Skip to main content

OpenAIRE2020: Ulusal Açık Erişim Toplantıları

AE2017 6. Ulusal Açık Erişim Toplantısı

AE2017

AE2017 Konferansı


6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017),  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İYTE ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, İzmir’de gerçekleştirilecektir.

“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” teması ile düzenlenecek olan 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı OpenAIRE2020 Projesi kapsamında açık veri konusunu içeren ulusal bir çalıştayla bağlantılı olarak gerçekleştirilecektir. Yurt içi ve yurt dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer alacağı konferansta aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır.

  • Açık Bilim ve Açık Erişim Uygulamaları İçin Gereken Politika, Strateji, Mevzuat, Standart ve Yazılım Alt Yapıları
  • Açık Bilime Doğru Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Kütüphaneler
  • Yeni Nesil Kurumsal Arşivler
  • İş Dünyasının Gözünden Açık Bilim
  • Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygulaması
  • OpenAIRE Servis ve Hizmetler
  • Türkiye’de Açık Bilim, Neredeyiz?
  • Açık Eğitim Kaynakları

AE2017’nin düzenleneceği tarihleri de içeren 23-29 Ekim 2017 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haftası kapsamında “Open in Order To…” teması ile çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

Tüm üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırmacılar, yayıncılar,  kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerini AE2017 Konferansına katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr Mustafa Güden
Rektör
İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

Konferans Web Sitesi: http://ae2017.acikerisim.org/

 

5. Ulusal Açık Erişim Konferansı

AE 2016 Konferansı

5. Ulusal Açık Erişim Konferans (AE2016) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ev sahipliğinde Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliği ile 27 Ekim 2016  tarihlerinde ve 342 delegenin katılımı ile Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Konferans açılışı Sayın TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol ARCAKLIOĞLU  tarafından gerçekleştirilmiş ve konferansda açık bilim, açık erişim kavramları çevresinde kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması, açık bilim ve açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapıları tartışılmış ve aşağıda yer alan başlıklar üzerinde durulmuştur.

Açık Erişimden Ortak Yenileşime

Daha iyi bir Gelecek için Açık Bilim: Açık veri Açık Erişim, Açık inovasyon

Açık Erişim Politikalari ve Türkiye Uygulamaları

Açık Bilim, Açık Erişim

Açık Eğitim Kaynakları

DSpace yazılımı ve etkili kullanımı

Harmanlama arsiv.ulakbim.gov.tr  tanıtılması

  • Konferansın Görüntülerine ULAKBİM TV ile ulaşabilirsiniz.

Konferans Web Sitesi: http://ae2016.acikerisim.org/​