğunu yürütmektedir.

Altıparmak, 24-26 Ekim 2007 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından Ankara’da 1.’si düzenlenen "Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu"nda ve 3-5 Eylül 2008 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Eğitim Fakültesi tarafından Ankara’da düzenlenen “UNESCO Bilgi Okuryazarlığı ‘Eğiticilerin Eğitimi’ Çalıştayı” nda görev almıştır. 6-9 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen 10. ANKOS Yıllık Toplantısına, 20-24 Ekim 2010 tarihleri arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan ve ANKOS çalışanlarının katıldığı ANKOS Çalıştayı’na ve 22-24 Eylül 2010 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından Ankara’da 2.’si düzenlenen "Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu’nda katılmıştır.

2009 Aralık ayında Hacettepe Üniversitesi’nin de Türkiye adına yürütücü ortak (partner) olarak dahil olduğu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Kültür Programı altında kabul edilen ACCESSIT Projesi (Accelerate the Circulation of Culture through Exchange of Skills in Information Technology) kapsamında Türkiye’de yürütülecek faaliyetlere altyapı hazırlamak, bu faaliyetleri yapılandırmak ve gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan 2 aylık bir süreyi kapsayan AccessIT Dijitalleştirme Uzaktan Eğitim programına katılmaktadır.

İlgi alanları; tarih ve edebiyat konularında kitaplar okumak, yürüyüş yapmak ve tiyatroya gitmek olan Altıparmak, özellikle puzzle yapmaktan büyük keyif almaktadır.