Skip to main content

City & Regional Planning: Databases

Bu rehber; ulusal ve uluslararası şehir ve bölge planlama eğitimine, araştırmalarına ve uygulamalarına eleştirel ve yaratıcı yaklaşan meslek insanları yetiştirmek amacında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

WPA Land use survey map for the City of Los Angeles

Map of Pergamon’s Acropolis (1882) from Die Ergebnisse der Ausgrabung zu Pergamon 1880-1881, University of Heidelberg.

 

Library Hours

Search

Google Scholar Search

IYTExplore

Search Articles from Scholarly (Peer Reviewed) Journals about Architecture
Research databases
Limit Your Results
Disciplines

Online Databases Lists

Related Databases