Skip to Main Content

Açık Bilim Yolunda Semineri: Konuşmacılar

Araştırma Veri Yönetimi, Açık Veri, Açık Lisanslar

Prof. Dr. Yusuf BARAN

Prof. Dr. Yusuf Baran 11 Aralık 1977 yılında Batman’da doğdu. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini sırası ile 2002 ve 2006 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü'nden aldı. Doktora çalışmaları sırasında  NATO-A2 bursu kazanarak 6 ay süresince Amerika, Medical University of South Carolina, Hollings Cancer Center’da misafir araştırmacı olarak bulundu (2005 Temmuz- 2006 Şubat).

2007-2015 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak; 2015-2018 yılları arasında Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı olarak çalıştı. Kasım 2018'de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü olarak atanmıştır.

Yusuf BARAN’ın 20’nin üzerinde bilimsel araştırma projesi, 300'ün üzerinde makalesi, kitap bölümü ve bildirisi, 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası ödülü vardır.

Bu ödüllerden bazıları 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nden “Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”, 2012 yılında Moleküler Kanser Araştırma Derneği’nden Yılın Kanser Araştırmacısı Ödülü, 2012 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden “Fen Bilimleri Bilim Teşvik Ödülü” 2012 yılında “Küresel Genç  Akadem Üyeliği” 2013 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından “Bilimsel Önderlik alanında Türkiye’nin en başarılı İnsanı Ödülü” 2013 Yılında Bilim Kahramanları Derneği’nden “Yılın Bilim İnsanı Ödülü”’nü almıştır. 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Feyzi Akkaya Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (FABED) Fonu ndan “FABED Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü”, Deneysel Hematoloji Derneği’nden “Üstün Hizmet Ödülü”,  2013 Yılında, Dünya Ekonomik Forumu tarafından "2013 Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü”nü almıştır. Bu Ödül, her yıl tüm dünyadan "akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve dünyayı değiştirme potansiyeli" bulunan 40 yaşın altındaki 40 lider genç bilim insanına verilmektedir.

Yusuf Baran halen TÜBİTAK Yürütme Kurulu Üyeliği; Türkiye Bilimler Akademisi, Kanser Çalışma Grubu Üyeliği; Küresel Genç Akademi, Yönetim Kurulu Üyeliği; Dünya Ekonomik Forumu, Yılın Genç Bilim İnsanı programı üyeliği; Bakü Hümanitar Forum Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Yusuf Baran bilimsel çalışmalarını kanser moleküler biyolojisi, moleküler hematoloji, çoklu ilaç dirençliliği mekanizmaları, direncin geri çevrilmesi, apoptoz mekanizmaları, biyoaktif sfingolipidlerin apoptoz ve ilaç dirençliliği üzerine etkileri, kombine terapiler ve sinyal yolakları üzerine devam ettirmektedir. 

Laurel L. HAAK

Laure drives awareness of the ORCID mission, building strategic relationships, working with a broad range of constituents, ensuring organizational persistence, and directing ORCID staff and contractors. Previously, Laure was Chief Science Officer at Discovery Logic, Inc.; a program officer for the US National Academies' Committee on Science, Engineering, and Public Policy; and editor of Science's Next Wave Postdoc Network at the American Association for the Advancement of Science. Laure received a BS and an MS in Biology from Stanford University and a PhD in Neuroscience in 1997 from Stanford University Medical School, and she was a postdoc at the US National Institutes of Health.

Dr. Pınar SEZGİNALP

Lisans derecesini 2008’de Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde, yüksek lisans derecesini 2011’de İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Çalışmaları bölümünde Doç. Dr. Güven İncirlioğlu danışmanlığında yazdığı “Deleuze Kavramlarının Güncel Sanat Eserleriyle İlişkisi” üzerine tez çalışmasıyla tamamladıktan sonra, 2013’te KU Leuven’de Hilde Heynen ile araştırmalarını sürdürmüş, doktora çalışmasını Prof. Dr. Elvan Altan danışmanlığında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümünde “İstanbul Moda bölgesi Konutlarının İç Mekan Dönüşümleri:   1930lar-1970ler”  teziyle tamamlayıp, 2017’de doktora derecesini almıştır. 2015-2016 yıllarında Kadir Has Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde mimarlık ve iç mekân tarihi, sanat ve tasarım tarihi, temel tasarım stüdyosu ile görsel iletişim stüdyosu dersleri vermiştir. 2018’den bu yana Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor; burada iç mimarlık tasarım stüdyosu, mimarlık tarihi ve Türkiye’de modern mimarlık ve iç mekân tasarımı dersleri vermektedir. 

Gültekin GÜRDAL

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) bölümünden mezun olan Gültekin Gürdal; yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı.

Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde çalışmış olan Gürdal, 2005 yılından bu yana İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak meslek hayatına devam etmektedir.

2008-2012 yılları arasında Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı olarak görev yapmış olan Gürdal, son yıllarda özellikle Açık Erişim konusu üzerinde çalışmaktadır. Gürdal, 2014 yılı sonunda tamamlanan OpenAIREPlus, Haziran 2018’de tamamlanan OpenAIRE2020 AB projelerinden sonra, Ocak 2018’de başlamış olan OpenAIRE Advance projesinin de Türkiye ortağıdır. Ayrıca, TÜBİTAK ULAKBİM Açık Bilim Komitesi'nin yanısıra YÖK Açık Erişim ve Açık Bilim Çalışma Grubu Üyesidir.

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK), Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) gibi kuruluşlarda aktif üyeliği vardır.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok yayını olan Gürdal, kütüphanecilik alanındaki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişmenin yakın takipçisi ve uygulayıcısıdır.

Yasemin TÜRKYILMAZ-van der Velden

      

Yasemin Türkyılmaz-van der Velden Hollanda’daki TU Delft Üniversitesi’nde Makine, Denizcilik ve Malzeme Mühendisliği Fakültesi'nde Data Steward olarak çalışmaktadır. ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden lisansını aldıktan sonra Hollanda’ya giderek Radboud Üniversitesi’nde ‘’Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları’’ isimli yüksek lisans programını tamamlamıştır. Sonrasında yine Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nde DNA hasarı üzerine olan doktora çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Kendi akademik yolculuğu esnasında, veri toplama, veri analizi ve makale yayımlama süreçlerinde veri yönetimi konusunda pek çok tecrübe edinmiştir. Bu sayede, Data Steward olarak çalıştığı mevcut pozisyonunda, araştırmacıların veri yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını bir araştırmacı gözüyle değerlendirebilmekte ve araştırma hayat döngüsünün her adımında araştırmacıların ihtiyacına uygun disipliner destek vererek araştırmacıların açık bilim ve FAIR veri prensiplerini pratikte uygulamalarına yardımcı olmaktadır. Yer aldığı Data Stewardship projesi alanında öncü olmakla beraber son dönemde önemi ortaya çıkan ve özellikle fon veren kuruluşlar tarafından desteklenen ve talep edilen açık bilim, FAIR veri prensipleri ve veri yönetimi konularındaki farkındalığı arttırarak, kültürel bir değişimi sağlamayı hedeflemektedir.

İlkay HOLT

İlkay Holt, kütüphanecilik lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ve Özyeğin Üniversitesi Yöneticiler için İşletme Yönetimi bölümlerinde yüksek lisans yaptı. Son sekiz yılı yöneticilik pozisyonunda olmak üzere, uzun yıllar Türkiye’de, üniversite kütüphanelerinde (Koç ve Özyeğin Üniversiteleri) çalıştı. ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)’da yönetim kurulundaki pozisyonu dahil on yıl görev aldı. Ağırlıklı çalışma alanları elektronik kaynak yönetimi, açık erişim ve açık bilimdir. Halen Creative Commons Türkiye Şube Temsilcisi, Uluslararası E-LIS açık arşivi Türkiye editörlüğü ve RDA (Research Data Alliance) Tarım Bilimleri Göstergeleri (Agricultural Science Indicators) Çalışma Grubu eşbaşkanlığı görevlerini yürütmektedir. 2016 yazından bu yana Londra'da bilgi yönetimi alanında serbest danışmanlık yapan Holt, şu anda COAR (Confederation of Open Access Repositories=Açık Erişim Arşivler Konfederasyonu) ve Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) için çalışmaktadır. Her iki organizasyonda açık erişim ve açık veri konulu projelerde görev almakta, online kapasite geliştirme programlarını koordine etmektedir.