Skip to main content

City & Regional Planning: Conference & Seminars

Bu rehber; ulusal ve uluslararası şehir ve bölge planlama eğitimine, araştırmalarına ve uygulamalarına eleştirel ve yaratıcı yaklaşan meslek insanları yetiştirmek amacında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Tour EDF at La Defense-Paris

Tour EDF is an office skyscraper located in La Défense, the high-rise business district west of Paris, France.

The tower was built for Électricité de France (EDF), France's main electricity company, and hosts company's offices.

Library Hours

Search

Mimarlık Seminerleri Dizisi

 

Mimarlık Seminerleri Dizisi
Bir Mimar, Bir Müze

 

Moderatör: Doç. Dr. İpek Akpınar

Mimarlık Seminerleri Dizisi, 2017-2018 döneminde sanat mekanlarına odaklanacaktır. 21. yüzyılın teknolojisinin ivme kazandığı hızlı toplumsal ve kültürel dönüşüm sürecinde, sanat mekanları nasıl yeni bir rol üstleniyorlar? Toplumsal ve kültürel bellek ekseninde sanat mekanlarının günümüzde

üstlendiği rol nedir? Sanatın, sanatçıların yeni yorumları nasıl mekanlarla buluşuyor? Sanat mekanları denildiğinde akla ilk gelen müze, kent müzesi, kültür merkezileri tasarımlarında, ezberi bozan, yeni soruları gündeme taşıyan yeni kurgular, yeni senaryolar üretmek olası mıdır? Türkiye mimarlık

ortamının önde gelen isimleri, bu soruların ışığında kendi sanat mekanı tasarımlarını paylaşıyorlar.

Seminer Programı:

24 Kasım Cuma, 18.30 / Semra & Özcan Uygur
“CER Modern Sanatlar Merkezi”

8 Aralık Cuma, 18.30 / Cafer Bozkurt
“3 Çağdaş Sahne Yapısı: Kültürel Mirasın Yenilenmesi”

22 Aralık Cuma, 18.30 / Hüseyin Kahvecioğlu
Antalya Kent Müzesi

19 Ocak 2018 Cuma, 18.30 / Tülin Hadi & Cem İlhan
“Yapı ile Sokağın Ara Kesitinde Düşünmek”

23 Şubat 2018 Cuma, 18.30 / Alper Derinboğaz
Kent Müzesi

16 Mart 2018 Cuma, 18.30 / Aslıhan Demirtaş
2000-2008, New York-Doha: İslam Sanatları Müzesi Katar

20 Nisan 2018 Cuma, 18.30 / Abdi Güzer
Karşılıklı Bir Temsiliyet Ortamı Olarak Sanat ve Mimarlık

Etkinlik ücretsizdir.

Ücretsiz etkinliklerde katılım sayısı sınırlı olup etkinlik davetiyesi 1 saat öncesinden Akbank Sanat gişesinden temin edilebilir

https://www.youtube.com/playlist?list=PLafAn8dOqMtyN1OioFU-ul8DY3Mw7qCNK

 

11. Tesisat Mühendisliği Kongresi ve TESKON2013 Sodex Fuarı

İYTE’nin Desteği ile TESKON 2013

İYTE öğretim üyelerinin hem Düzenleme Kurulu, hem Seminer ve Sempozyum yöneticilikleri, hem de bildiri sunumları ile etkin olarak yer aldıkları Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongre’lerinin 11.si, 17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında, İzmir MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenleniyor. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi (TESKON2013)’nin ana teması “Yarının Binaları: Enerji, Konfor, Çevre, Ekonomi” olarak belirlendi.
 
Ana tema çerçevesinde Kongre’de 8 sempozyum, 4 seminer, 4 çalıştay, 1 panel ile bilimsel/teknik bildiri oturumları, sabah kahvaltı toplantıları ve kişisel gelişim seminerleri düzenlenecektir.
 

Toplam 170 bildirinin sunulacağı Kongre’de Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Enerji Mühendisliği ABD Başkanı Prof.Dr. Gülden Gökçen Akkurt Kongre Yürütme Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Tahsin Başaran ve Doç. Dr. Sait C. Sofuoğlu Kongre Yürütme Kurulu üyeleri olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca Doç. Dr. Sait C. Sofuoğlu “İç Hava Kalitesi Sempozyumu” ile Doç. Dr. M. Emre İlal ise “Bina Fiziği Sempozyumu”nun yönetimini üstlenmişlerdir.

Kişisel Gelişim Seminerleri programında ise Prof. Dr. Murat H. Günaydın “Etkili Sunum Teknikleri” ve Kütüphane Daire Başkanı Gültekin Gürdal ise “Etkili Bildiri Yazım Teknikleri” seminerleri ile Kongreye destek vermektedirler.

Kongre kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve taslak program için: http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/tesisat/

Etkinlik Programı

ASANSÖRLER - İzmir MMO 5 Mart Salı 12.40

İzmir Makine Mühendisliği Odasından Amaç Sarıgülü " ASANSÖRLER" adlı semineri ile İYTE'de.

5 Mart 2013 öğle arasında saat 12.40'da tüm mimar ve mühendislerin buluşacağı söyleşi; Mimarlık Fakültesi Seminer Salonunda...

İSTANBUL TASARIM BİNEALİ

 
İSTANBUL TASARIM BİNEALİ

13 EKİM 2012 / 22 ARALIK 2012

 
 
 

Akademi Programı | Bir “Palimpsest” Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk Sempozyumu

yazan 

İstanbul Tasarım Bienali Akademi Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü tarafından düzenlenen IAPS-CSBE Network Etkinlikleri, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Yerleşkesi Nezih Eldem (109) Salonunda yapılacak olan Bir “Palimpsest” Kent Olarak İstanbul ve Kusurluluk isimli sempozyum ile sona erecek.

BİNEAL PROGRAMI

28 Kasım 2012 Çarşamba, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Kampüsü
Taşkışla Nezih Eldem Salonu, 109
9:00 – 9:30 Kayıt
9:30 – 10:00 Açılış Konuşmaları
Arzu Erdem, Prof. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı
Handan Türkoğlu, Prof. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlaması Bölüm Başkanı
Tematik Açıklama
Hülya Turgut, Prof. Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi, IAPS-CSBE Network Koordinatörü

10:00 – 11:00 Davetli Konuşmacılar
“Kenti Okumak Mümkün mü?”
Uğur Tanyeli, Prof.Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
“İstanbul Bir Palimpsest Kent midir?”
Semra Aydınlı, Prof.Dr., İTÜ Mimarlık Fakültesi

11:00 – 11:20 Çay Molası

11:20 – 12:40 Birinci Oturum: Makale Yarışması Katılımcıları, Makale Sunumları
• Işıl Ekin Çalak, MSGSÜ, Doktora Öğrencisi
Metropolün Belleği / Metropolde Hatırlamak ve Unutmak
• Derya Karaali, Bilgi Üniversitesi, Y.L. Öğrencisi ve Ahsen Karagül, İTÜ, Y.L. Öğrencisi
Zamansız Kentsel Mekânın Tamamlanmamışlığının Kusurluluğu
• Nazlı Taraz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Y.L. Öğrencisi
İstanbul Tarihi Yarımada’da Yeniden Yazma ve Okunabilirlik Sınırları: Wabi-Sabi Felsefesi Işığında Bir Yorum
• Avsar Karababa, İTÜ, Doktora Ögrencisi
Geçmiş ile Gelecek Aradalığında Bir Kent Okuması: Palimpsest Kimlik

12:40 – 12:55 Tartışma
Moderatör: Prof. Dr. Uğur Tanyeli
12:55 – 14:00 Yemek Molası
14:00 – 15:20 İkinci Oturum: Makale Yarışması Katılımcıları, Makale Sunumları
• Zeynep Aksöz, TU Vienna, Y.Mimar
Kentsel Oyun Alanı Olarak Harabe: Kentsel Atılların Geri Dönüşümü Üzerine Çalışmalar
• Gül Çanakçıoğlu, İTÜ, Doktora Öğrencisi¬
Kentsel Yenilemeye Karşı Silinmeyen İnsan İzleri
• Işık Gülkaynak, İTÜ, Y.L. Öğrencisi¬
Güncel Sanatın İstanbul’da Mekânsallaşması

15:20 – 15:35 Tartışma
Moderatör: Prof. Dr. Semra Aydınlı
15:35 – 16:35 Üçüncü Oturum: Makale Yarışması Katılımcıları, Makale Sunumları
• Emel Cantürk, İstanbul Kültür Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
Küresel Kültür Akışı Çerçevesinde “Ev Kavramı”ndaki Değişim: Kapalı Konut Yerleşmeleri
• Sibel Demirarslan, Yrd. Doç. Dr¬. Kocaeli Üniversitesi ve Oğuz Demirarslan, Öğr. Gör. Maltepe Üniversitesi
Kentsel Dönüşüm Kapsamında TOKİ Konut Uygulamaları ile Kimliğini Değiştiren İstanbul
• Handan Duyar, İstanbul Kültür Üniversitesi, Doktora Öğrencisi
İstanbul’un Değişim Sürecinde Konut Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi: 2000 Sonrası Mimari Örnekleri
16:35 – 16:50 Tartışma
Moderatör: Prof. Dr. Hülya Turgut
16:50 – 17:00 Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu
17:00 – 17:30 Çay Molası
17:30 – 18:00 Ödül Töreni: Tasarım Atölyesi, Kentsel Ekim Tasarım Yarışması ve Makale Seçkisi Ödülleri
18:00 Kokteyl 

 

'Making City', Rotterdam’dan Sonra İstanbul’a Konuk Olacak

Geçtiğimiz günlerde beşincisi düzenlenen ve halen devam eden Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’nin (20 Nisan – 31 Ekim 2012) bu seneki konusu 'Making City'... Kentin alışılageldik mekanları dışında, farklı alanlarının da deneyimlenmesine fırsat veren söz konusu etkinlik; Rotterdam, İstanbul ve Sao Paulo’yu test alanı ilan ediyor.

Geçtiğimiz günlerde beşincisi düzenlenen ve halen devam eden Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’nin (20 Nisan – 31 Ekim 2012) bu seneki konusu 'Making City'... Kentin alışılageldik mekanları dışında, farklı alanlarının da deneyimlenmesine fırsat veren söz konusu etkinlik; Rotterdam, İstanbul ve Sao Paulo’yu test alanı ilan ediyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de ilki gerçekleştirilecek olan İstanbul Tasarım Bienali’nde Making City etkinliğinin İstanbul ayağını oluşturan Test Alanı İstanbul (Test Site İstanbul) projesinin sergilenmesi bekleniyor. 

Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali, dünyanın her yerinden mimar ve şehir plancılarını  bir araya getiren bir organizasyon. Kenti yapmayı yeniden sorgulayan  'Making City', kentin çeşitli bölümlerinde konumlandırılmış pavyonlar aracılığıyla ziyaretçilerinin Rotterdam’ı tanımasına aracı oldu. Söz konusu pavyonlara ulaşmak için kentin hemen her yerinde bulunan haritalardan edinilmesi gerekiyor. Katılımcılar, bu haritalara göre önceden belirlenen rotayı takip ederek, rota dahilinde çeşitli işaretleri bulmaya çalışıyor ve kenti yeniden deneyimliyor böylelikle alışılagelmiş turistik rotanın biraz olsun dışına çıkmak mümkün oluyor. 

Katılımcıların alışveriş aksından iç avlulara, ara sokaklardan arka bahçelere kadar gezmeyi akıllarına getirmeyecekleri mekanları keşfetmelerini sağlayan söz konusu güzergah, Hollanda Mimarlık Enstitüsü’nde son buluyor. Bienal dahilinde hazırlanan rotayı tek başına yürümek istemeyenler, organizasyon ekibi tarafından belirlenmiş rehberlerle 2 euro karşılığında turu tamamlayabiliyor.

5. Uluslararası Rotterdam Mimarlık Bienali’nde Rotterdam, Sao Paulo ve İstanbul’a oldukça geniş yer verilmiş. Sergileri gezerken aynı zamanda kentleri de kıyaslama fırsatı bulunuyor. Making City İstanbul adı altında sergilenen 'Test Site İstanbul' projesinin küratörlerinden biri de Asu Aksoy. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da ilki gerçekleştirilecek olan İstanbul Tasarım Bienali’nde sergilenmesi beklenen Test Site İstanbul projesini 13 Ekim-12 Aralık tarihleri arasında ziyaret etmek mümkün...

 

 

YAPI FUARLARI-İZMİR (11-14 EKİM)

Bu yıl 18.si düzenlenecek olan ve KOSGEB ile İZTO tarafından desteklenen "Yapı Fuarı-İzmir" 11-14 Ekim tarihleri arasında meraklıları ile buluşuyor... Fuarla ilgili detaylı bilgi ve fuar takvimi için Yapı Fuarları" web sitesini ziyaret edebilirsiniz...

http://www.yapifuari.com.tr/?gclid=CIna1r69m7ICFUPxzAodX00A0g#

İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 2012

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, şube etkinlik alanı olan İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak kentlerinde mimarlık eyleminin tanıtılması, özendirilmesi, ödüllendirilmesi; mimarlığın kamuoyunun gündemine taşınması, mimarlık ürünlerinin belgelenmesi ve şube-üye ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla “İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödülleri” programını düzenlemektedir. Programın bu yıl ikincisi gerçekleşecektir.

Ödül programı için zemin oluşturan ve bu program ile birlikte işleyen sergi ile Şube etkinlik alanında elde edilen mimari yapıtların bir arada sunulduğu bir buluşma – tartışma ortamı yaratılması ve elde edilen eserlere ait dokümantasyonun Mimarlar Odası Arşivi’ne kazandırılması programın amaçları arasında yer almaktadır.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi‘nin etkinlik alanında yer alan ve son on yılda gerçekleştirilmiş her türlü mimarlık uygulaması sergide ve ödül programında yer alabilir. Mimarları tarafından şartnameye uygun olarak hazırlanan panolar sergide yer alır. Seçici Kurul sergide yer alan eserler arasından bir tanesini seçerek, mimar ve işverenini ödüllendirir.

Seçici Kurul, değerlendirme süreci ve kriterlerini kendi içinde belirler. Değerlendirme aşamasında bitmiş esere ilişkin verilerin yanı sıra tasarım ve uygulama sürecine ilişkin veriler de değerlendirilir. Sergiye katılan eserler arasından ödül adayı olarak belirlenenler Seçici Kurul tarafından yerinde incelenir.

İzmir Mimarlık Sergisi’nin açılış günü, tüm mimarlık kesimlerine ve kamuoyuna ulusal basın ve yayın organlarına verilen ilanlar aracılığıyla duyurulur. Serginin açılış günü ödül töreni yapılır ve ödül alan eserin mimar ve işverenine ödül plaketi, Seçici Kurul’a ise hizmet plaketi verilir. Ödüllendirilen esere plaket yerleştirilir.

Sergi, oluşturulan program çerçevesinde yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli kentlerde açılabilir. Sergiye katılan eserler arasından Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek yayın için yeterli görülen çalışmaların ve Seçici Kurul raporunun yer alacağı katalog, tüm katılımcılara ücretsiz olarak gönderilir. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan katalog, diğer ülkelerdeki meslek örgütlerine, ulusal ve uluslararası kütüphanelere, üniversitelere ve meslekle ilgili yayın yapan yayıncı kuruluşlara ulaştırılır.

Son teslim tarihi: 14 Eylül 2012
Detaylı bilgi için:http://www.izmirmimarliksergisi.org/

KONFERANS

Bir Tasarım Sürecinin İzleri: "Garanti Teknoloji Kampüsü"

Tarih: 20 Haziran 2012, Çarşamba - Saat: 19:00

ERA Mimarlık ve midek/MİNGÜ ortaklığında projelendirilen GARANTİ BANKASI TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ, Yapı-Endüstri Merkezi’nde 20 Haziran’da açılacak bir sergiyle tanıtılacak. Sergi kapsamında 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 19.00’da mimari grup ve danışmanlar ile düzenlenecek konferans; ERA’dan Ali Hızıroğlu, cephe, strüktür, sürdürülebilirlik konularında danışmanlık veren Werner Sobek’ten Mustafa Alkan, aydınlatmada ise Speirs+Major'dan Keith Bradshaw ile Planlux’ten Korhan Şişman'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Ayrıntılı bilgi;  http://www.yemetkinlik.com/tr/etkinlik/detay/bir-tasarim-surecinin-izleri-garanti-teknoloji-kampusu-

'Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Uluslararası Mimari Avan Proje Yarışması'nda İYTE'ye 1.lik ödülü verildi.

Fakültemiz Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. H. Murat ÇELİK Hocamız, Atölye70 & Francesco CELLINI & Insula Architettura grubuyla birlikte katıldığı 'Yenikapı Transfer Noktası ve Arkeopark Alanı Uluslararası Mimari Avan Proje Yarışması'nda 1.lik ödülü almıştır. Kendisini ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışmasında Mansiyon Ödülü Enstitümüze...

Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışmasında, Enstitümüz Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Ebru Yılmaz, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hamidreza Yazdani ve Mimarlık Bölümü mezunlarımızdan Ayşe Çolakoğlu'nun yer aldığı ekip 3.mansiyon ödülü kazanmıştır.

Yarışma :
Uşak Şehirlerarası Otobüs Terminal Kompleksi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

Proje Ekibi:
Seçkin Kutucu, Ebru Yılmaz, Yonca Kutucu, Hamidreza Yazdani, Pelin Aykutlar, Ayşe Çolakoğlu, Berk Ekici, Gizem Küçükpehlivan

Archiprix Türkiye 2011 Ödülleri Öğrencilerimize Verildi.

Mimarlık öğrencilerinin son 16 yıldır olduğu gibi bu yıl da merakla beklediği Archiprix - Türkiye sonuçlandı. ÇİMSA ana sponsorluğunda, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) ve Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı işbirşiğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 18 Kasım 2011 Cuma günü Ankara Cer Modern’de gerçekleşti. Toplam 7 ödülün verildiği yarışmaya, Türkiye'deki mimarlık okullarından toplam 119 proje katılmıştır. Yarışmada Mimarlik Bölümü öğrencilerimizden Berrin Özdemir 3.lük, Gamze Kahya ise mansiyon ödülü kazanmışlardır.
 
Öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.archiprixturkiye.org/

Related Web Sites

Subject Guide

Aysen Binen's picture
Aysen Binen
Contact:
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitusu Kutuphane ve Dokumantasyon Daire Baskanligi Gulbahce Koyu 35430 Urla IZMIR
0232 750 6343