Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Şubat 2012: Birim Tanıtımı

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

Teknik Hizmetler Birim Sorumlusu

Aysel GÜMÜŞ
Uzman Kütüphaneci

Teknik Hizmetler Birimi

Üniversite’nin akademik - idari personel ile öğrencilerinin bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik kütüphane koleksiyonun geliştirilmesi ve yönetiminden sorumlu olan ve sağlanan bilgi kaynaklarının kullanıcıya sunulmasına kadar gerekli tüm işlemleri yürüten bir birimdir. Satın alma veya bağış yoluyla yayınlar temin edilmektedir.

Kullanıcılarımız yayın taleplerini web sayfamızdaki istek formlarını doldurarak iletebilirler. Bütçe olanakları çercevesinde talepler yılda iki kez değerlendirilmektedir. Yayın sağladığında ilgili kullanıcıya bilgi notu gönderilmektedir.

Teknik Hizmetler Birimini oluşturan servisler ve görevleri:

• Sağlama Birimi: Kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını belirlemekle ve güncel yayınları takip etmekle sorumludur. Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyecek basılı ve multimedya yayınları temin etmektedir.

• Kataloglama ve Sınıflama Birimi: Kütüphaneye sağlanan tüm yayınlar uluslararası kurallar ve standartlara uygun biçimde kullanıcıların hizmetine “Library of Congress Sınıflama Sistemi”ne göre sınıflandırılmakta ve MARC formatında sisteme girişleri yapılarak kütüphane katalogu (http://catalog.iyte.edu.tr/) üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.


• Bağış ve Değişim Birimi: Kütüphaneye bağışlanan yayınlar koleksiyon geliştirme politikamız ve kütüphane yönergemiz çerçevesince değerlendirilmektedir.


• Ciltleme ve Onarım Birimi: Bilgi kaynaklarının onarımı ve ciltlenmesi işlemleri yürütülmektedir. Sağlama-kataloglama işlemleri ile “Kütüphane Katalogu” hakkındaki tüm sorularınızı, acquisition@iyte.edu.tr mail adresine e-posta ile veya birim çalışanlarımıza telefonla ulaşarak iletebilirsiniz.

Çalışanlarımızdan / Serkan TUFAN

2004 yılı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümü mezunu olan Serkan Tufan, 2007 Ağustos ayından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler biriminde görev yapmaktadır.

Kütüphanemiz Teknik Hizmetler biriminde, kütüphaneye gelen materyallerin kataloglama ve sınıflama işlemlerini, İYTE öğrencilerinin hazırladığı tezlerin sınıflama işlemlerini, İYTE Dijital Arşiv Sistemindeki yayınlara konu başlıklarının verilmesi ve benzeri işleri yapmaktadır.Katıldığı Toplantılar;

- 8-9 Mayıs 2008 tarihleri arasında ÜNAK, OCLC, ITS ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen 7. ÜNAK-OCLC Konsorsiyum Toplantısı

- 7-9 Ekim 2010 tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen ÜNAK 2010 ‘Bilgi yönetimi 2.0: Sosyal Ağlarda Bilgi Hizmetleri’ konulu 10. ÜNAK Toplantısı

İlgi alanları kitap okumak, sinemaya gitmek, balık tutmak, yüzmek, futbol ve basketbol maçları izlemek, yaz aylarında bahçe işleriyle uğraşmaktır.

Çalışanlarımızdan / Zafer ÖZEN

2003 yılı Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Zafer Özen, 2008 Nisan ayından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Biriminde memur olarak görev yapmaktadır.

Kütüphanemize gelen her türlü kaynağın Kataloglama\Sınıflama işlemlerinin yapılıp kütüphane otomasyon sistemine aktarılması, multimedya istek yönetimi, hatalı olan katalog kayıtların düzeltilmesi yaptığı çalışmalar arasındadır.

Katıldığı toplantılar;

- "Serial Solutions Elektronik Kaynak Yönetimi Ürünleri Kullanıcı Eğitimi"

- Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, OCLC, ITS ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 8-9 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen VII. ÜNAK-OCLC Konsorsiyum Toplantısı

- 08 Kasım 2010 tarihinde “Wiley Online Library Tanıtım ve Eğitim Toplantısı”. Orta derece İngilizce bilgisine sahip olan Zafer Özen; bazı kişisel gelişim kurslarına katılmıştır.

İlgi alanları; sinemaya gitmek, tarihi roman ve doğa dergileri okumak, Osmanlıca belgeleri incelemek, yürüyüş yapmaktır.

Teknik Hizmetler Birim Personeli

Yayın Sağlama

Ayşe AKBIYIK
Şef

Kataloglama/Sınıflama

Serkan TUFAN

Kütüphaneci

Kataloglama/Sınıflama

Çiğdem ÖZTÜRK

Memur

Kataloglama/Sınıflama

Zafer ÖZEN
Memur