Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2018: Ana Sayfa

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan

Değerli Kütüphane Dostları;

Kütüphanemizden haberlerin yer aldığı, kütüphane hizmet ve kaynaklarımızın tanıtımına yönelik olarak 2009 yılından bu yana her eğitim - öğretim döneminin başında hazırladığımız e-bültenimizin Ekim 2018 sayısı ile sizlerleyiz.

Bültenimizde; Eylül ayında gerçekleşen, organizasyonunda yer aldığımız iki önemli etkinlikle ilgili bilgiler bulacaksınız: Bunlardan ilki, Türkiye'de önderlik ettiğimiz uzun zamandır devam eden Açık Erişim ve Açık Bilim konusundaki çalışmalar için önemli bir kilometre taşı olacak olan, Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de gerçekleştirilen “Türkiye Açık Bilim Zirvesi”. Diğeri ise; Zirve'den bir gün sonra Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde, ülkemizdeki araştırmacıların ve kütüphanecilerin araştırma verilerinin yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilmeleri için gerçekleştirilen, “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı”.

ÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu'nda gerçekleştirdiğimiz "E-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesi"  başlıklı bildirimiz ÜNAK2017 Sempozyum Bildiriler Kitabında yayınlandı. Bültenimizde, konu ile ilgili ayrıntılara ulaşabileceksiniz.

Önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da; Ocak - Haziran 2018 dönemini kapsayan 6 aylık süreçte düzenlediğimiz eğitim toplantılarını, katıldığımız etkinlik ve toplantıları, kütüphanemizden en çok faydalanan üyelerimizin isimlerini, en çok ödünç alınan edebi ve teknik kitapları, multimedya kaynaklarını açıkladığımız bültenimizde, en çok kullanılan elektronik kitap ve dergilere yer veriyoruz. En çok ödünç alınan kitap ve filmin tanıtımları ile bir kitap ve bir film önerimiz de yer almakta. Ayrıca; destek sayfamızda, yabancı dilinizi geliştirmenize yardımcı olacak kütüphane kaynaklarımızı tanıtıyoruz.

Yeni gelen öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim dönemi olmasını diliyoruz. 

Gültekin GÜRDAL
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Not: E-bültenimizi bilgisayarınızdan okuyabileceğiniz gibi mobil cihazlarınızdan da okuyabilirsiniz.