Skip to main content

OpenAIRE2020: OpenAIRE2020 Hakkında

Avrupa’da Açık Bilime Destek - OpenAIRE2020

Türkiye’den İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın da ortağı olduğu, AB teknik alt yapı projesi olan OpenAIRE (www.openaire.eu ) AB finanslı politikaları teşvik etmek ve araştırmacılar, araştırma yöneticileri ve proje koordinatörlerinin politikalara uymaları için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bugün, AB’nin en büyük akademik bilgi portalı haline gelen OpenAIRE yeni veri sağlayıcıları ile büyümeye devam etmektedir.

OpenAIRE;  yayınların, veri setlerinin ve projelere ait çıktıların toplanması, belirlenmesi ve listelenmesi gibi teknik hizmetler sunmaktadır. Yayın ve veri bir arşivde depolanıp Ufuk 2020 kapsamında üretildiğine dair doğru bir şekilde tanımlandığında OpenAIRE portalı tarafından otomatik olarak toplanır.

Ufuk 2020 Açık Erişim Zorunluluklar:  Ufuk 2020,  Avrupa Komisyonu (AK) proje finansmanı kaynaklı tüm hakemli yayınların açık erişim (AE), diğer bir deyişle, kullanımı ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmaksızın çevrimiçi serbestçe kullanılabilir olmasını zorunlu kılar. OpenAIRE, her bir Ufuk 2020 projesi için; proje bilgilerini, proje ile ilgili yayınlar ve veri setleri ve istatistik bölümü içeren sayfalar sunarak, proje yayınlarına Açık Erişim sağlamada yardımcı olur. Bu bilgiler raporlama amacıyla, yayın listelerini oluşturmada ve istatistik için serbestçe kullanılabilir. https://www.openaire.eu/search/find?keyword=

Açık Araştırma Veri Pilot:  Açık veri;  kullanımı,  yeniden kullanımı ve dağıtımı ücretsiz olan veridir. Açık Araştırma Veri Pilot seçilen Ufuk 2020 projelerinden ortaya çıkmış araştırma verilerini halka açmayı amaçlar.   Pilot, bilimsel yayınlarda sonuçları doğrulamak için ihtiyaç duyulan verileri (ve üstveri) ve Veri Yönetim Planı (VYP)’nda belirtilen diğer derlenen ve/veya ham verileri (ve üstveri) talep etmektedir. OpenAIRE,  Veri Pilot koşullarının anlaşılması ve uygulanmasında yardımcı olan kaynakların listesini derler ve muhafaza eder: 

www.openaire.eu/opendatapilot

www.openaire.eu/services-factsheets

Açık Araştırma Veri Pilot’a dahil olunarak;

•  Bilimsel yöntem ve süreçlerin her aşamasında etkin, güncel ve şeffaflığa entegre biçimde Açık Bilim ile yeni dönemin parçası olma,

•  Daha fazla kişiye ulaşarak daha fazla etkiye sahip olma,

•  Gelecekteki araştırmacılar için çabaların tekrarını önleme ve veri korumaya yardımcı olma,

•  Güncellenmiş VYP sayesinde sonuç raporunu kolaylaştırma

sağlanır.

Eğer verinin depolanabileceği başka uygun bir yer yoksa, OpenAIRE’in geniş kapsamlı arşivi Zenodo kullanılabilir. www.zenodo.org

Zenodo araştırmacılar,  bilim insanı,  AB projeleri ve enstitüler için şunları sağlamaktadır:

•Bilimin bütün alanlarında metin,  elektronik tablolar, ses, video ve fotoğraf dahil olmak üzere farklı formatlardaki araştırma sonuçlarını paylaşmak.

•Araştırma sonuçlarını görüntüleme ve araştırma sonuçlarını atıf yapılabilir hale getirerek itibar kazandırmak ve Avrupa Komisyonu gibi finansman kuruluşlarının mevcut raporlama hatlarına entegre etmek.

•Kolay erişim ve paylaşılmış araştırma sonuçlarını yeniden kullanmak.

•Araştırma sonuçlarını OpenAIRE portalı ile entegre etmek.

OpenAIRE kapsamında yürütülen iki fon programı bulunmaktadır:

 1. OpenAIRE 7.ÇP Hibe Sonrası Açık Erişim Pilot:

Mevcut hakemli yayınlar için fon talebi.

 1. Tamamen açık erişim dergi ve açık erişim kitaplardaki makaleler uygundur.
 2. Yayın kabul edildikten sonra fon talep edilmelidir.
 3. İki yıldan fazla olmamak koşulu ile, 7.ÇP  projesi bitmiş olmalı.
 4. Her bir proje başına üç yayın finanse edilebilir.
 5. Pilot, araştırma makaleleri için 2,000 EURO ve monografiler için 6,000 EURO'ya kadar ödeme yapar.
 6. Bu girişimin başlatılmasından önce yayınlanmış makaleler uygun değildir.
 7. Sayfa ve renk ücretleri dahil edilmez. 

Ayrıntılı Bilgi: http://postgrantoapilot.openaire.eu/

 1. Makale İşlem Ücreti (Article Processing Charge, APC) Almaksızın Açık Erişim Yayın Yapan Dergi ve Platformlar İçin Fon:

7.ÇP Hibe sonrası Açık Erişim hakemli yayınlar için fona alternatif bir finansman mekanizması olarak; son 1 yıl içinde, makale işlem ücreti almaksızın 7.ÇP hibe sonrası en az bir makale yayınlamış olan açık erişim dergiler ve platformlar için 3 Mayıs 2016 tarihinde fon başvuru çağrısı yapılmıştır. 30 Haziran 2016 başvuru için son tarihtir.

 1. Son 1 yıl içinde, 7.ÇP hibe sonrası en az bir makale yayınlanmış/kabul edilmiş açık erişim dergiler ve platformlar uygundur.
 2. DOAJ’da listelenen erişim dergiler ve platformlar uygundur.
 3. Makale işlem ücreti almayan dergiler ve platformlar uygundur.
 4. OpenAIRE uyumlu veya kısa süre içinde uyumlu olabilecek dergiler ve platformlar uygundur.

Ayrıntılı Bilgi: https://www.openaire.eu/are-you-publishing-your-apc-free-oa-journal-on-a-shoestring

OpenAIRE AB politikası hakkında proje ve araştırmacıları bilgilendirmek için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunmasının yanı sıra; SSS, online kaynaklar, eğitim materyalleri, web sayfaları haber bülteni ve bloglar yoluyla Avrupa ve ötesinde açık erişim yapma hakkında kılavuzluk etmektedir. Bu danışma altyapısının merkezi OpenAIRE’in Avrupa’ya yayılmış, halen lokal düzeyde danışmanlık yaparak merkezileşmeyi sağlayan 33 Ulusal Açık Erişim Masası’dır. (NOADs) Yardım masası sistemi üzerinden bağlantı kurulabilir.

AK Açık Erişim ve Veri Yönetimi Rehber: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-data-management/open-access_en.htm

Yardım Masası: https://www.openaire.eu/support/helpdesk

Türkiye Yardım Masası: https://www.openaire.eu/42-gultekin

E-mail adresi : openaire2020@iyte.edu.tr