Skip to Main Content

İYTE Kütüphanesi E-Bülten Ekim 2018: Kütüphanemizden Haberler

Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018

Uzun zamandır devam eden Açık Erişim ve Açık Bilim konusunda çalışmaların önemli bir kilometre taşı olacak olan “Türkiye Açık Bilim Zirvesi”  Sabancı Üniversitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile Sabancı Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de 10 Eylül 2018, Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Açık Bilim ve Açık İnovasyon konusundaki gelişmeleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmek, bu gelişmelerin Türkiye'deki Açık Erişim politikalarına, fonlama ve destek uygulamalarına yansımalarını tartışmak ve bu yönde stratejiler geliştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Türkiye Açık Bilim Zirvesi'ne; AB, YÖK ve TÜBİTAK Başkanı ve yöneticilerinin, üniversite rektörleri, sanayi kuruluşları, Avrupa Üniversiteler Derneği, Avrupa Üniversiteleri Bilgi Sistemleri gibi sivil toplum örgütlerinin üst düzeyde temsilcilerinden 170 kişi katıldı. Ayrıca internet üzerinden yapılan canlı yayını 1.342 kişi takip etti.

Bilimsel yayınlara ve bu yayınların dayandığı araştırma verilerine herkesin erişebilmesi ve kamu-üniversite-sanayi arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğinin arttırılmasını hedefleyen Türkiye Açık Bilim Zirvesi açılış konuşmalarını; Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, YÖK Başkan Danışmanı Sezer Şener Komsuoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen yaptı.

Soldan sağa: Prof. Dr. Şirin Tekinay, İlkay Holt, Prof. Dr. Mustafa Güden, Mehmet Göçmen, SProf. Dr. Zehra Sayers, Prof. Dr. Hasan Mandal, Gültekin Gürdal, Güler Sabancı, Öğr. Gör. R. Orçun Madran, Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Natalia Manola, ElliPapadopoulou, Prof. Dr. Yaşar Tonta , Prof. Dr. Mehmet Özkan, Marta Teperek, Mehmet Mirat Satoğlu, Tim Smith, Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu.

"Türkiye Açık Bilim Zirvesi"nin “Avrupa’da Açık Bilim Politikaları, Altyapıları ve İnovasyona Etkisi” oturumunda sırasıyla ATHENA Araştırma ve Yenilikçilik Merkezi ve Atina Üniversitesi Enformatik ve Telekomünikasyon Bölümünde araştırma görevlisi Natalia Manola, Avrupa Parçacık Fiziği Laboratuvarı CERN’de İşbirliği, Cihazlar ve Uygulamalar Grubu Başkanı Tim Smith, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Yaşar Tonta ve Münster Üniversitesi (Almanya) CIO’su ve IT Merkezi direktörü Dr. Raimund Vogl söz aldı.

Öğleden sonraki “Araştırmanın Geleceği” başlıklı oturumun konukları sırasıyla YÖK Başkan Danışmanı ve EUA Araştırma ve İnovasyon Komitesi üyesi Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Delft Teknik Üniversitesi Veri Yöneticiliği Koordinatörü Marta Teperek, ATHENA Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nde Kütüphaneci ve Bilgi Sistemleri Uzmanı Elli Papadopoulou söz aldı.

Açık Bilim Zirvesi 2018, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Özkan, Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şirin Tekinay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk’ün katıldığı “Açık Bilim ve İnovasyon” paneli ile son buldu.

Konferans Web Sitesi: http://zirve2018.acikbilim.org/

Açık Bilim Zirve (Detaylar, Fotoğraflar, Basından): https://libguides.iyte.edu.tr/acikbilimzirve

 

Açık Bilim ve Araştırma Verilerinin Yönetimi Çalıştayı

Ülkemizdeki araştırmacıların ve kütüphanecilerin araştırma verilerinin yönetimi ile ilgili dünyadaki gelişmeleri yakından izleyebilmeleri için 11 Eylül 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi, TÜBİTAK-ULAKBİM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) işbirliği ile Boğaziçi Üniversitesinin ev sahipliğinde “Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Açılılş konuşmalarını, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Özkan ve TÜBİTAK - ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu'nun yaptığı toplantıya; araştırmacılar, kütüphane yöneticileri, kütüphaneciler ve firma temsilcilerinden 200'e yakın kişi katıldı.

Yurt içinden ve yurt dışından değerli konuşmacıların yer aldığı toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu "Açık Bilimin Kimyası", Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal ise "Avrupa Birliği için Açık Veri ve OpenAIRE Advance" başlıklı sunumları gerçekleştirdiler.

Çalıştayın video görüntülerini ULAKBİM TV kanalından izleyebilirsiniz

Toplantı web sitesi: http://rdm.acikerisim.org/

ÜNAK 2017 Sempozyum Bildiriler Kitabı

12-14 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen ÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu'nda İYTE Kütüphanesi Daire Başkanı Gültekin Gürdal ve Öğretim Görevlisi Gönül Kafalı Can tarafından sunulan "E-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesi"  başlıklı bildirinin de yer aldığı ÜNAK2017 Sempozyum Bildiriler Kitabı yayımlanmıştır.

"E-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesi" başlıklı bildiride; İYTE Kütüphanesi örneğinden yola çıkılarak e-kaynakların seçim sürecindeki temel değerlendirme kriterleri, e-kaynakların kullanımı ve yönetimi, bütçe planlaması vb. konuların anlatılmaktadır.

"E-Kaynakların Seçimi ve Yönetimi: İYTE Kütüphanesi" başlıklı bildiriye erişmek için tıklayınız.

Bildiriler kitabının tamamını indirmek için tıklayınız.