Skip to main content

Proxy2 Ayarları: Cep Telefonu

Kampüs dışı erişim için proxy ayarlarının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler içermektedir.

Cep Telefonu Proxy2 Ayarları

Firefox adres satırına about:config yazınız

Daha sonra çıkan pencerede arama kutucuğuna proxy yazınız

Çıkan ayarlardan network.proxy.type 2 ve network.proxy.autoconfig_url : http://proxy2.iyte.edu.tr/proxy.pac 

ayarlarını yapabilirsiniz.