Skip to main content

İYTE KÜTÜPHANESİ TANITIM REHBERİ: Home

Bu rehber; Kütüphanemizle ilgili görsellerin ve tanıtım materyallerinin bulunduğu bir rehberdir.

İYTE KÜTÜPHANESİ Genel Bilgi

MİSYON: Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak, gerekli olan her tür formatta bilgi kaynağını sağlamak ve kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

VİZYON: Biz, akademik bilginin kaynağı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün öğrenme ortamının sürekli gelişimini sağlayan önemli bir ortağıyız.

KALİTE POLİTİKASI: Enstitü’nün eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek amacı ile Kalite Yönetim Sisteminin yapısal şartlarına ve ilkelerine bağlı kalarak, Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisinde yer alan; E-Kütüphane, Kullanıcı, Teknik ve İdari hizmetlerimizi ve iş süreçlerimizi, paydaşlarımızın bugün ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirmek ve geliştirmek kalite politikamızdır.

Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; 1992 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuş ve 2007 yılında 6.100 metrekarelik alana sahip, 795 kişilik oturma kapasitesi olan kendi binasına taşınmıştır. 2008 yılında LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği) tarafından yapılan çalışma neticesinde, Avrupa’da son 4 yılda yapılan en iyi 29 kütüphane binası içinde yer almıştır.

İYTE Kütüphanesi; Türkiye’de kütüphanecilik alanında birçok konuda ilkleri gerçekleştirerek öncü olan, yenilikçi bir kütüphanedir: İlk mobil kütüphane web sitesi, ilk facebook uygulaması, ilk mobil kütüphane katalog tarama uygulaması, akıllı araç çubuğu kullanılması, kütüphane kayıtlarının Google books ve dünya kataloğunda taranabilmesi gibi. Gerek fiziki şartları ve koleksiyonlarının güncelliği, gerekse kullandığı bilgi teknolojileri ve dünya standartlarında, zengin bir veri tabanı ve elektronik kaynak koleksiyonuna hızlı ve kolay erişim imkânı sunması bakımından Türkiye’nin en iyi Üniversite Kütüphaneleri arasında yer almaktadır.

Kullanıcıların olduğu her yerde olmaya özen gösteren İYTE Kütüphanesi, ihtiyaç duyulduğu her an, en iyi hizmeti sunabilmek için facebook, twitter ve foursquare gibi sosyal medya araçlarını da aktif olarak kullanmakta, Kütüphane çalışanlarına ve sunulan hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

İYTE Kütüphanesi, özellikle son yıllarda kütüphane hizmetlerinin yanı sıra yürüttüğü AB (Avrupa Birliği) projeleri, düzenlediği çeşitli toplantı ve etkinlikler başka kurumlarda düzenlenen farklı konularda sunduğu bildiriler, uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler, ulusal ve uluslararası üyelikleri ile hem ulusal hem de uluslararası ölçekte fark yaratmaya devam etmektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı; kullanıcı merkezli hizmet anlayışı ile her türlü bilgi ihtiyacında kullanıcılarının kütüphaneyi başlangıç noktası olarak görmelerini hedef almaktadır.

Kütüphane Üyelikleri: ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu Derneği), TÜBİTAK-EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı), LIBER (Avrupa Kütüphaneler Birliği), IATUL (Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği), EuroCris (Güncel Araştırma Bilgi Sistemleri) ve COAR (Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu).

Çalışma Saatleri:
Hafta içi 08:45 – 01:00
Hafta sonu12:00 – 01:00
Final Dönemlerinde 7/24
Yaz dönemi ve yarı yıl tatilinde Pazartesi-Cuma 08:45 – 17:15

Çalışma saatleri dışında da kullanıcılardan gerek sosyal medya gerekse de e-mail yoluyla gelen sorulara kısa sürede cevap dönülmekte, 7/24 yardımcı olunmaktadır.

Mobil Web Sitesi : http://library.iyte.edu.tr/m/
Facebook: https://www.facebook.com/iytelibrary
Twitter: https://twitter.com/iytelibrary

İYTE KÜTÜPHANESİ Sosyal Medya Politikası

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ SOSYAL MEDYA POLİTİKASI
 
POLİTİKA BAŞLIĞI
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphanesinin kısa ve uzun vadede, hedef kitlesi olan öğrenci, personel, akademisyen, dış kullanıcılar ve diğer Kütüphane kaynaklı hedeflerle etkileşim içinde olması ve karşılıklı iletişimi arttırma.
 
BAĞLAM
Çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemi olarak bilinen “Sosyal Medya”; zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir insani iletişim şeklidir. İYTE Kütüphanesi de Sosyal Medyayı; geleceğin en etkin haber ve iletişim mecrası olarak görmektedir.
 
Sosyal medya platformlarında insanlarla buluşur ve iletişimde bulunursunuz. İnsanlara yardım eder, yardım alır, sorularına cevap verir ve kendi sorularınızı sorarsınız. Bu bakımdan sosyal medya resmi olmayan eğitim yollarından da bir tanesidir.
 
Teknoloji, telekomünikasyon, sosyal iletişimin kelimeler, görseller, ses dosyaları yolu ile sağlandığı bir yapıya sahiptir. İnsanlar hikâyelerini ve tecrübelerini bu bağlamda paylaştığı bir çerçeveye de sahiptir.
 
Sosyal medya aynı zamanda "Kullanıcıların Ürettiği İçerik" ve "Müşterilerin Ürettiği Medya" kavramlarını da ortaya çıkarmış, bu yapısıyla da ticari plandaki anlamını kazanmıştır.
 
İnsanlar için inovatif olmak ve yeniliklerde başı çekmek sosyal medya sayesinde önemli hale gelmiştir. Gerçekler değil fikirler önem kazanmış, objektif olmak değil içten olmak değerlenmiştir. Bununla birlikte teknolojiyi takip etmeye ait izdüşümleri; ortak paylaşımlar doğurmuştur.
 
POLİTİKA AMAÇLARI
 
1-      İYTE Kütüphanesi, sosyal medyanın tüm bu etkilerini, kullanıcılarına daha kolay ve yüksek kalitede erişebilme olanağı sağlaması açısından kullanmaktadır. Gerek Facebook (https://www.facebook.com/iytelibrary) gerekse Twitter (https://twitter.com/iytelibrary) hesapları ile kullanıcılarına her türlü sosyal, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri duyurabilmek, onlarla karşılıklı paylaşımlarda bulunabilmek politika amaçlarından bir tanesidir.
 
2-      İYTE Kütüphanesi kullanıcılarının, Facebook hesaplarındayken bile kütüphane hizmetlerinden faydalanmalarına olanak sağlayacak bir sistemle kullanıcılarının sosyal medyayı kullanarak aktif olarak kütüphane hizmetlerinden faydalanmalarına da olanak sağlamak.
 
 
KAPSAM
Kullanıcılar, İYTE Kütüphanesi'nde bulunan tüm kaynakların, kütüphane web sitesi üzerinden olduğu gibi, Facebook erişimi sırasında da taranmasını sağlayan bir ara yüz sayesinde; kütüphaneye gelmeden, Facebook üzerinden kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Örneğin; kitap taraması yapabilmekte, okumak istedikleri kitap eğer başka bir kullanıcının üzerinde ise ayırtma işlemi yapabilmekte, ödünç aldığı kitapları görebilmekte ve süresini uzatabilmektedirler. Ödünç aldığı kitapları geri vermeyi geciktirdiği durumlarda dahi ödemesi gereken ceza miktarını görebilen kullanıcılar bu ödemeyi de kredi kartlarından Facebook hesabındayken yapabilmektedirler. E-kitapları da yine Facebook hesaplarındayken indirip, okuyabilen kullanıcılar, bu uygulamayı arkadaş listesindekilerle paylaşabilmekte ve bu şekilde arkadaş listesindekiler de o kullanıcının kütüphaneden aldığı ya da okuduğu kitapları görebilmektedir. Yani İYTE Kütüphanesi kullanıcılarına; bu ara yüz sayesinde, kullanıcı dostu ve erişim kolaylığı olan bir imkân sunmaktadır.
 
TANIMLAR
Sosyal  Medya
İletişim yöntemi olarak: mobil/web tabanlı ve birbirleriyle etkileşimli platformlar kullanılarak sürdürülen “sürekli” bir iletişim yöntemini, kullanıcı tarafından üretilen içeriğin, kendisi ile yayıldığı, yayınlandığı ve paylaşıldığı tüm ortamları ifade eder.
Sosyal Medya Yöneticisi
Sosyal medya planlarını oluşturan, yaptığı analiz ve araştırmalardan yola çıkıp anlık veri akışlarının sorunsuz bir şekilde aktarılmasını sağlayan, inovatif süreçleri takip ederek yaptığı çalışmalarla kurumsal kimlik oluşturulmasına katkıda bulunan, hedef kitlesini çok iyi tanımlayarak, onların ihtiyacına göre hızlı kurgular düzenleyebilen, facebook, twitter dışında blog, sözlükler, forumlar kısaca net üzerinde konuşulan her yere olması gereken yöneticiyi ifade eder.
İYTE
“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü”nü ifade eder.
İYTE Kütüphanesi
“İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi”ni ifade eder.
Kullanıcı
İYTE Kütüphanesi üyesi olan; İYTE mensuplarını, İYTE mensupları ise; İYTE akademisyenlerini, öğrencilerini ve personelini ifade eder.
 
 
İLKELER
 
1-) Her zaman profesyonel ve saygılı olmak; Duygu yüklü, mesleki ya da siyasi yanlılık taşıyan yorumlardan kaçınmak, eleştirilere açık olmak. Şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici içerikteki paylaşımlara alet olmamak.
 
2-) Açık, dürüst ve şeffaf olmak; Kullanıcıların istek-beklenti ve yorumlarına önem vermek, tüm kullanıcılara, eşit uzaklıkta yer almak ve bunlardan tecrübe edinerek kurumsal olarak kendini de yenileyebilecek bir algıda olmak.
 
3-) Aktif zamanında ve duyarlı olmak; Sosyal medyanın çekici kalmasına gayret etmek, çalışma haftası boyunca en az bir kez bir gün siteyi kontrol etmek ve her hafta taze içerik birkaç kez göndermek için planlama yapmak. Geniş kitlelerle anında bilgi paylaşımına olanak sağlayan sosyal medyayı, etkin ve zamanında kullanmak ve kullanıcılara kendini unutturmamak.
 
4-) Toplum ile etkileşim içinde olmak; İlgi çekici ve merak uyandırıcı mesajlar ve görseller paylaşmak, gerekirse bunlarla ilgili yorum yapmak ve ilgili diyalogları teşvik etmek, katılımcı olmak, yapılan yorum veya gönderilen mesajlara en kısa sürede cevap verebilmek.
 
5-) Telif Haklarına saygılı olmak; Yasal sıkıntılar doğurabilecek, telif haklarını ihlal edebilecek gönderilerin ve paylaşımların yapılmamasına, gönderi ve paylaşımlar yapılırken kaynak gösterilmesine dikkat etmek. Tarafsızlık, doğruluk ve güvenilirlik ilkelerini zedeleyecek veya kurumsal bütünlüğüne gölge düşürecek ya da maddi veya manevi kayba uğratacak nitelikteki haber, fotoğraf, görüntü, görüş ve yorumlardan uzak durmak.
 
6-) Kendi topluluğunun değerli bir üyesi olmak; Sosyal Medya platformlarında kurumsal olarak var olmanın yanı sıra, oluşturulan topluluğun ve medyanın da bir üyesi olunduğunu unutmadan yanlı ve öz eleştiriden yoksun mesajlar vermemek.
 
7-) Profesyonel ve kişisel sosyal medyayı ayrı tutmak; Kişisel bir medya sitesinde kurumsal mesajların paylaşılması normal olabilir, ancak kişisel başarıların veya mesajların kurumsal medyada paylaşılması kamu durumu göz önüne alındığında, yanlış algılara neden olabileceğinden bu konuda hassas davranmak.
 
8-)  Geçerli Gizlilik Politikaları, Bilişim Güvenliği Politikaları ve Yasa, Kural ve Yönetmelikler
uyarınca kullanıcıların gizliliğini korumak;İYTE Kütüphanesi, öğrenci, öğretim üye ve elemanları ile İYTE personeline ve Dış kullanıcılara da belirli prosedürler çerçevesinde hizmet vermektedir. Bu çerçevede, kullanıcılarımızın tamamımın haklarını koruyacak, onların zarar görmelerine müsaade etmeyecek bir sosyal medya politikası yürütmek.
 
9-) İYTE Kütüphanesi; aşırı izleme yazılımları, reklam yazılımları, kötü amaçlı yazılımlar veya casus yazılımla kullanan herhangi bir kuruluş veya web sitesinin vereceği zararlardan sorumlu tutulamaz.
 
10-) İYTE Kütüphanesi; sosyal medyadaki uygunsuz davranış ve yorumlar karşısında kişileri üyelikten çıkarabilir, kullanıcılar eylemlerinizden kendi başlarına sorumludur. Kütüphanemiz, çevrimiçi olunmasını ve kullanıcılarımızın, sayfamızı ziyaret edenlerin keyif almasını ve eğlenerek öğrenmelerini, fikir sahibi olmalarını ya da eleştiride bulunmalarını destekler. Ancak iyi bir muhakeme ve sağduyu sergileme görevi;  Kütüphanemizin ©olduğu kadar kullanıcılarımızındır da.
 
 
 
 
 
şnzblc©iytelibrary

Subject Guide

Aysen Binen's picture
Aysen Binen
Contact:
Izmir Yüksek Teknoloji Enstitusu Kutuphane ve Dokumantasyon Daire Baskanligi Gulbahce Koyu 35430 Urla IZMIR
0232 750 6343

Office Hours

BookMyne

OverDrive

Our Library Introduction Film

Our Library Facts and Figures

*Bu görsel, Aralık 2014 sonu, Ocak 2015 başı itibarıyla, genel olarak Kütüphanemiz kaynaklarını içerir...

Roll-up

Rool-up

KÜTÜPHANEMİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ SOSYAL MEDYA HESAPLARI