Skip to main content

Open Access: Academic Archives in Turkey

Academic Archives in Turkey

# Üniversite/Kurum Tür Yazılım Yıl Politika Handle TAA OAI BASE O.DOAR ROAR O.AIRE R.MAP DSpace Erişim Adresi
1 Abant İzzet Baysal Ü. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- Var -- http://earsiv.ibu.edu.tr:8080/xmlui/
2 Abdullah Gül Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.agu.edu.tr/
3 Acıbadem Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- Var Var -- -- -- -- -- -- -- http://openaccess.acibadem.edu.tr:8080/xmlui/
4 Adana Bilim ve Tek. Ü. Devlet DSpace 2014 -- -- Var -- -- -- -- -- -- -- http://openaccess.adanabtu.edu.tr:8080/xmlui/
5 Adıyaman Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- Var -- http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/
6 Adnan Menderes Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- Var Var Var Var Var Var http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/
7 Afyon Kocatepe Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- Var Var Var Var Var Var http://acikerisim.aku.edu.tr/
8 Ağrı İbrahim Çeçen Ü. Devlet DSpace 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.agri.edu.tr:8080/xmlui/
9 Ahi Evran Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://openaccess.ahievran.edu.tr:8080/xmlui/
10 Akdeniz Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- Var -- -- -- Var http://dspace.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/
11 Aksaray Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikarsiv.aksaray.edu.tr:8080/xmlui/
12 Amasya Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.amasya.edu.tr:8080/xmlui/
13 Anadolu Üniv. Devlet DSpace 2014 -- Var Var -- -- Var Var -- -- Var http://earsiv.anadolu.edu.tr/
14 Ankara Üniv. Devlet Mitos 2008? 2014 Var Var Var Var Var Var Var Var -- http://acikarsiv.ankara.edu.tr/
15 Ardahan Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.ardahan.edu.tr:8080/xmlui/
16 Artvin Çoruh Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var -- Var -- Var https://openaccess.artvin.edu.tr/xmlui/
17 Atatürk Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- Var -- Var Var -- -- -- http://earsiv.atauni.edu.tr/xmlui/
18 Atılım Üniv. Vakıf Mitos 2008? 2008 -- Var Var -- Var Var -- -- -- http://acikarsiv.atilim.edu.tr/
19 Bahçeşehir Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var Var -- -- -- http://54.76.252.142:8080/xmlui/
20 Balıkesir Üniv. Devlet DSpace 2015 2015 -- Var -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.balikesir.edu.tr:8080/xmlui/
21 Bartın Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- Var Var Var Var Var Var http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/
22 Başkent Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var Var -- -- Var http://dspace.baskent.edu.tr:8080/xmlui/
23 Batman Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var -- -- Var Var -- Var Var http://earsiv.batman.edu.tr:8080/xmlui/
24 Bayburt Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.bayburt.edu.tr/jspui
25 BBY Böl. L. Ü. Tez Arşivi Devlet DSpace 2013? 2013 -- -- --   Var Var -- -- -- http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/
26 Beykent Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 -- Var -- -- Var Var -- Var Var http://earsiv.beykent.edu.tr:8080/xmlui/
27 Beykoz Üniv. Vakıf DSpace 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.beykoz.edu.tr:8080/xmlui/
28 Bilecik Şeyh Edebali Ü. Devlet DSpace 2015 2015 Var Var -- -- Var -- -- -- -- http://acikkaynak.bilecik.edu.tr:8080/xmlui/
29 Bingöl Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var -- -- -- Var Var -- Var Var http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui
30 Biruni Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.bingol.edu.tr:8080/xmlui
31 Boğaziçi Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://193.140.201.66:8080/xmlui/
32 Bozok Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var -- -- -- Var Var -- -- Var http://acikerisim.bozok.edu.tr/xmlui/
33 Bülent Ecevit Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- Var -- -- Var -- -- -- Var http://acikarsiv.beun.edu.tr:8080/xmlui/
34 Çağ Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Var http://88.255.219.202:8080/xmlui/
35 Çanakkale 18 Mart Ü. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var Var Var Var Var Var Var Var http://acikerisim.lib.comu.edu.tr/
36 Çankaya Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/
37 Çankırı Karatekin Ü. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- Var http://acikerisim.karatekin.edu.tr:8080/xmlui
38 Çukurova Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- Var -- -- -- http://dspace.cu.edu.tr:8080/jspui/
39 Cumhuriyet Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var -- -- Var -- -- -- Var http://akademikarsiv.cumhuriyet.edu.tr:8080/xmlui
40 Dicle Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var -- -- -- Var -- -- -- Var http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/
41 Doğu Akdeniz Üniv. Devlet DSpace 2013 -- Var Var Var Var Var -- -- -- -- http://i-rep.emu.edu.tr/
42 Doğuş Üniv. Vakıf DSpace 2012 2012 Var Var Var Var Var Var Var Var Var http://openaccess.dogus.edu.tr/
43 Dokuz Eylül Üniv. Devlet DSpace 2011 -- -- Var -- -- Var Var Var -- Var http://acikerisim.deu.edu.tr/
44 Düzce Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var -- -- Var Var http://acikerisim.duzce.edu.tr:8080/xmlui/
45 Ege Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- Var -- http://acikerisim.ege.edu.tr/
46 Erciyes Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- Var Var Var Var -- Var -- Var http://acikarsiv.erciyes.edu.tr:8080/xmlui
47 Erzincan Binali Yıldırım Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.erzincan.edu.tr:8080/xmlui/
48 Erzurum Teknik Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://openaccess.erzurum.edu.tr/
49 Eskişehir Osmangazi Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var Var Var Var -- Var Var Var http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/
50 Fatih Sultan M.Vakıf Ü. Vakıf DSpace 2014 2014 Var Var -- Var Var Var Var -- Var http://acikerisim.fsm.edu.tr/
51 Fırat Üniv. Devlet DSpace 2015 2015 Var Var -- -- -- Var -- Var Var https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/
52 Gazi Üniv. Devlet Diğer 2007? 2007 -- Var Var -- Var Var -- -- Var http://acikarsiv.gazi.edu.tr/
53 Gaziantep Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var -- -- Var -- -- Var -- http://acikerisim.gantep.edu.tr:8080/xmlui/
54 Gaziosmanpaşa Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var Var -- Var Var http://earsiv.gop.edu.tr/
55 Gedik Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- Var -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.gedik.edu.tr:8080/xmlui
56 Giresun Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var -- -- -- -- -- Var -- http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/
57 Gümüşhane Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://e-arsiv.gumushane.edu.tr/xmlui/
58 Hacettepe Üniv. Devlet Diğer 2011? -- Var Var Var -- Var Var -- -- Var http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/
59 Hakkari Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.hakkari.edu.tr:8080/xmlui/
60 Harran Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/
61 Hasan Kalyoncu Üniv. Vakıf DSpace 2015 2015 Var Var Var Var Var -- Var Var Var http://openaccess.hku.edu.tr
62 Hitit Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- -- -- -- -- Var -- http://earsiv.hitit.edu.tr/
63 İbn Haldun Üniv. Vakıf DSpace 2017 -- Var Var Var Var Var Var Var -- Var http://openaccess.ihu.edu.tr/xmlui/
64 Iğdır Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var Var Var Var Var -- Var Var http://acikerisim.igdir.edu.tr:8080/xmlui/
65 İhsan D. Bilkent Ü. Vakıf DSpace 2015 -- Var Var Var Var Var Var Var -- Var http://repository.bilkent.edu.tr
66 İnönü Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- Var -- -- -- -- Var http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/
67 Işık Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var -- -- -- Var -- Var Var Var http://acikerisim.isikun.edu.tr/
68 İstanbul 29 Mayıs Ü. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- Var -- -- -- Var http://openaccess.29mayis.edu.tr:8080/xmlui/
69 İstanbul Arel Üniv. Vakıf DSpace 2013? -- Var Var -- Var Var Var -- -- Var http://arelarsiv.arel.edu.tr/
70 İstanbul Aydın Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var -- -- -- Var -- -- -- Var http://acikarsiv.aydin.edu.tr/xmlui/
71 İstanbul Bilgi Üniv. Vakıf DSpace 2011 -- Var Var -- Var Var -- Var -- Var http://openaccess.bilgi.edu.tr/
72 İstanbul Bilim Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var -- -- Var Var -- Var Var Var http://acikerisim.istanbulbilim.edu.tr:8080/xmlui/
73 İstanbul Gelişim Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var -- -- -- Var http://acikerisim.gelisim.edu.tr/
74 İstanbul Kültür Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- Var Var -- -- Var -- -- -- Var http://acikerisim.iku.edu.tr:8080/xmlui
75 İstanbul Medeniyet Ü. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.medeniyet.edu.tr:8080/xmlui
76 İstanbul S. Zaim Ü. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- Var -- -- -- Var http://openaccess.izu.edu.tr/
77 İstanbul Şehir Üniv. Vakıf DSpace 2013 2013 Var Var -- Var Var Var -- Var Var http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/
78 İstanbul Şişli MYO V. Myo DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.sisli.edu.tr:8080/xmlui/
79 İstanbul Teknik Üniv. Devlet DSpace 2015 -- Var Var -- Var Var -- -- -- Var https://polen.itu.edu.tr/xmlui/
80 İstanbul Ticaret Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- Var Var -- -- Var -- -- -- Var http://acikerisim.iticu.edu.tr
81 İYTE Devlet DSpace 2013 2013 Var Var Var Var Var Var Var Var Var http://openaccess.iyte.edu.tr/
82 İzmir Ekonomi Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- https://dspace.izmirekonomi.edu.tr:8443/xmlui/
83 İzmir Katip Çelebi Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- Var Var -- -- Var Var http://acikerisim.ikc.edu.tr:8080/xmlui/
84 Kadir Has Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- Var -- -- Var Var -- -- Var http://acikerisim.khas.edu.tr:8080/xmlui/
85 Kafkas Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikarsiv.kafkas.edu.tr:8080/xmlui/
86 Kahramanmaraş S.İ. Ü. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.ksu.edu.tr:8080/xmlui/
87 Karabük Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.karabuk.edu.tr/xmlui/
88 Karadeniz Teknik Ü. Devlet DSpace 2016 2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.ktu.edu.tr:8080/jspui/
89 Karamanoğlu Meh. Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var -- Var -- Var -- Var Var Var http://earsiv.kmu.edu.tr
90 Kastamonu Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- Var http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/
91 Kilis 7 Aralık Üniv. Devlet DSpace 2014 2015 Var Var Var -- -- -- -- -- Var http://earsiv.kilis.edu.tr:8080/xmlui
92 Kırıkkale Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- Var -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.kku.edu.tr/
93 Kırklareli Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var Var Var -- Var http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/
94 Koç Ü. D. Collections. Vakıf CONT.dm 2010 2010 -- -- Var -- Var -- -- -- -- http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/IR
95 Koç Üniv. I.Repository Vakıf CONT.dm 2010 2010 -- Var -- Var Var -- Var -- -- http://digitalcollections.library.ku.edu.tr/cdm/landingpage/collection/IR
96 Kocaeli Üniv. Devlet DSpace 2014 2015 Var -- -- -- -- -- -- -- Var http://acikerisim.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui
97 Mardin Artuklu Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://95.183.136.83:8080/xmlui/
98 Marmara Üniv. Devlet DSpace 2014 2016 Var Var -- -- Var Var -- Var Var http://dspace.marmara.edu.tr/
99 MEF Üniv. Vakıf DSpace 2015 2015 Var Var Var Var Var -- Var Var Var http://openaccess.mef.edu.tr/
100 Mehmet Akif Ersoy Ü. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var Var Var -- Var http://acikarsiv.mehmetakif.edu.tr/xmlui/
101 Mersin Üniv. Devlet Mitos 2014? -- -- -- -- -- Var Var -- -- -- http://mersin.mitosweb.com/
102 Mimar Sinan G.S. Ü. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.msgsu.edu.tr:8080/xmlui/
103 Muğla Sıtkı Koçman Ü. Devlet DSpace 2014 -- -- -- Var -- -- Var -- -- Var http://acikerisim.mu.edu.tr:8080/xmlui
104 Muş Alparslan Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://79.123.134.7:8080/xmlui/
105 Mustafa Kemal Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://openaccess.mku.edu.tr:8080/xmlui/
106 Namık Kemal Üniv. Devlet DSpace 2016 2016 Var Var -- -- -- -- -- -- -- http://nku.mitosweb.com/
107 Necmettin Erbakan Ü. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.konya.edu.tr/
108 Nevşehir H. Bektaş V. Ü. Devlet DSpace 2016 2016 Var -- -- -- Var -- -- -- -- http://nevsehir.mitosweb.com/
109 Okan Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.okan.edu.tr/xmlui/
110 Ömer Halisdemir Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var -- -- Var Var http://acikerisim.nigde.edu.tr:8080/jspui/
111 Ondokuz Mayıs Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.omu.edu.tr/xmlui/
112 Ordu Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var -- -- -- Var http://www.earsiv.odu.edu.tr:8080/xmlui/
113 Osmaniye Korkut Ata Ü. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.osmaniye.edu.tr/
114 Özyeğin Üniv. Vakıf DSpace 2009 2009 Var Var -- Var Var Var Var Var Var https://eresearch.ozyegin.edu.tr/
115 Pamukkale Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var Var Var Var Var Var Var Var http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/
116 Recep Tayyip E. Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- Var -- -- -- Var http://acikarsiv.erdogan.edu.tr:8080/xmlui/
117 Sabancı Üniv. Vakıf EPrints 1998 1998 -- Var -- Var Var Var Var Var -- http://research.sabanciuniv.edu/
118 Sakarya Üniv. Devlet DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://www.acikerisim.sakarya.edu.tr:8080/xmlui/
119 SANKO Üniv. Vakıf DSpace 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://openaccess.sanko.edu.tr:8080/xmlui/
120 Selçuk Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/
121 Siirt Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.siirt.edu.tr:8080/xmlui
122 Sinop Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 Var Var -- -- Var Var -- Var Var http://acikerisim.sinop.edu.tr:8080/xmlui/
123 Şırnak Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var -- -- Var Var -- Var Var http://acikerisim.sirnak.edu.tr:8080/xmlui/
124 Süleyman Demirel Ü. Devlet EPrints 2010 -- -- Var Var Var Var Var Var -- -- http://eprints.sdu.edu.tr/
125 TBMM Diğer Dspace 2013 2013 Var Var -- -- Var -- -- Var Var http://acikerisim.tbmm.gov.tr:8080/xmlui/
126 TED Ankara Koleji Diğer Eprints 2013? 201? -- Var -- Var Var -- -- Var -- http://tedprints.tedankara.k12.tr/
127 TOBB Eko. ve Tek. Ü. Vakıf Mitos 2008? -- -- Var -- -- -- -- -- -- -- http://acikarsiv.etu.edu.tr/
128 Toros Üniv. Vakıf DSpace 2015 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- https://openaccess.toros.edu.tr
129 Trakya Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- Var Var Var Var Var Var Var Var http://dspace.trakya.edu.tr/
130 Tunceli Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikerisim.tunceli.edu.tr:8080/xmlui/
131 Türk Hava Kurumu Ü. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Var http://acikarsiv.thk.edu.tr:8080/xmlui
132 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Araştırma DSpace 2017 -- -- Var Var -- -- -- -- -- -- http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/
133 Ufuk Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- Var -- -- -- http://acikerisim.ufuk.edu.tr/
134 Uludağ Üniv. Devlet DSpace 2014 -- Var -- -- -- -- -- -- -- -- http://dspace.uludag.edu.tr/
135 Uşak Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var -- -- -- Var http://acikerisim.usak.edu.tr:8080/xmlui/
136 Üsküdar Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- Var -- -- -- -- -- -- -- http://earsiv.uskudar.edu.tr/
137 Yalova Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var -- -- Var Var http://dspace.yalova.edu.tr/
138 Yaşar Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- Var -- Var Var Var -- -- Var http://earsiv.yasar.edu.tr/
139 Yeditepe Üniv. Vakıf DSpace 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Var http://openaccess.yeditepe.edu.tr:8080/xmlui/
140 Yeni Yüzyıl Üniv. Vakıf DSpace 2014 2014 -- -- -- -- -- -- -- -- -- http://acikarsiv.yeniyuzyil.edu.tr:8080/jspui/
141 Yıldırım Beyazıt Üniv. Devlet DSpace 2014 2014 -- -- -- -- Var -- -- Var Var http://acikerisim.ybu.edu.tr:8080/xmlui/
142 Yıldız Teknik Üniv. Devlet DSpace 2015 -- -- -- -- -- -- -- -- -- Var http://193.140.1.239:8080/xmlui/