Skip to main content

OpenAIRE2020: Ulusal Açık Erişim Toplantıları

AE2017 6. Ulusal Açık Erişim Toplantısı

AE2017

6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı

“6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı” tüm dünyada sayısız etkinlikle kutlanan Açık Erişim haftasında 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İzmir Yüksek Teknoloji Ensitütüsü (İYTE) ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir’de 320 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Canlı yayın yapılan konferansı 584 kişi de web üzerinden takip etme imkanı buldu.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim”  teması ile düzenlenen “6. Ulusal Açık Erişim Konferansı ve OpenAIRE2020 Çalıştayı” İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve OpenAIRE2020 Türkiye proje yöneticisi Gültekin Gürdal’ın ve İYTE Rektörü Prof.Dr. Mustafa Güden’in açık bilimin İYTE ve tüm dünya için öneminden bahsettikleri açılış konuşmaları ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından, davetli konuşmacı TTGV Başkanı ve Vestel yönetim kurulu üyesi Cengiz Ultav iş dünyası için açık bilimin, açık verinin önemine vurgu yaparak örneklerle anlattı.

Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer aldığı AE2017 ve OpenAIRE2020 Çalıştayı’nın ilk oturumunda sırasıyla; COAR (Conferedation of Open Access Repositories)’dan İlkay Gürbüz Holt, Açık Bilim, Açık Erişim konusunda dünyadaki gelişmelerden bahsetti. Minho Üniversitesi, Açık Bilim Projeleri Ofisi’nde bilgi uzmanı olarak görev yapan OpenAIRE2020 Güney Avrupa Bölge Sorumlusu Pedro Príncipe araştırma verisi, yönetimi, açık veri ve Zenodo ile ilgili değerli bilgiler paylaştı. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof.Dr. Yaşar Tonta; açık bilim, araştırma verilerinin yönetimi ve kütüphaneler başlıklı sunumu ile katılımcıların ufkunu açan bilgiler verdi.

Öğleden sonraki oturumda; Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü’nden Ar. Gör. Güleda Doğan, Açık Erişim politikaları ile ilgili Türkiye’nin durumunu ortaya koyarken yine aynı bölümden Ar. Gör. Zehra Taşkın Türkiye’de Araştırma Veri Yönetimi ile ilgili yapmış oldukları ankete ilişkin ilginç sonuçları paylaştı. TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mirat Satoğlu ise TÜBİTAK’ta Açık Bilim konusunda son dönemde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Toplantının beklenen oturumları arasında yer alan panel başkanlığını İYTE Rektörü Prof.Dr. Mustafa Güden’in yaptığı “Daha iyi bir gelecek için açık bilim” başlıklı Rektörler paneline; yedi üniversitenin rektörü katılarak, açık erişim, açık bilim konusundaki görüşlerini ve bu konuda üniversitelerinde yapılan çalışmaları anlattılar.

Günün son oturumunda; COAR Yeni Nesil Arşivler Grubu üyesi ve  Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) Yönetici Direktörü Paul Walk, yeni nesil kurumsal akademik arşivler, Pedro Príncipe Açık bilim için OpenAIRE servis ve hizmetleri ve Açık İnovasyon Derneği’nden Murat K.Girgin Açık İnovasyon ile ilgili bilgiler paylaştı.

Günün sonunda, İYTE Halk Danslarının muhteşem gösterisi büyük ilgi gördü.

Konferansın ikinci günü Gültekin Gürdal’ın “Araştırma Bilgi Sistemleri ve OpenAIRE” başlıklı sunumunun ardından, Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği (AVVGD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nden Öğr. Gör. Pınar Dağ Günlük hayatın ve akademinin içinde "veri" kavramı, açık verinin alanları, paylaşım şekil ve yöntemleri, veri okuryazarlığı, gazeteciliği, yüksek kamu yararına sunulan açık verinin kullanımı, İTÜ’den Zeki Çelikbaş ise veri biliminin önemi konusunda bilgiler verdi.

Creative Commons ve DSpace Çalıştaylarının ardından Gültekin Gürdal’ın kapanış konuşması ile AE2017 ve OpenAIRE2020 Çalıştayı sona erdi.

6. Açık Erişim Konferansı Türkiye’de açık erişim, açık veri, açık yazılım, açık inovasyon ve açık lisanslar konusunda çalışan kişileri, organizasyon temsilcilerini ve araştırma kurumlarından üst düzey yetkilileri bir araya getirmesi bakımından olduğu kadar, açık bilimin bir şemsiye kavram olarak tüm paydaşlarca tartışılmasını sağlaması açısından önemli bir etkinlik oldu.

Toplantıya ait tüm sunumlar, videolar ve  toplantı sonuç bildirgeleri (İngilizce ve Türkçe) toplantı web sitesine koyulmuştur.

Konferans Web Sitesi: http://ae2017.acikerisim.org/

 

5. Ulusal Açık Erişim Konferansı

AE 2016 Konferansı

5. Ulusal Açık Erişim Konferans (AE2016) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile 27 Ekim 2016  tarihlerinde ve 342 delegenin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Konferans açılışı Sayın TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU  tarafından gerçekleştirilmiş ve konferansda açık bilim, açık erişim kavramları çevresinde kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması, açık bilim ve açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapıları tartışılmış ve aşağıda yer alan başlıklar üzerinde durulmuştur.

Açık Erişimden Ortak Yenileşime

Daha iyi bir Gelecek için Açık Bilim: Açık veri Açık Erişim, Açık inovasyon

Açık Erişim Politikalari ve Türkiye Uygulamaları

Açık Bilim, Açık Erişim

Açık Eğitim Kaynakları

DSpace yazılımı ve etkili kullanımı

Harmanlama arsiv.ulakbim.gov.tr  tanıtılması

  • Konferansın Görüntülerine ULAKBİM TV ile ulaşabilirsiniz.

Konferans Web Sitesi: http://ae2016.acikerisim.org/​