Skip to Main Content

Açık Bilim Zirvesi: Fotoğraflar

Fotoğraflar - Açılış Konuşmaları

Fotoğraflar - Oturum 1: Avrupa’da Açık Bilim Politikaları, Altyapıları ve İnovasyona Etkisi

Fotoğraflar - Oturum 2: Araştırmanın Geleceği

Fotoğraflar - Oturum 3: Açık Bilimde Açık Erişim ve Açık Verinin Yeri

Fotoğraflar - “Açık Bilim ve İnovasyon” Paneli