Skip to Main Content

U-Multirank: IZTECH U-Multirank Performance-2018

Announcement

U-Multirank releases fifth annual world rankings of universities
Neither Harvard, MIT nor Oxford are number 1…

U-Multirank, the largest global university ranking, has today published its fifth annual release of data (www.umultirank.org) ranking 1,614 universities from 95 countries. The latest results show that claiming the ‘number 1’ spot, depends on what you’re looking for.

With more universities than ever before, U-Multirank shines a spotlight on its richness of data and highlights world-class university performance across: teaching and learning, research, knowledge transfer, international orientation and regional engagement. The new results showcase the diversity in higher education excellence.

 • U-Multirank publishes global ‘Top 25’ universities lists, highlighting 225 of the highest top scores by universities. The US (18%), UK (13%), France (8%), Germany (4%), Chinese Taipei (4%), Spain (4%), and Japan (4%) receive the highest percentage of top positions respectively.
 • As a whole, Europe performs best in the global ‘Top 25’ lists, achieving 56% of the overall top scores, followed by Asia (21.7%) and US/ Canada (18.6%). Their top performance are clear when looking at ‘Student Mobility’ where European universities achieve 24/25 of the top positions, or ‘Interdisciplinary publications (19/25); Asia performs best in ‘International Joint Publications and Patents awarded - achieving 10/25 and 9/25 of the top positions. The US is strongest in ‘Top-cited and Research-Publications’ with 15 and 13 of the top 25 positions respectively.
 • U-Multirank offers 18 national rankings, showing the strengths and weaknesses of national higher education systems.
 • U-Multirank now includes 21 study subjects, each with their own ‘Teaching & Learning’ ranking. These readymade rankings focus on U-Multirank’s T&L dimension, which includes the student opinion of more than 100,000 current students at the respective universities.
 • U-Multirank now offers a total of six readymade rankings – pre-designed rankings made by our higher education research experts, focusing in diverse areas of excellence, like ‘Research and Research Linkages’, ‘Economic Engagement’, and ‘Applied Knowledge Partnerships’, as well as Teaching & Learning’, ‘International Orientation’, and ‘Universities of Science and Technology’ across the 21 study subjects.
 • U-Multirank’s ‘Research and Research Linkages’ ranking showcases Rockefeller University in the US with the highest score on Citation Rate – a key research indicator, followed by MIT and London Business School. The 10 highest scores are shared between the US, UK and Finland with seven, two and one universities respectively breaking into the top of the list.

U-Multirank’s university rankings make transparent the detailed performance of universities, so students can make better informed study choices based on what matters most to them. This is made possible by providing users with customisable rankings that not only focus on research, but the full diversity of the higher education system. For journalists, U-Multirank offers tailor-made rankings and information upon request, for example focusing on university performance in a specific country, university-industry relations or the most international universities.

U-Multirank’s transparent approach allows students, universities, businesses, policy-makers and governments to make better informed comparisons of how universities worldwide perform. Since its first publication in 2014, U-Multirank has more than doubled the number of institutions and increased the coverage of countries, including more than 5,153 faculties and more than 12,500 study programmes. This year, U-Multirank has made it easier especially for students to compare universities their way, with an enhanced web design, including new features, like ‘Study in’ pages, easier to use navigation and additional student resources. New this year, is also a downloadable option of the U-Multirank data, allowing universities to analyse their performance against global benchmarks.

IZTECH especially draws attention below indicators:

 • Spin offs
 • Graduate companies
 • Foreign language master programs
 • Bachelor graduation rate
 • External research income
 • International joint publications
 • Regional joint publications

For more information Website: www.umultirank.org

Twitter: @umultirank

Top 25 universities lists (full results)

Master list of 2018 universities

Country-results info

Research & Research Linkages Ranking (full results)

2018 overview: infographic 

Duyuru

U-Multirank, üniversitelerin beşinci yıllık dünya sıralamasını yayınladı
Ne Harvard, MIT ne de Oxford 1 numara…

2016 yılında İYTE'nin ilk defa dahil olduğu, dünyanın en büyük küresel üniversite sıralaması olan U-Multirank 95 ülkeden 1,614 üniversitenin beşinci yıllık sıralamasını yayınladı (www.umultirank.org). U-Multirank sizin için önemli olan kriterlere göre sonuçları gösterdiğinden, aranılan kritere göre "1 numara" değişmektedir.

Daha önce hiç olmadığı kadar çok üniversiteyle U-Multirank, veri zenginliğine bir ışık tutuyor ve dünya çapında üniversite performansına dikkat çekiyor: öğrenim ve öğretim, araştırma, bilgi transferi, bölgesel katılım. Yeni sonuçlar, yüksek öğrenim üstünlüğündeki çeşitliliği göstermektedir.

 • U-Multirank, üniversitelerin en yüksek puanlarının 225 olduğuna vurgu yaparak, dünyanın "En İyi 25" üniversite listesini yayınladı. ABD (% 18), İngiltere (% 13), Fransa (% 8), Almanya (% 4), Tayvan (% 4), İspanya (% 4) ve Japonya (% 4) sırasıyla en yüksek oranlı konuma sahipler.
 • Bir bütün olarak; Avrupa, küresel “En İyi 25” listesinde en iyi performansı sergilemekte ve toplam puanların % 56'sına ulaşmakta, bunu Asya (% 21.7) ve ABD / Kanada (% 18,6) izlemektedir. Avrupa Üniversiteleri'nin en iyi 25 üniversite arasında “Öğrenci Hareketliliği”nde 24 üniversite ile  "Disiplinlerarası Yayınlar"da 19 üniversite ile en iyi performansa sahip olduğu açıkça görülmektedir. Asya, en iyi 25 üniversite arasında "Uluslararası Ortak Yayınlar"da 10 üniversite ve "Patent Ödülleri"nde 9 üniversite ile en iyi performansı sergilemektedir. ABD, en iyi 25 üniversite arasında “En Çok Atıf Alan"da 15 üniversite ve "Araştırma Yayınları” nda 13 üniversite ile en güçlüdür.
 • U-Multirank Ulusal yükseköğretim sistemlerinin güçlü ve zayıf yanlarını gösteren 18 ulusal sıralama sunmaktadır.
 • U-Multirank şu anda her biri kendi "Öğrenim ve Öğretim" sıralamasında, 21 çalışma konusunu içermektedir. Bu hazır sıralamalar, ilgili üniversitelerde 100 binden fazla mevcut öğrencinin gözlemci görüşünü içeren U-Multirank’in T & L boyutuna odaklanmaktadır.
 • U-Multirank, şu anda toplam altı hazır sıralama sunuyor - 21 çalışma konusunda  yükseköğrenim araştırma uzmanları tarafından hazırlanan, önceden tasarlanmış sıralamalar; “Öğrenim ve Öğretim”, “Uluslararası Oryantasyon” ve “Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri” nin yanısıra "Araştırma ve Araştırma Bağlantıları", "Ekonomik Katılım" ve "Uygulamalı Bilgi Ortaklıkları" gibi çeşitli mükemmelliyet alanlarında  yoğunlaşmaktadır.
 • U-Multirank’in ‘Araştırma ve Araştırma Bağlantıları’ sıralaması ABD’deki Rockefeller Üniversitesi’nin en yüksek Atıf Oranı'na (MIT ve London Business School tarafından takip edilen önemli bir araştırma göstergesi) sahip olduğunu göstermektedir. En yüksek puan olan 10;  ABD (7 üniversite),  İngiltere (2 üniversite) ve Finlandiya (1 üniversite)  arasında paylaşılmaktadır.

U-Multirank’ın üniversite sıralaması, üniversitelerin ayrıntılı performansını şeffaflaştırıyor, böylece öğrenciler kendileri için en önemli olana göre daha bilinçli öğrenim seçimlerini yapabilmekteler. Bu, kullanıcılara sadece araştırmaya değil aynı zamanda yüksek öğrenim sisteminin tüm çeşitliliğine odaklanan özelleştirilebilir sıralamalar sağlayarak mümkün kılınmaktadır. Gazeteciler için U-Multirank, talebe özel sıralamalar ve raporlar sunar, örneğin belirli bir ülkede üniversite performansına odaklanmak, üniversite-sanayi ilişkileri veya en fazla uluslararasılaşan üniversiteler gibi.

U-Multirank’ın şeffaf yaklaşımı, öğrencilerin, üniversitelerin, işletmelerin, politika yapıcıların ve hükümetlerin, üniversitelerin dünya çapında nasıl performans gösterdiği konusunda daha bilinçli karşılaştırmalar yapmasına olanak tanımaktadır. 2014'teki ilk yayınından bu yana, U-Multirank, 5153 fakülteden ve 12.500'den fazla eğitim programı da dahil olmak üzere kurum sayısını ikiye katladı ve  ülkelerin kapsamını genişletti. Bu yıl, U-Multirank gelişmiş web tasarımı, "Çalışma" sayfaları, sayfalarda gezinme kolaylığı ve ek öğrenci olanakları gibi içerdiği yeni özellikleriyle bilhassa öğrencilerin üniversiteleri kendi yöntemleriyle karşılaştırabilmelerini kolaylaştırdı. 

İYTE özellikle aşağıda yer alan konulardaki performansı ile dikkat çekiyor:

 • Spin-offs
 •  Mezunlara ait şirket sayısı
 • Yabancı dilde master programı sayısı
 • Lisans mezuniyet oranı
 • Kurum dışı araştırma gelirleri
 • Uluslararası yazarlarla ortak yayın sayısı
 • Bölgesel yazarlarla ortak yayın sayısı

Detaylı Bilgi:

Website: www.umultirank.org

Twitter: @UMultirank

En iyi 25 üniversite listesi (tam sonuçlar)

2018 üniversitelerinin listesi

Ülke sonuçları bilgisi

Araştırma & Araştırma Bağlantıları Sıralaması (tam sonuçlar)

2018 genel bakış: infografik 

Izmir Institute of Technology U-Multirank Performance Profile 2018

Explanation

Results of Institutional Ranking

 

About U-Multirank 2018

U-Multirank makes it possible for users to compare universities in their own way by creating personalized rankings.

2018 RELEASE​

What institutions are included in U-Multirank?  

U-Multirank currently includes 1,614 universities from 95 countries around the world.

While traditional global rankings focus mainly on 400-500 of the world’s research universities (only about 2-3 per cent of the world’s higher education institutions), U-Multirank covers a far broaderrange including small specialised colleges, art and music academies, technical universities, agricultural universities, universities of applied sciences as well as comprehensive research universities and others. 

How many universities and faculties are included in the 2018 ranking?  

The current total number of higher education institutions is 1,614 (1,302 in 2016). This covers more than 5000 faculties and more than 12,500 study programmes in the subject areas of biology, business studies, chemical engineering, chemistry, civil engineering, computer science, dentistry, economics, education, electrical engineering, history, industrial engineering, mathematics, mechanical engineering, medicine, nursing, pharmacy/pharmacology, political science, psychology, social work/welfare, sociology.

This year, 95 countries are featured.

For all 1,614 universities, U-Multirank includes bibliometric and patent data from publicly available databases. Some of these datasets are also used by other global university rankings. These performance measures (indicators) that use bibliometric data are based on a count of the scientific publications produced by the academic staff of a university and the number of times these are cited in other publications.

In addition to the publicly available sources, a large proportion of U-Multirank’s data cannot be found anywhere else.

How were the subject areas selected?

U-Multirank’s 2018 data release includes 21 subject areas (16 in 2017). These were reviewed and selected by the U-Multirank consortium through stakeholder consultations, including business and industry, higher education experts and student representatives.

ONLINE TOOL

How are the U-Multirank results published?

U-Multirank exists solely for its users. Thisis reflected in the way the findings are made available. Once they have been gathered and verified, U-Multirank’s data are published on its unique interactive online tool, which offers various entry points for different users, depending on what they want to do.  

Generally, users can start by selecting the sorts of universities or programmes in which they are interested and would like to compare. Following that, users can say which measures of university performance are important to them. In this way U-Multirank offers almost unlimited possibilities for different users to develop personalised rankings that suit their different interests.

Additionally, U-Multirank provides a mobile version and app, offering students and all users alike, university comparisons, their way, with the touch of a finger. This light version makes user-driven comparisons even easier for users on the go by focusing on key U-Multirank elements.

The mobile version allows users to find their best match, save favourites, compare specific universities they have in mind – or based on similarities – and access comparative information.

How can I find the results?

The freely accessible U-Multirank web tool (www.umultirank.org) offers five main channels for users to explore and personalise the rankings, each opening up a world of possible ways of comparing universities.

The ‘Best university for me’ channel has been specially designed to meet the needs of students who want to compare study programmes or universities of their choice. This track offers students the opportunity to find their best matching university, with a special focus on teaching and learning, which uses the responses of some more than 100,000 students at participating universities worldwide in a global student survey exclusive to U-Multirank. This track offers additional resources, like U-Multirank’s ‘Study in…’ pages – highlighting study destinations for students, as well as the detailed profiles of all 1,614 universities.

The ‘University rankings’ channel allows users to compare higher education institutions of similar profiles or make comparisons with specific named institution(s). Users create their own university rankings, or explore 6 readymade rankings, pre-made by our higher education research experts.

Why are there gaps in the profiles and results pages?

Gaps might occur in the data for one of two reasons and U-Multirank uses two different symbols to indicate the reason for any gap.

If a university has a ‘dash mark’ (-) instead of a performance score, then that means that (valid) data simply isn’t available. Given the range of universities included in U-Multirank and the different data collection requirements in different countries, it is inevitable that sometime the universities just won’t have the information available at the time of collection, or that they use non-comparable definitions or the data did not pass our verification rules. Even if the relevant data for some indicators are not available this does not prevent an institution from participating and being visible in U-Multirank as they can still be compared on the basis of the data that is available.

The second type of gap is shown by an ‘X’, which means that the indicator in question can’t be applied to the institution. For instance, a university that offers only bachelors and master’s degrees would not be able to provide data about a PhD programme. They don’t have one.

Whenever publicly available data are applicable, then U-Multirank uses them. In addition to this, most universities have also provided additional self-reported data. Some universities, however, haven’t provided data and so only their publicly available data is shown. Obviously, that can mean gaps across several indicators for those universities.

If you represent a university that has not provided data to fill these gaps – or perhaps one that does not yet feature at all in U-Multirank – then you are kindly invited to register to participate in the next data collection round. 

THE DATA

What are performance measures/indicators?

Performance measures or indicators are the different areas of university performance that are used within U-Multirank to compare universities. A full list of these performance measures as well as their definitions can be found on the U-Multirank website.

How does U-Multirank collect its data?

The data included in U-Multirank are drawn from a number of sources: information supplied by the institutions themselves, data from international bibliometric and patent databases, national databases, and surveys completed by approximately 145,000 students at participating universities – one of the largest international student samples in the world. By offering this wealth of data, UMultirank provides comprehensive information to its users.

What are bibliometric indicators?  

Bibliometric indicators seek to measure the quantity and impact of scientific publications. They are based on a count of the scientific publications produced by the academic staff of a university and the number of times these are cited in other publications. The bibliometric analyses in U-Multirank are based on the Thomson Reuters database, an extensive verified database of academic publications. U-Multirank partner CWTS (Centre for Science and Technology Studies) at Leiden University is responsible for generating the bibliometric data. 

How is the self-reported data in U-Multirank verified?

Some performance measures within U-Multirank rely on information collected directly from the universities themselves. That is because U-Multirank collection process is the first time many of these sets of information have been gathered together into a single international, public source in a comparative form.

The data that universities provide about themselves needs to be carefully verified and this is one of U-Multirank’s most significant annual undertakings. It includes several steps and procedures: data is subjected to multiple statistical tests for consistency and plausibility; ‘outlier’ and other surprising results are carefully checked. The process includes both ‘manual’ and automated checks and a continual process of direct communications with universities. 

THE APPROACH

What makes U-Multirank unique?

U-Multirank makes it possible for users to compare universities in their own way by creating personalised rankings.

By enabling users to specify individual universities or the type of institutions they wish to compare (in terms of the activities they are engaged in), they can create ‘like-with-like’ comparisons, which allow for more meaningful results. Users can then decide which areas of performance to include in the comparison of the selected group of universities, using any of our 30+ performance indicators, across five dimensions: teaching and learning, research, knowledge transfer, international orientation as well as regional engagement.

With U-Multirank’s multi-dimensional approach, universities can be assessed on a range of individual performance measures, with the performance groupings per measure ranging from ‘A’ (very good) to ‘E’ (weak), allowing for meaningful and responsible comparisons.

Unlike traditional rankings, U-Multirank never produces composite scores because there is no sound methodological justification for ‘adding up’ the scores of diverse individual measures, or for weighting them to produce a single composite score as used in league tables.

This is just one way that traditional league table approaches misrepresent the true picture of quality and diversity. Another is that they tend to exaggerate differences in performance between universities, creating a false impression of exactness (for instance, suggesting that number 27 in a list must be ‘better’ than number 29, whereas in fact differences in scores may be both negligible and influenced more by methodology than performance).

U-Multirank aims to correct the ‘football-league’ mentality of over-simplified league tables and instead provides transparent, statistically sound and fair comparisons.

Why are some traditionally ‘top ranked’ universities not always ranked on top in U-Multirank?

U-Multirank does not produce league tables so institutions as a whole do not emerge ahead of others. Our rankings refer to specific indicators of performance. If we look for example at ‘traditional’ research indicators used by traditional rankings (e.g. citation impact) U-Multirank of course shows ‘usual suspects’ as top performers. Other indicators produce different, sometimes at first glance unexpected results; for example a university of applied sciences which publishes almost all of its publications in collaboration with industry will perform well on co-publications with industry even if its total output is not extensive. A classical research university will have many more publications, but often a much smaller share of them are written together with authors from industry. U-Multirank aims to present fair pictures of institutional performances showing specific strengths and profiles of universities, which may be surprising to those who do not think beyond traditional research reputations. U-Multirank intends to produce new insights which may challenge current beliefs on institutional reputation that are often based on hearsay and halo effects.

How does U-Multirank assist users to compare similar institutions (‘like-with-like’)?

It makes little sense to compare the performances of institutions with completely different missions and activity profiles: for example, comparing a specialised, regionally orientated, Bachelor-awarding College of Information Technology with one of the world’s leading comprehensive, research-intensive universities does not shed light on what makes either of them good or bad at what they are trying to achieve.

This is a key point of difference between U-Multirank and other approaches.

Depending on how they choose to use the U-Multirank comparison tool, one of the first things users are given the opportunity to do is to select the characteristics of the universities they would like to compare. In other words, they define the kind of universities they are interested in.

To do this U-Multirank uses a set of descriptive criteria to ‘map’ key features and the various activities that different universities are engaged in. These selection criteria are not about performance – for instance, there’s no inherent better or worse to being large or small. They include the level of degrees offered, the subject areas the university is active in, the proportion of graduate and international students and the size and age of the institution.

Having made this selection, the web tool displays performance information only for universities that meet these mapping criteria. This process has been further streamlined for the 2016 edition, reducing the number of required steps, to help the user get their comparison results more quickly and efficiently.

How does U-Multirank measure performance?  

U-Multirank covers five ‘dimensions’ of performance: teaching and learning, research, knowledge transfer, international orientation and regional engagement. No one dimension is more or less important than any other. Each is relevant in different contexts and to different users. Often the user will want to define their own mixture of performance indicators across dimensions. This is at the heart of what makes U-Multirank a ‘multi-dimensional’ ranking and a unique comparison tool.

Performance in each dimension is assessed through a number of indicators, with universities ranked separately on each individual indicator. On each indicator, institutions are ranked into five groups ranging from ‘A’ (very good) to ‘E’ (weak).

Universities are measured for performance at an institutional level, but for many indicators – particularly those in teaching and learning – it would be misleading to measure them at anything other than the faculty level, i.e. categorised by subject area (or disciplinary field). 

How does U-Multirank showcase the performance of institutions?  

Users can create their own personalised university ranking listing institutions that match their selection criteria according to the performance measures that they consider important to them. Depending on their choices, different universities will perform better than others. This is calculated according to the performance scores in each of the indicators they have selected.

The performance scores range from ‘A’ (very good) to ‘E’ (weak), based on an assessment of all universities. The more ‘A’s an institution gets in the indicators that matter to the user, the higher it will be on the user’s ranking when they sort them that way. Alternatively, they can choose to display the list alphabetically, or even sort by an individual indicator.

This method allows users to see both the comparative strengths and weaknesses of any university.

U-Multirank never creates composite aggregate scores as is not consistent with fair and transparent comparisons. So, unlike traditional rankings, U-Multirank does not attempt to put universities into numbered lists or to declare 100 universities to be the best in the world. Given that no ranking system – not even U-Multirank – has access to data about every higher education institution in the world, declaring some to be the ‘best’ is to wilfully overlook large portions of the sector or consider them on their own terms. 

BACKGROUND 

Who is U-Multirank for?  

U-Multirank is for students – whether looking for a place to study or to move elsewhere around the world – for their parents, teachers and advisers. It is for researchers in higher education institutions, for decision-makers in institutions (presidents, vice-chancellors, rectors, deans of institutions), for employers and businesses. It is also for governments, ministries and policy-maker and for the media.

Every aspect of U-Multirank was designed in close consultation with stakeholders representing these groups to ensure that it meets the diverse information needs of them all.

The unique web tool was designed to provide a user-friendly and interactive interface that can be used flexibly by all these diverse groups. The new mobile version of the web tool is aimed principally at student users, but remains supportive of the wide range of different information needs. 

Why is U-Multirank important?  

Prospective students, parents, universities and governments all around the world need higher education institutions that do well in different areas, to meet the needs of different students and to meet different labour market and research needs. Diversity is a key strength of the global higher education sector and we need mechanisms to protect that diversity while still measuring the different ways of performing well.

Traditionally, the available information on the performance of higher education institutions focused mainly on research-intensive universities, and so covered only a very small proportion of higher education institutions. Universitiesthat wanted to be recognised internationally for their performance needed to conform to a narrow idea of quality.

When it was launched in 2014, U-Multirank changed the landscape. It draws on a wider range of analysis and information, covering far more diverse aspects of performance, to help students make informed study choices, to enable institutions to identify and develop their strengths, and to support policy-makers in their strategic choices on the reform of higher education systems.

A multi-dimensional ranking and information tool is the fair way to compare universities globally, measure differences in performance while reflecting contexts and protecting diversity. U-Multirank has proved that this principled, transparent and authentic approach is not only feasible, but also widely supported by education stakeholders.

How was U-Multirank designed?

The idea originated at a conference under the 2008 French Presidency of the European Union, which called for a new methodology to measure the different dimensions of excellence in higher education and research institutions in Europe and in an international context.

Following this, the European Commission commissioned a feasibility study into developing a multidimensional ranking system. This study, completed by a consortium of higher education and research organisations (known as CHERPA) in 2011, confirmed that both the concept and further implementation of a multi-dimensional ranking were feasible, based on pilot work with 150 higher education institutions from Europe and around the world.

U-Multirank built on this feasibility study, publishing its first set of ranking results in May 2014.

For the 2018 results, U-Multirank has enhanced the web tool further to improve its presentation and functionality, simplifying the user tracks and ranking selections allowing for faster results, as well as enhancing the presentation of the results in both the university profiles and results pages.

Who is leading U-Multirank?  

On the initiative of the European Commission, U-Multirank is developed and implemented by an independent consortium led by the Centre for Higher Education (CHE, www.che.de/) in Germany, the Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS, www.utwente.nl/mb/cheps/) at the University of Twente and the Centre for Science and Technology Studies (CWTS, www.cwts.nl) at Leiden University in the Netherlands.

The consortium is headed by Professor Frans van Vught of CHEPS and Professor Frank Ziegele of CHE. In addition to CHEPS and CWTS, our partner institutions are Folge 3, La Fundación Conocimiento y Desarrollo. The project is funded by the European Commission, the Bertelsmann Stiftung and Banco Santander.

The consortium also works closely with a range of national partners and stakeholder organisations. A full list of partners is provided on the U-Multirank website. 

What does U-Multirank cost?

U-Multirank is free to users and free to all higher education institutions to participate. The institutions participating in U-Multirank bear their own operational costs of data collection which vary depending on the sophistication of their internal management information systems.

U-Multirank is supported by the European Commission and receives €4 million in funding from the European Union Erasmus+ programme for the years 2013-2017. The funding period was extended to 2019.

The goal is to establish an independent organisation to manage the ranking on a sustainable non-profit funding model. 

FUTURE DEVELOPMENT

What are the new subject areas for 2018?

For the 2018 edition of U-Multirank we will be adding five new subject areas. The scope of subjects from the field of health will be broadened by including nursing, pharmacy/pharmacology, and dentistry. Subjects from the social sciences/humanities will be expanded with education and political science.

In addition to these new subjects, U-Multirank will be updating its data about programmes in medicine, psychology, social work, and sociology.

More subjects from other subject areas will be added in the years to come.

How do universities register to be included in the 2019 edition of U-Multirank?

If your university or institution is not currently included, you can express your interest by completing a simple registration form online. Deadline for registration will be in June 2018.

Universities that participated in the 2018 ranking do not have to re-register for 2019 as they will be contacted directly by the U-Multirank team.

How can I stay up to date on all the latest news regarding U-Multirank?

U-Multirank publishes a quarterly e-newsletter, at www.umultirank.org. To register, visit our website and click on “Stay in touch”. Interested parties can also follow U-Multirank on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube.

Journalists and media organisations are welcome to direct any queries to info@umultirank.org requesting to be added to the media contact list.